Hírek

„Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban“ című projekt (2014-2020)

(Projekt.azonosító: ATHU1) az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program által támogatva-megnyitó rendezvényére került sor 2016. november 23-án, Lanzenkirchenben.

A projektbe a NymE Benedek Elek Pedagógiai Kara partnerintézményként kapcsolódik be.

A megnyitón közel 200 résztvevő jelent meg projekt -partnerek, stratégiai partnerek, tartományi, önkormányzati vezetők, iskolaigazgatók, óvodapedagógusok, képzőintézmények oktatói, hallgatói és a téma iránt érdeklődó oktatási szakemberek, Magyarországról és Ausztriából.

Az egyetem vezetése nevében Dr. Katona György Rektori Biztos Úr mondott köszöntő beszédet. A rendezvény tartalmas és színvonalas előadásokkal és worshopokkal bizonyította az együttműködési program fontosságát. A projekt célja a nyelvi, interkulturális és szociális kompetenciák fejlesztése, mivel ezek a közös gazdasági régiónkban különös jelentőséggel bírnak, hiszen ezek, a határon átnyúló sikeres együttműködés alapelvei.

A projekt célul tűzte ki a szomszédos országok nyelvével és kultúrájával való ismerkedést óvodás kortól kezdődően. A projektben résztvevő óvodások, iskolai tanulók, és a képző intézmények hallgatói lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a határrégiókban rejlő potenciálokat és azokat ki is tudják használni, képesek legyenek kapcsolatokat teremteni, azokat ápolni, a sokoldalú kultúrális, gazdasági és társadalmi hasonlóságok megteremtése érdekében, illetve azokat Ausztria-Magyarország viszonylatában kiépíteni.

A Benedek Pedagógiai Kar ebben a projektben többek között, arra vállalkozott, hogy kidolgozza, az ”élményközpontú” szociális, – és nyelvi kompetenciák fejlesztését idegen nyelv (német, magyar) segítségével- az óvoda - iskola átmenetére, és a képzés hatékonyságát, minőségét emelje az óvódai és iskolai szomszédos nyelvi és többnyelvű képzésben.

A megnyitón résztvettek karunk részéről a projekt kidolgozói Dr. habil Bodnár Gabriella, és dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia, a plenáris ülés egyik előadója és nyelvi szakértő, az Idegennyelvi Tanszék vezetője, Hirschler Erzsébet nyelvtanár, Somogyi Anett a projekt asszisztense, valamint a II. és III. éves német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók, iskolák, óvodák pedagógusai, akik többek között a projekt céljának megvalósítói is.

Linkek:

Kapcsolódó hírek:


-- Vissza a főoldalra --

-- Archív hírek --