Hírek

Mallorcai tanulmányúton járt Kitzinger Arianna

Palma de Mallorcán járt Kitzinger Arianna, a Nyelvi és Kommunikációs Intézet oktatója, aki az Európai Bizottság Szakértői tanulmányútján figyelhette meg a tartalomalapú nyelvoktatást a Baleár-szigetek legnagyobbikán.

A tanulmányút élményeire, tapasztalataira Kitzinger Arianna tanársegéd így emlékezik:

 

A tanulmányút szervezője a mallorcai főváros központjában található Oktatási és Kulturális Tanács volt (Conselleria d’Educació i Cultura), akik nem először voltak irányítói hasonló programnak. A kollégák Belgiumból, Ciprusról, Észtországból, Franciaországból, Hollandiából, Lengyelországból, Németországból, Olaszországból, Romániából és Törökországból érkeztek. Magyarországot egyedül képviseltem.

 

A "Tartalom alapú nyelvoktatás kétnyelvű környezetben" elnevezésű program célja az volt, hogy megismertesse az európai résztvevőkkel azt a hatéves gyakorlatot, melynek keretében egy kétnyelvű (spanyol, katalán) szigeten az általános és középiskolákban bizonyos tantárgyak oktatását idegen nyelven végzik. A program CLIL néven vált ismertté az angol nyelvi módszertanban (CLIL= Content and Language Integrated Learning). Bemutatása több síkon zajlott: bemutató előadásokkal kezdődött, iskolalátogatásokkal folytatódott, mely nemcsak az órákon való részvételt biztosította számunkra, hanem a helyi kollégákkal folytatott szakmai megbeszéléseket is. 

 

Az intézmények - adottságaikat tekintve - változatos képet mutattak: megfordultunk kisvárosi (Calvia, Manacor), falusi (Cardassar) és fővárosi iskolákban is. A közös pont valamennyiben az volt, hogy részt vesznek a spanyol oktatásban komoly prioritást élvező CLIL-programban. Az is összeköti őket, hogy aktív szereplői az európai együttműködéseknek: több helyütt külön iskola-falat szánnak a Comenius-program dekorációira, az eredmények bemutatására. 

 

A tartalom alapú nyelvoktatás mindenütt átgondoltan, jól felépített elgondolások alapján zajlik. Már az első napi előadások érintették a CLIL több problémáját (pl. félelem az anyanyelv háttérbe szorításától, a tanárképzés speciális követelményei, a tananyagok nem megfelelő mennyisége és minősége).

 

Az idegen nyelvek között Mallorcán is az angol vezet, ugyanakkor a francia és a német is jelentő szerepet kap; utóbbi a szigeten letelepedett német kolóniának és a nagyszámú turistahadnak köszönhetően. A meglátogatott középiskolákban láthattunk történelemórát angol és francia nyelveken, énekórát, természettudományi órát és informatikaórát angol nyelven. 

 

Számomra a legemlékezetesebbnek egy manacori középiskola énekórája bizonyult, ami igazi felüdülést jelentett. Bár a zene nyelve nemzetközi, egy kiváló énektanárnő segítségével láthattuk, hogy megfelelő utasításokkal, játékos formában el lehet sajátítani a zenei szaknyelvet is idegen nyelven. A szonátaformát a gyerekek tánccal (ismétlődő részekhez fűződő azonos mozgássorokkal) élték át. Az összefoglalás is angolul zajlott, a magyarázatoknál minimális anyanyelvi kiegészítésekkel. Mégsem kell attól tartani, hogy az idegen nyelv elnyomja az anyanyelvet, hiszen a program nem a kizárólagosság, sokkal inkább a kiegészítés, a párhuzamosság elvére épül: azaz egy adott tárgyat egy tanítási héten kb. háromnegyed részben anyanyelven és csak egynegyed részben idegen nyelven oktatnak. 

 

Óvodát Mallorca szigetén is volt szerencsém meglátogatni, de sajnos az idegen nyelvi fejlesztést a gyakorlatban nem figyelhettem meg (az iskolai első osztályos CLIL bizonyos elemeivel hasonlóságot véltem felfedezni). Beszéltem viszont óvodapedagógusokkal, illetve az angol anyanyelvi asszisztenssel, akik a mieinkhez hasonló módszerekről számoltak be a játékos nyelvi nevelés keretein belül. Ugyanakkor pedagógushallgatóknak az óvodapedagógus-képzés terén nem áll rendelkezésükre az általános idegen nyelvi órákon kívül más lehetőség a korai nyelvelsajátítás módszertanának megtanulására. A gyakorlat az, mint a legtöbb általam eddig vizsgált európai intézményben: vagy idegen nyelvtudás nélküli óvodapedagógus vagy óvodapedagógiai ismeretekkel nem rendelkező nyelvtanár működik az alapfokú intézményekben. Az idegen nyelvre specializálódott óvodapedagógusok fehér hollónak számítanak.  

 

Az európai tanulmányutak nagy előnye, hogy nemcsak a vendéglátó országra fókuszálnak, hanem külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a résztvevők saját országuk jellegzetes oktatási módszereivel is megismertessék egymást. Ennek érdekében ezen az úton is érdekes előadásokat hallhattunk, s bepillantást nyerhettünk a résztvevő országok idegennyelv-tanítási gyakorlatába. Én a kétnyelvű oktatás óvodapedagógiai vonatkozásairól tartottam előadást. 

 

Az izgalmas szakmai munka mellett a fő szervezők, Catalina Carbonell és Ricardo Sanchez arról is gondoskodtak, hogy kulturális élményeink is gyarapodjanak. Különösen ötletesen kapcsolódott össze szakma és országismeret, amikor két - a sziget keleti részében lévő - iskolát látgattunk meg, délután pedig lehetőség nyílt arra, hogy megismerkedhessünk a természeti csodának beillő Manacor-közeli barlangrendszerrel (Coves del Drac), illetve a prehistorikus kincseket kiállító történeti múzeummal.

 

A többiről meséljenek a képek…

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek:


-- Vissza a főoldalra --

-- Archív hírek --