Tisztelt Hallgatótársaink!

Köszöntünk Titeket Karunk Hallgatói Önkormányzatának honlapján!

 A HÖK főbb feladatai
- egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor;
- javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére;
- részt vehet a szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében;
- gondoskodik a delegálásról, ha e törvény vagy más jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat szerint a hallgatói részvételt biztosítani kell;
- dönt a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben;
- közreműködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében;
- a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint közreműködik a kollégium vezetésében.

 Egyetemünk egészét tekintve a soproni irodával rendelkező Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) hivatott arra, hogy "tízkari" szinten végezze jogszabályban meghatározott tevékenységét. A Karok hallgatói önkormányzatai ezt kari szinten tehetik meg.

Az NymE 10 kari Hallgatói Önkormányzata

  • Apáczai Csere János Kar Hallgatói Önkormányzata (AK HÖK) - Győr;
  • Benedek Elek Pedagógia Kar Hallgatói Önkormányzata (BPK HÖK) - Sopron;
  • Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (BTK HÖK) - Szombathely;
  • Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata (EMK HÖK) - Sopron;
  • Faipari Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata (FMK HÖK) - Sopron;
  • Geoinformatikai Kar Hallgatói Önkormányzata (GEO HÖK) - Székesfehérvár;
  • Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (KTK HÖK) - Sopron;
  • Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (MÉK HÖK) - Mosonmagyaróvár;
  • Művészeti-, Nevelés- és Sporttudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (MNSK HÖK) - Szombathely;
  • Természettudományi és Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzata (TTK HÖK) - Szombathely.

A régi NymE HÖK-struktúra a mainál bonyolultabb volt, mert a kari HÖK-ök és az EHÖK "között állt" minden egyetemi városban egy Campus Alelnökség, amely "összefogta" az adott helységben az egyetemi karokat. Ez azonban ott is létezett, ahol csak egy kar volt (Győr, Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár), így a 2009. május 08-i, soproni Egyetemi Küldöttgyűlés (a továbbiakban: EKGy) újra a "kari alapú struktúrát" vezette be.

Ahol több kar volt, ott továbbra is létezett egy összefogó tagszervezet. Ennek a neve Szombathelyen Savaria Egyetemi Központ HÖK (SEK HÖK) (ide tartozik: Bölcsészettudományi Kar; Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar; Természettudományi és Műszaki Kar), ami egy jelképes szervezet, tagjait a zárójelben felsorolt Kari HÖK-ök alkotják.

Sopronban is megmaradt a Soproni Campus Alelnökség (ide tartozik: Benedek Elek Pedagógiai Kar; Erdőmérnöki Kar; Faipari Mérnöki Kar; Közgazdaságtudományi Kar). Ezen tagszervezetnek azonban 2009. május 08-tól nem volt szavazata az EKGy-n, és a soproni kari HÖK elnökök a 2010. január 25-i (2010-es évi I.) EKGy-n hozott döntésükkel meg is szüntették. Abba azonban megállapodtak, hogy ezek után az ún. "négykari" rendezvényeket, feladatokat közösen fogják elvégezni, összekötő szervezet nélkül.

A Hallgatói Önkormányzat (az EHÖK és a Kari HÖK-ök) feletti ellenőrzést az Ellenőrző Bizottság (EB) gyakorolja. Ha úgy érzitek, hogy a HÖK törvényes, a szabályzatoknak megfelelő működésével kapcsolatban aggályok merülnek fel, az EB elnökhöz vagy alelnökhöz fordulhattok (elérhetőségük a BPK HÖK nyitóoldalon szerepel).


BPK HÖK

Karunk Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége a "klasszikus" felállás szerint három tagból tevődik össze:

 

- Bogdán Zóra Dalma HÖK elnökből,


Gáll Renáta gazdasági alelnökből, és a


Hatos Viktória általános alelnökből.

 

 

Elérhetőségeinket itt találjátok, a többi, hallgatói posztot viselő hallgatók elérhetőségeivel együtt.

Az évfolyamfelelősök tagjai teszik ki az ún. Évfolyamfelelős Küldött Gyűlést (a továbbiakban: ÉKGy).

Az Elnökség, az ÉKGy, és a Soproni Karok Kollégiumi Bizottságának Benedekes hallgatói együttesen alkotják a Választmányt, mert őket közvetlenül a hallgatók választják.

A Választmány tagjai egyben a Kari Küldött Gyűlés (a továbbiakban: KKGy) szavazati jogú tagjai is.

 

A KKGy a kari hallgatóság legfőbb döntéshozó, végrehajtó és ellenőrző szerve. Jogai, kötelezettségei, működése a HÖK-szabályzatokban megtalálható BPK HÖK Ügyrendben van lefektetve.

A honlapon megtalálhatjátok fogadóóráinkat, amelyek csak tájékoztató jellegűek, természetesen más időpontban is szívesen látunk Titeket a 3. emeleten lévő irodánkban (305-ös terem, az E5 előadó előtt), bármilyen problémáról legyen szó.

Az általános, fent említett feladatok elvégzésén kívül elköteleztük magunkat a kari hallgatói élet fellendítése, a többi soproni karhoz való közeledés, és az iskola esztétikusabbá "varázslása" mellett. Ezen tervek megvalósítása azonban nem történhet meg a hallgatóság segítsége nélkül, ezért arra szeretnénk kérni Titeket, hogy ötleteiteket vagy kezdeményezéseiteket osszátok meg velünk szóban, vagy írásban (akár elektronikusan, akár a HÖK postaládába dobva). Bármilyen építő jellegű gondolatot megfontolás tárgyává teszünk!

Szívesen látnánk olyan hallgatói kezdeményezéseket is, amelyek a kulturális életet hivatottak Karunkon mozgalmasabbá tenni (pl. kari színjátszó kör, beszélgető klub, egyéb öntevékeny csoportok), és az ilyen kezdeményezésekhez minden tőlünk telhető segítséget megadunk!

Kérünk Titeket, legyetek partnerek a felsoroltakban!

BPK HÖK