Neptun

A NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer bevezetése Egyetemünkön a 2002/03. tanév elsõ félévében történt. Azóta több verzióváltás is történt és jelenleg a NEPTUN.NET rendszert használjuk.

 

A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják tanulmányi ügyeiket intézni (beiratkozás, adategyeztetés, tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, órarend és index megtekintés stb.), és lebonyolítani a tanulmányaikkal kapcsolatos pénzügyeiket is, mint pl. a tandíj, költségtérítés díja, kollégiumi díj, eljárási díjak, ismételt vizsgadíj és egyéb befizetéseik, valamint ellenőrizni az érkezett ösztöndíjakat.

 


Diákigazolvány igénylés folyamata

2011. október 1-től megváltozott a diákigazolvány igénylés folyamata, melyről bővebb leírást itt talál. Kérem, hogy diákigazolvány igénylés előtt feltétlenül olvassa el az alábbi állományt.


Neptun.net elérése

A hallgatói neptun az alábbi oldalon érhető el: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato/

 

A mellékelt segédanyagok alapján szíveskedjenek tájékozódni az új rendszerről!

1. Felhasználói dokumentáció hallgatók részére (Program hivatalos hallgatói dokumentációja)

2. Hallgatói dokumentáció (Tanulmányi tájékoztató NEPTUN dokumentációja)

 


Ha gondod van a Neptunnal,

Ha gondod van a Neptunnal, vagy nem tudod , hogyan lesz meg a kredited, gyere a DC-be, írj egy emilt.

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

1. Hol tudok belépni a NEPTUN-ba?
A NEPTUN tanulmányi rendszerbe bárhol, akár külföldön, akár belföldön be lehet jelentkezni. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy internetcsatlakozással ellátott számítógépen egy böngészőben megnyitni a www.bpk.nyme.hu honlapot, majd ott választani a "Hallgatóknak" menüpont "NEPTUN" menüpontját.

2. Hol találok segítséget a NEPTUN használatához?
A NEPTUN tanulmányi rendszerrel kapcsolatban elsődlegesen a Kar honlapján található segítség, ahol a programot fejlesztő által kiadott hivatalos dokumentáció és egy, a funkciókat bemutató prezentáció is megtalálható. Ezen túl a NEPTUN hallgatói WEB-es felületén is megtalálható egy használatot segítő prezentáció

3. Nem tudok belépni a NEPTUN-ba
Ennek több oka lehet:
A, elfelejtette a jelszavát: ebben az esetben a Kar rendszergazdájától kérhet új jelszót. A régit nem fogja tudni megmondani, illetve visszaállítani, mivel ez a NEPTUN-ból csak a fejlesztőnek visszafejthető információ
B, karaktercsere: kérem ellenőrizze, hogy helyes karaktereket gépel-e be. Fontos figyelni a "0" (nulla) és "O" betű közti különbségre, de vannak hasonlóan összetéveszthető karakterek még. Az azonosítónál nincs megkülönböztetve a kis és nagybetű, azonban a jelszónál ennek fontos szerepe van!
C, tartozásom van: amennyiben valamilyen díjat nem fizettem be (költségtérítés, kollégium) a Tanulmányi Előadója letilthatja a bejelentkezését. Ebben az esetben a feloldást is csak a Tanulmányi Előadója tudja eszközölni. 2010. december 1-től a Tanulmányi Előadó a teljes NEPTUN-b való belépést le tudja tiltani a korábbi vizsgajelentkezés, illetve tárgyjelentkezés korlátozásával szemben.

4. Nem tudok vizsgára jelentkezni. Hogyan vegyem fel a vizsgámat?
Kérem ellenőrizze, hogy a NEPTUN-ban jó felületen próbálja a műveletet végrehajtani. A hallgatói NEPTUN - Vizsgák - Vizsgajelentkezés felületen van lehetősége vizsgára jelentkezni, a Vizsgák - Felvett vizsgáknál pedig tud a korábban felvett vizsgákról lejelentkezni. Mind a két felületen ki kell választani a kívánt időpontot és az időpont mellett található "Lehetőség" pontra kattintva lehet a műveletet végrehajtani. Kérem, ellenőrizze minden esetben a félév helyes beállítását!
Elképzelhető azonban az is, hogy a Tanulmányi Előadója bizonyos tartozásai miatt letiltotta Önt a vizsgajelentkezés lehetőségéről. Kérem, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi Előadójával.

5. Nem tudok tárgyra jelentkezni. Hogyan vegyem fel a tárgyaimat?
Ezt a műveletet a Tárgyak - Tárgyfelvétel menüpont alatt teheti meg. Kérem, figyelmesen válassza ki a kívánt félévet, hagyja bejelölve a "Mintatanterv tárgyai" menüpontot, a felület többi részét ne változtassa! Válassza ki a kívánt tárgyat (Felvesz felirat a kívánt tárgy sorának végén), majd figyelmesen a kurzust ("L" kezdetű kurzusok a levelezősöké, "0" kezdetű a nappalis hallgatóké, "N" kezdetű a nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóké, "SP" a specializációban résztvevő hallgatóké, "BP" a Budapesti hallgatóké, "P" a Pápai hallgatóké). A kurzusválasztás szerepe nagy, hiszen a vizsgaidőpontok a kurzusokhoz kerülnek kiírásra, tehát ha Ön tárgyfelvételkor rossz kurzust választott ki, vizsgaidőszakban is rossz vizsgaidőpontokat fog látni.
Elképzelhető azonban az is, hogy a Tanulmányi Előadója bizonyos tartozásai miatt letiltotta Önt a tárgyválasztás lehetőségéről. Kérem, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi Előadójával.

6. Nem látom a NEPTUN-ban a menüsort
Ez akkor fordul elő, ha nem megfelelő böngészőt használ. Kérem, ellenőrizze, hogy Internet Explorer 8-at, vagy legalább Firefox 3.6-ot használ-e? Ez mindig az aktuális böngésző Súgó menüjében teheti meg.
Átmeneti megoldásként javasolandó, hogy egy másik gépen próbálja meg ügyeit intézni a hiba megoldásáig.

7. Meddig vehetek fel tárgyat, illetve vizsgát?
Vizsgát a vizsgaidőszak kezdetétől annak végéig vehet fel, de legalább amíg minden tárgyból le nem vizsgázott. Erre bőven biztosítunk lehetőséget.
Tárgyfelvétel esetén megkülönböztetünk előtárgyválasztási időszakot (8. pont) és végleges tárgyválasztási időszakot (5. pont) Az időszakokról a NEPTUN-ban tájékozódhat (11. pont) Tárgyfelvétel lejárta után Önnek még egy hétig van lehetősége arra, hogy tárgyra jelentkezzen, azonban ezért már a "Hallgatók által fizetendő térítési díjak" szabályzatban foglaltak szerinti díjat kell befizetni, melyet az adminisztrátornak be kell mutatni és ez után az adminisztrátor felveszi Önnek a kívánt tárgyat. Ez után az időszak után tárgyfelvételre már semmilyen körülmény között nincs lehetőség!


8. Mit jelent az előtárgyválasztási időszak?
Előtárgyválasztás során Ön kiválasztja a következő félévi tárgyait. Az időszak lezárta után, Karunk dolgozói ellenőrzik a jelentkezéseket, áttekintik a kurzuslétszámokat és a Dékán, Oktatási-dékánhelyettes, Szakfelelősök, Oktatók bevonásával döntenek a kurzusok indulásáról vagy megszüntetéséről. Amennyiben a kurzus megszűnik, Önnek a végleges tárgyválasztás során új tárgyat kell választani. Megszűnni csak kötelezően választható és szabadon választható tárgyak tudnak.
Az előtárgyválasztásban felvett tárgyak nem kerülnek törlésre, azokat lehet a végleges tárgyválasztás időszakában változtatni.

9. Honnan tudom, hogy egy tárgy kötelező, vagy kötelezően választható, vagy szabadon választható?
Ezek a tárgy kódjából derülnek ki (a legtöbb képzés esetében), illetve a tárgy felvételénél is látható, hogy milyennek van definiálva. A tárgy kódjában (pl: BOAPEG01, vagy BPEAG01) szereplő "A" karakter jelzi, hogy a tárgy kötelező, a "B" jelentése kötelezően választható és "C" jelentése szabadon választható. De ennél sokkal egyértelműbb a tárgyfelvétel során ellenőrizni ezen információt.

10. Melyik csoportból mennyit kell felvennem?
Ahhoz, hogy Ön a végzettségét megkaphassa, az összes kötelező tárgyat (kötelező törzsanyag) fel kell vennie (5. pont), mivel ez biztosítja, hogy Ön a végzettségéhez szorosan kapcsolódó ismeretek mindegyikével rendelkezik. Ezen felül van lehetősége kötelezően választható és szabadon választható tárgyakat felvenni annak érdekében, hogy végzettségéhez szükséges kreditpontokkal rendelkezzen!

11. Kihez forduljak, ha problémám van a vizsga/tárgyfelvétellel?
Amennyiben egy tárgyra, vagy vizsgaidőpontra azért nem tud feljelentkezni, mert annak kurzusa megtelt, akkor az erre vonatkozó bővítési igénnyel, kéréssel az illetékes tanszéki adminisztrátort kell megkeresni. Ebben más segíteni nem tud, mivel az intézeti adminisztrátorok állnak kapcsolatban az oktatókkal, akikkel ezeket a kéréseket meg tudják beszélni.

12. Nem tudok fizetni
Ennek legvalószínűbb oka az, hogy nem megfelelő bankkártyával próbálkozik. Kérem, ellenőrizze, hogy megfelelő bankkártyát használ (16. pont), és van-e fedezet a művelethez a kártyán.

13. Hova fordulhatok, ha hibát kapok a NEPTUN-on fizetés közben?
Mivel a banki fizetés az OTP bank oldalán történik, ezért ebben a Kar, de az Egyetem sem tud segíteni. Ilyenkor minden esetben az OTP bank munkatársainak segítségét kell kérni. Elérhetőségük: 06-1/3-666-000
Itt be kell mondani, hogy Ön Egyetemünk hallgatója, milyen műveletet akar végezni a NEPTUN-on, milyen kártyával rendelkezik és mit tapasztalt.
 
14. Mi történik, ha a kapcsolat megszakad fizetés közben?
Az OTP bank tájékoztatása alapján ilyen esetben a pénz az Ön kártyáján marad, a tranzakció nem zajlik le. A kapcsolat helyreállítása után ezt ismét meg kell próbálni.

15. Fizethetek máshogyan is?
Nem, jelenleg Egyetemünkön minden fizetést bankkártyával kell teljesíteni, más úton ez nem teljesíthető.
Ezért kiemelten kérem Önt, hogy más módon ne próbálkozzon (átutalás) teljesíteni a tételeket, mert azt nem, vagy nagyon nehezen lehet azonosítani!

16. Milyen bankkártyák használhatók?
Bármely bank által kiadott VisaElectron bankkártya, dombornyomott bankkártya használható, illetve csak az OTP által kiadott Master bankkártyát is elfogadja a rendszer.

17. Mi az a CVC kód?
Ez az úgynevezett Card Validation Code, amely ahhoz kell, hogy az internetes tranzakció ellenőrizhetővé váljon. Ezt a számot Ön a kártya hátoldalán, az aláírás alatt találja meg (három szám). Ha ilyen szám nem szerepel az Ön bankkártyáján, akkor nem megfelelő bankkártyával próbálkozik, (16. pont) vagy az OTP által kiadott Master kártyát használja. (ebben az esetben nem kell CVC kódot beírni)

18. Akkor most mindenképpen kell kártyát csináltatnom?
Nem, bárki kártyája használható. Nem a tulajdonos számít, hanem az, hogy megfelelő bankkártya legyen. Tehát elkérheti a szülők, barát(nő), rokon, évfolyamtárs kártyáját is. A fontos, hogy az Ön (tételt teljesítő) NEPTUN oldalán legyenek bejelentkezve és ezen az oldalon végezzék az utalást.

19. Ki fizeti a tranzakcióhoz kapcsolódó díjat?
A tétel fizetésénél a bankkártyahasználathoz kapcsolódó tranzakciós díjat Egyetemünk viseli, az Önt nem terheli, hasonlatosan a bolti kártyával történő fizetéshez!

20. Mikor kezdődik a tárgyválasztás/vizsgajelentkezés?
Ezen időszakról részletes NEPTUN üzenetet nem kap, azt a hallgatói NEPTUN Információ - Időszakok menüpontjában láthatja. A tárgyválasztási időszak jelzi a tárgyválasztást, az előtárgyválasztási időszak az előtárgyválasztást, a vizsgaidőszak a vizsgajelentkezéseket. Kérem, mindig tájékozódjon ezen a felületen!

21. Tudok-e válaszolni a nekem küldött üzenetekre?
Elméletileg igen, gyakorlatilag nem! Ez annyit jelent, hogy a rendszer megengedi, azonban ezek az üzenetek az egyetemi szerveren kerülnek tárolásra és egy bizonyos idő után törlésre. Ezért kérem, hogy amennyiben valakivel szeretné a kapcsolatot felvenni, tájékozódjon a kari honlapon az elérhetőségről. (www.bpk.nyme.hu)

22. Honnan tájékozódhatok a kapott ösztöndíjakról?
Csak nappali tagozatos hallgatóknak! Hallgatói NEPTUN-ban a Pénzügyek - Ösztöndíjak, kifizetések menüpontban a szűréseket használva

23. Nem kapok ösztöndíjat, holott járna, mi lehet a probléma?
Csak nappali tagozatos hallgatóknak! Amennyiben ez tanulmányi, rendszeres, kiemelt, stb ösztöndíj, akkor a Kar HÖK gazdasági alelnökét kell megkeresni. BURSA ösztöndíj esetében a BURSA központot, vagy az illetékes Önkormányzatot kell megkeresni.

24. Hogyan lépjek ki NEPTUN-ból?
A tanulmányi rendszerből minden esetben a felületen található "Kijelentkezés" gombot kell választani.

25. Hol tudok jelszót változtatni?
Jelszót a hallgatói NEPTUN-ban "Saját adatok" - "Beállítások" felületen lehet változtatni.

26. Hogyan tudom adataimat módosítani?
A hallgatói NEPTUN-ban a Saját adatok - Személyes Adatok menüpontot használva az "Adatmódosítás" feliratot választva. Azonban az itt tett változtatásokat Tanulmányi Előadójának el kell fogadnia, ez után jelenik csak meg a NEPTUN-ban.

27. Hol állíthatom be, hogy milyen üzenetekről kérek értesítést?
Ezt a bal oldalon található "Üzenetek" rész "Beállítás" pontját használva az "Automatikus értesítések" fület használva tudom beállítani.

28. Köteles vagyok-e egy felvett tárgyat teljesíteni, illetve le tudok-e arról jelentkezni a félév folyamán?
Egy tárgyra csak a tárgyfelvétel során tud feljelentkezni, illetve arról lejelentkezni. A félév során, de különösen a félév után ebben változást semmilyen körülmény között nem tud sem Ön, sem mi tenni. Ezért fontos, hogy a tárgyfelvétel alaposan átgondolt legyen. (lásd még 7. pont)
A felvett tárgyakat nem köteles teljesíteni, de arra figyelni kell, hogy egy tárgyat maximum 3-szor vehet fel (és tanulmánya során a rektori engedélyt kihasználva egyszer egy tárgyat mégegyszer. Ebben az esetben azonban a rektori engedély más esetre nem használható fel!), és összesen 10 alkalommal vizsgázhat. (minden tárgyfelvételkor 3-szor, és egy dékáni lehetőség áll még a rendelkezésére, melyet hasonlóan kell értelmezni és kezelni, mint a tárgyfelvételnél a rektori engedélyt!)
Amire figyelni kell azonban még a tárgyaknál az az, hogy a kötelező jellegű tárgyakat (9. pont) minden esetben teljesítenie kell ahhoz, hogy tanulmányai végén diplomát kaphasson. A KV és SZV tárgyak esetében ez olyan szempontból fontos, hogy ebbe a csoportba tartozó tárgyakból kell adott kreditpontot összegyűjteni. Ennek mennyiségével kapcsolatos információ a Tanulmányi Előadótól, vagy a Diákcentrum munkatársától kérhető! (10. pont)

29. Nem tudok bejelentkezni a NEPTUN-ba, mert lejárt a tanúsítvány. Mit tegyek?
Amikor megpróbálja elindítani a NEPTUN-t, akkor bejelentkezés helyett egy hibaüzenetet kap, amely arról szól, hogy a "Webhely tanúsítványa lejárt". Ebben az esetben a felkínált lehetőségek közül azt kell választani, amely "Továbblépés a webhelyre (nem javasolt)" feliratot viseli (böngészőtől függően más lehet a javaslat, de tartalmilag az itt leírttal azonos). Ezután elindul a NEPTUN.