Az NTP-SZKOLL-15-0025 pályázat keretében megvalósult tevékenységek

A Don Bosco Szakkollégium 2015 szeptemberében sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program keretén belül. A pályázatban megfogalmazott céljaink, feladataink a következők voltak: a szakmai identitás formálása, olyan elméleti és elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítése, mellyel a résztvevők motiváltabbak és hatékonyabbak tanulmányi eredményeikben és a társadalmi felelősségvállalás kérdésében. Programjaink között szerepelt: a szociális és intellektuális képességeik fejlesztése a különböző témájú kutatói estek szervezése, rendezvényeken való részvétel. A szakkollégium hallgatói többségében óvodapedagógia, csecsemő, és kisgyermeknevelő, média,- moderátor szakos hallgatók, akik a programokkal való részvétellel ismereteiket gazdagíthatták, társadalmi érzékenységük fejlesztésével nyitottabbá váltak a problémák és konfliktusok eredményes kezelésében.


FŐ PROGRAM:

Az őszi és a tavaszi félévben megvalósított 15 órás szakmai kurzus

A szakkollégium heterogén szakmai profiljának formálása, a hasonlóságok, közelítések megkeresésével I-II.

Szakmai felkészítés a szervezeti hasonlóságok és különbségek kezelésre I-II.

2015. november 24., 30.

2016. február 2., február 3.

Vitaest - szakmai nap:

2016. február 24. Óvodapedagógusok szakmai napja  Brunszvik Nap

Foglalkozások:

A támogató, segítő attitűd kialakítása, probléma és konfliktushelyzetek hatékonyabb kezelése

2016. február 25, 26.

Kutatás – folyamatos:

Hallgatók értékorientációinak, szakmai attitűd alakulásának vizsgálata kutatás elkezdése, eredmények összegzése

2015. december – 2016. május vége

Kutatói estek:

2016. február 9.     A digitális társadalom aktuális helyzete Magyarországon

2016. február 16.   Az emberi viselkedése megértésének újabb aspektusai

2016. március 1.    Egészséget befolyásoló tényezők. Fókuszban az életmód és a dohányzás

2016. március 29.  „Átok és áldás”Családi játszmák a nagy görög tragédiák tükrében

2016. április 5.       Az őrvidéki magyar faluk elbeszélő kultúrája

2016. április 12.     A könyvtár szerepe az ismeretszerzéstől a tudományos munkáig. Korszerű információkereső technikák és lehetőségek. Szabadulás a "Digitális erődből" játékos vetélkedő

2016. április 19.    Környezeti fenntarthatóságra nevelés különböző életkori szakaszokban

2016. április 26.    A szupervízió egyik lehetséges eszköze, a szókratészi párbeszéd 

2016. május 3.     Kutatás módszertani útmutató a többnyelvűség és multikulturalitás vizsgálatához

2016. május 10.   A zene terápiás hatása a személyiség fejlődésére

Közösségi program:

2016. május 10. Az egészséges életmódra nevelés gyakorlati megvalósítása

Kiadvány:

1. Humántudományok-Innováció-Diverzitás (tanulmánykötet) Válogatás a NymE BPK oktatóinak tudományos munkáiból, 2016

2. Dr. Józsa Éva: Szövős-fonós babás-bábos játékok. Mesék a kosárból. Módszertani füzet kisgyermeknevelőknek I., 2016.