Emberi erőforrás tanácsadó

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak a korábbi humán szervező egyetemi szak utódja az új rendszerben. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági jellegű ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.

A képzésben az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatják el a hallgatók, egyúttal a korábbiaknál nagyobb hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban kiemelt szerepet kap a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése. Ezek mellett a képzési programban szerepelnek még: foglalkoztatáspolitikai ismeretek, speciális andragógiai ismeretek, valamint a munkaerőpiac és az oktatás összefüggései is. A képzésben nagy szerepe van a gyakorlatnak.

A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is.

A szakot elsősorban az andragógia, emberi erőforrások alapszakokon, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező főiskolai szintű és művelődési és felnőttképzési menedzser, humánszervező egyetemi szintű szakokon végzetteknek ajánljuk. Ajánljuk továbbá a pedagógia és pszichológia alapképzési szakokon, bármely pedagógus szakképzettséget adó szakon (csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) és szociálpedagógia, ill. társadalmi tanulmányok szakon végzettek számára.

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni. Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

I. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismerést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!)

o   andragógia BA

o   emberi erőforrások BA

o   főiskolai szintű személyügyi szervező szak,

o   főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,

o   főiskolai szintű művelődésszervező szak,

o   egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,

o   egyetemi szintű humán szervező szak,

 

II. A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok

Minden esetben kreditelismertetési eljárást kell kezdeményezni a felvételi eljárás során. 

II. A.) A bemenethez az alább meghatározott kreditek teljesítésével első sorban számításba vehető szakok:

o   pedagógia BA

o   pszichológia BA

o   bármely pedagógus szakképzettséget adó szak BA/MA

o   szociálpedagógus BA

II. B.) Bármely más BA/BSc (főiskolai) vagy MA/MSc (egyetemi) végzettség.

A bemenethez feltételekkel elfogadott szakok esetében (II. A és B) akkor jelentkezhetnek, ha előzetesen megszereztek (vagy utólag vállalják annak megszerzését):

10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve

20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területéről.

A fenti 30 kredit a mesterképzéssel párhuzamosan is teljesíthető az első két félévben.

Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy akár teljesen kiváltható.

Nyelvi követelmények

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Levelező tagozaton általában félévente 4-5 alkalommal, alkalmanként kettő nap (péntek-szombat) tartunk konzultációt.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS:

Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens
E-mail:  bodnar.gabriella[at]nyme.hu
Telefon: 36-99-518-935

Pedagógusképzési Iroda
Márki-Németh Georgina

E-mail:  pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 36-99-518-946