Pályázatok


MULTILING projekt

A burgenlandi Draßburg/Darufalva és a magyar német nemzetiségi település Ágfalva/Agendorf 2007-től kezdve vesz részt nemzetközi, határon átnyúló projektekben -  INTERREG IIIA, majd 2008-tól a BILKIG projekt- melyek a két település óvodás korú gyermekeinek kétnyelvű (magyar-német) óvodai nevelését erősítik.  A sikeres együttműködés eredménye a „MULTILING” projekt is, mely 2011-2014 között zajlott.

A „MULTILING” projektbe projektpartnerként bekapcsolódott a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola is annak érdekében, hogy az óvodai és iskolai nyelvelsajátítás tudományos hátterét biztosítsa. A NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar projektbe bevont oktatói a kétnyelvű óvodai nyelvelsajátításhoz, a projekt gyakorlati tapasztalatainak összegzéseként egy kétnyelvű (német-magyar) módszertani kézikönyvet állítottak össze. A gyakorlati munkában jól használható kézikönyvet a szerzők ajánlják a kétnyelvű „Német nemzetiségi óvodapedagógus” képzés, valamint a „Német nyelv az óvodában” specializáció hallgatói, továbbá olyan kezdő óvodapedagógusok részére, akik a kétnyelvű óvodai nevelésben kevés tapasztalattal rendelkeznek és szeretnék munkájukat igényesen, eredményesen végezni.
 
A MULTILING projektben a NymE BPK szakértőinek a német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatói gyakorlatok minőségi kísérése mellett lehetősége nyílt egy kutatás elvégzésére is a magyar oldalon. Felmérték az ágfalvi óvoda gyermekeinek anyanyelvi kiinduló helyzetét. Megvizsgálták a szülők, az óvodában dolgozó óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjét, és evaluálták a hallgatók projekttel kapcsolatos tapasztalatait, és nyelvi fejlődését.
A kutatások eredményeit az alábbi tanulmányban teszik közzé.