Pályázati felhívás

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán működő Don Bosco Szakkollégium a szakkollégiumi hallgatók kutatási és kiemelkedő hallgatói tevékenységének ösztönzésére a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018 TALENTUM azonosító számú projekt (TALENTUM -Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen) keretében az alábbi pályázatot hirdeti:

 • szakkollégiumi hallgatói kutatások támogatása

Megpályázható keretösszeg:

 • A tervezett támogatási összeg: 50 000, - Ft/hó ( 5 hó szemeszterenként, utólagos odaítéléssel)
 • A támogatások tervezett száma: 15 fő szemeszterenként
 • Az egyes konkrét kifizetések mértékét pályázat elbírálását végző szakmai bizottság határozza meg.

A pályázat feltételei:
A hallgató a pályázat benyújtásának szemeszterében a Don Bosco Szakkollégium tagja és a Benedek Elek Pedagógiai Karán hallgatója.
Aktív munkájával elősegíti a szakkollégium fejlődését.
Kutató tevékenységet végez és részt vesz a szakkollégium mentor programjában.

A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Kitöltött pályázati űrlap (letölthető http://talentum.nyme.hu/index.php/19130/?&L=1 )
 • Az adott szemeszter szakmai tevékenységeiről készült személyes beszámoló.
 • A szakkollégium keretében végzett tevékenységek leírása.
 • A tanulmányon kívül, de az egyetem életéhez tartozó tevékenység bemutatása.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. szeptember 19. napján, 12 óráig.

A pályázatok beadása, illetve további információ:
Az űrlapot a mellékletösszesítővel és a kért igazolásokkal együtt, személyesen kérjük leadni a Társadalom,- Szociális és Kommunikációtudományok Intézet Irodájába, Dr. Bodnár Gabriella PhD szakkollégiumi szakmai koordinátor, levelezési mappájába. További információ a bodnar.gabriella[at]bpk.nyme.hu e-mail címen kérhető.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok előzetes pontozását a szakkollégium tagjaiból felállított 3 tagú (ad-hoc) bizottság végzi.
A pályázatokat a Don Bosco Szakkollégium Szakmai koordinátora és a Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékánja (akadályoztatása esetén a tudományos és külügyi dékánhelyettes) bírálja el és rangsorolja.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázatok elbírálása meghatározott pontozási rendszer alapján 5 kategóriára bontva történik.

 • Kutató tevékenység
 • Szakkollégiumban betöltött feladatkörök
 • Tanulmányok
 • Karon végzett kiemelkedő tevékenység
 • Karon kívüli közéleti elkötelezettség

Sopron, 2012. szeptember 10.

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD
a szakkollégium szakmai koordinátora

Dr. Katona György PhD
a Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékánja