Dr. Patyi Gábor PhD


Beosztás: egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Szoba: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. fszt. 1.

Telefonszám: 99/518-930 


Kollarics Tímea


Beosztás: tanársegéd

Szoba: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Telefonszám: 99/518-310

Fogadóórák: kedd, szerda: 10:00-11:00-ig