X. SZEKCIÓ
Inter- és multikulturális nevelés

Helyszín: NymE BPK – Sztehlo Gábor terem
Szekcióvezetők: DR. KÁLLAI Ernő – HAJDICSNÉ DR. VARGA Katalin

1. DR. KÁLLAI Ernő
Létezik-e multikulturalizmus Magyarországon?

2. DR. BENCE Erika
Regionális és multikulturális jelenségek a vajdasági
magyar irodalomoktatásban

3. BÍRÓ Boglárka
Cigány gyerekek a gádzsó idő fogságában

4. NAGYHÁZI Bernadette
"Kézzelfogható" nyelvi kompetencia – valós szituációk az idegen
nyelvi készségfejlesztésben

5. KÁTAINÉ LUSZTIG Ilona
Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidő eltöltése

6. DR. KOVÁCS László
Nemzetiségek értékteremtő szerepe az észak-hevesi régióban
– a "görög példa"

7. BABAI Zsófia
A német nemzetiségi óvodapedagógus képzés rendszere.
A Magyarországon és Ausztriában végzett szakmai gyakorlatok jelentősége
és tapasztalatai hallgatói szemmel.

8. KITZINGER Arianna
Cultures and Languages in Action in a Hungarian Kindergarten