IX. SZEKCIÓ
Sport- és digitális pedagógia, tudástechnológia

Helyszín: NymE BPK – 201. sz. terem
Szekcióvezetők: BUCSY Gellértné DR. – SZILI Katalin

1. SZILI Katalin
IKT alkalmazása a logopédiai tevékenységben

2. BORONYAI Zoltán
HuNPASS: serdülők fizikai aktivitási szokásrendszere a számok tükrében

3. CZIBERÉNÉ NOHEL Gizella – MESZLÉNYI- LENHART Emese
Multimédiás tananyag bemutatása a Gyermektorna alapjai című
tantárgy oktatásához

4. GERGELY SEUSS Szilvia – DR. CSÁKY Lilla – MOLNÁR Péter
Internetes videokonferencia rendszer a fiatalok egészségügyi oktatásában
Anwendung webbasierter Videokonferenz-Systeme bei der
Gesundheitserziehung von Jugendlichen

5. KÓSIK Ferenc
Kombiniertes Lernen im projektorientierten Fachfremdsprachenunterricht
(WiDaF) als Herausforderung für die kursbegleitende Sprachlernberatung

6. DR. VÁMOSI Tamás
Gyakorlati aspektus a szakképzési rendszerben – vállalkozói motivációk

7. BALOGHNÉ BAKK Adrienn
Soproni óvodapedagógus hallgatók felkészültségének vizsgálata a
fogyatékossággal élő gyermekek együttnevelésére

8. BUCSY GELLÉRTNÉ DR.
Az intézményes testnevelés hatékonyságának a vizsgálata a
mozgáskoordináció fejlődésére a korai gyermekkorban.