VIII. SZEKCIÓ
Média, nyelv és kommunikáció

Helyszín: NymE BPK – 205. sz. terem
Szekcióvezetők: DR. MOLNÁR Csilla – DR. VÖRÖS Klára

1. DR. VÖRÖS Klára
A könyvtár, értelmezhető jel az emberről

2. DR. LACZKÓ Mária
Hogyan érzékeljük a stílust?

3. DR. CSILLAG Andrea
Mit tanulhatunk a fiatalok nyelvéből? A be- igekötő kognitív
szemantikai elemzése néhány újabb keletű példa alapján

4. ENDRŐDY-NAGY Orsolya
Posztmodern gyermekkor? – Egy japán rajzfilmen kirajzolódó gyermekkép

5. HORVÁTH Viktorné
Internethasználat és digitalizált tananyag – Német nyelvtani kisokos

6. KARDOSNÉ KOVÁCS Eszter
Szakma és nyelv: egy nemzetközi projekt tapasztalatai

7. SAJTOSNÉ CSENDES Gyöngyi
A funkcionális illiteráció egy lehetséges mérőeszköze

8. SZŐKE-MILINTE Enikő
Rituális pedagógiai kommunikáció és személyiségfejlődés

9. TASNÁDI Róbert
Fotográfiai képek használata a média műfaji dramaturgiájának és a
társadalmi nyilvánosság témakörének oktatásában, gyakorlati
tapasztalatok alapján