VII. SZEKCIÓ
Művészetpedagógia 2.

Helyszín: NymE BPK – 106. sz. terem
Szekcióvezetők: DR. KOVÁCS-GOMBOS Gábor – DR. DOMOKOS Áron

1. DR. DOMOKOS Áron
A populáris ezotéria piaca

2. DR. PAJORNÉ KUGELBAUER Ida
A kreatív önkifejezés fejlesztésének és mérésének lehetősége a
vizuális nevelésben

3. CZITÁN Gabriella
Művészeti nevelés a Waldorf-iskolában

4. DR. KISMARTONY Katalin
Gesztusok a zenében

5. ÁRVAYNÉ NEZVALD Anett
A zenei nevelés transzferhatásai óvodáskorban

6. GÁSPÁRDY Tibor
Ember és kép

7. MENTESNÉ TAUBER Anna
Az affektivitás – érzelmi ráhangolódás – bemutatása autista
gyermekeknél a zeneterápia eszközével

8. RÉVÉSZ József
Az interaktív ének-zene foglalkozások hatása az óvodások
személyiségének a fejlődésére

9. DR. KOVÁCS-GOMBOS Gábor
Transzcendencia, kortárs képzőművészet, pedagógia