V. SZEKCIÓ
Pedagógusképzés és LLL

Helyszín: NymE BPK – 107. sz. terem
Szekcióvezetők: DR. SIMON István Ágoston – HAJDICS-SZÜCS Eszter Cecília

1. BOGNÁRNÉ DR. KOCSIS Judit
Pedagógusképzést segítő kutatások és fejlesztések napjainkban

2. DOBA László
Pedagógus-jelöltek környezeti nevelési képzése a Kaposvári Egyetemen

3. HEGYESI Franciska
Felnőttek a műszaki felsőoktatásban

4. HORÁK Rita – CZÉKUS Géza
Az élethosszig tartó tanulás jelentősége és megvalósulásának lehetőségei
a gyakorló pedagógus munkájában

5. KISPÁLNÉ HORVÁTH Mária
Szombathely felnőttképzési térképe

6. KOMJÁTHY Zsuzsanna
Fogyatékos hallgatók a pedagógusképzésben

7. SZALAI Katalin
Gyógypedagógus-hallgatók pályaidentitás vizsgálata

8. VASS Lívia
A gyógytestnevelés jelentősége a testi nevelésben

9. dr.sc. Ljiljana KOLENIĆ – dr.sc. Emina Berbić KOLAR – Tanja DURIĆ
Az egyetemi hallgatók hozzájárulása a nem anyagi kulturális javak
átörökítéséhez

10. KAJTÁR Gabriella – DR. SIMON István Ágoston
A Nyugat-magyarországi Egyetemen tanuló csecsemő és gyermeknevelő-
gondozó hallgatók egészségmagatartásának változása a képzés során