IV. SZEKCIÓ
Pedagógiai Innováció

Helyszín: NymE BPK – Brunszvik Teréz terem
Szekcióvezetők: DR. MOLNÁR Katalin – BENCZÉNÉ DR. FEKETE Andrea

1. BENCÉNÉ DR. FEKETE Andrea
Egész napos iskola – mit várnak a szülők?

2. DR. HANÁK Zsuzsanna – DORNER László
Jó gyakorlatok – sikeres pedagógiai innovációk Egerben

3. Wakai SEIJI
A tanulók közötti párbeszéd és a kompetencia-fejlesztés

4. DR. MOLNÁR Katalin - ROSTÁNÉ RIEZ Andrea
Családi szolgáltatási szükségszerűségek és szükségletek a jelenben

5. DR. VARGA Szabolcs
Szupervízió az oktatási intézményekben

6. MENYHÁRT Ildikó
Vízi világ gyermekszemmel

Kisgyermekkori tehetséggondozás – Tehetségműhelyek az óvodában

7. SZABÓNÉ OLÁH Márta Emma (Bartók Óvoda, Győr)

8. SZABÓ Zsuzsanna (Lurkó Kuckó Óvoda, Várpalota)

9. MAJOR Erzsébet (Benedek Elek Óvoda, Győr)

10. BABICS Vilmosné – HORVÁTH Rita – MARCALI Hilda (Tárogató Óvoda, Győr)