III. SZEKCIÓ
Neveléspszichológia

Helyszín: NymE BPK – 212. sz. terem
Szekcióvezetők: SZÉLESNÉ DR. FERENCZ Edit – DR. TAKÁCS István

1. DR. TAKÁCS István
Pozitív nevelői viselkedés

2. SZILÁGYI Csilla
Integráció a gyakorlatban

3. GELENCSÉRNÉ BAKÓ Márta
Szociális kompetencia és iskolai karrier?

4. ITA Mariann
Szabályok kontra szabadság

5. DR. JÓZSEF István
Magatartási problémák az iskolában

6. Mgr. Beata SUCHÁNSKA
The values which are preferred by the students of IT when looking
for their first job

7. THUN Éva - FRANK Tamás
Milyen férfi tanító kép él az iskolák feminizált világa résztvevőinek
gondolkodásában?

8. ZSUBRITS Attila
A kisgyerekek kötődésrendszerének alakulása

9. SZÉLESNÉ DR. FERENCZ Edit
"SZÜLŐK SZABADEGYETEME" – A szülők számára kidolgozott integratív
pedagógiai-pszichológiai szemléletű képzési program tapasztalatai.