I. SZEKCIÓ
Nevelésfilozófia és pedagógiatörténet 1.

Helyszín: NymE BPK – E3 sz. terem
Szekcióvezetők: DR. PATYI Gábor – NEMESNÉ DR. KIS Szilvia

1. DARVAI Tibor
Szakmai és politikai ideológiák a Tanító c. neveléstudományi folyóiratban

2. HEVESI Tímea Mária
Generációk találkozása a mesék, mítoszok szimbólumaiban

3. HÜBER Gabriella
"A szivárvány színei" – Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete

4. KUBÁNY Erika
Pedagógia és politika Magyarországon az 1950-es években

5. DR. SANDA István Dániel
A pedagógiai tér minőségi dimenziói
Értelmezési lehetőségek – elmélet és gyakorlat

6. DR. STOHL Róbert
"Hungarus" vagy "magyar"? Szellemi horizontok egy arisztokrata ifjú,
Festetics László neveltetésében

7. DR. PATYI Gábor
Tanárképző intézet és egyetem a dualizmuskori Magyarországon