Általános tájékoztató

A képzés sért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A emeltszintű szakképzés szak megnevezése: Lakberendező
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 214 01 0000 00 00
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Lakberendező
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: emelt szintű szakképzés
A felvétel feltételei: érettségi
A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév, 261 óra
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 90.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
A képzés szabályozásának jogi háttere:
A központi program

 • a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
 • a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
 • a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint

 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
 • a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
 • az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,
 • a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,

alapján készült.
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szakfelelős oktató: Kovács Gombos Gábor DLA egyetemi docens
Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központban tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: szfmk[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A lakberendező lakótereket rendez be a kereskedelmi forgalomban kapható késztermékekből. Ezt a tevékenységét tervezői, kivitelezői és beruházói szerepben is elvégezheti
A komplett lakberendezési tevékenység magába foglalja:

 • a lakóenteriőrök, illetve azok együtteseinek bútorokkal való berendezését
 • a lakosság számára előállított, előre gyártott elemes bútorrendszerek helyszínre adaptált alkalmazását
 • a lakástextilek és kárpitok helyszínre adaptált alkalmazását
 • a lakás-világítási berendezések helyszínre adaptált alkalmazását
 • a lakóhelyiségek számára gyártott szaniterek helyszínre adaptált alkalmazását
 • a fűtő-hűtőberendezések beltéri egységeinek formai kiválasztását
 • a beltéri dekorációs elemek helyszínre adaptált alkalmazását
 • a lakóhelyiségek számára készült burkolótermékek helyszínre adaptált alkalmazását
 • a lakóhelyiségeket határoló felületek kialakításának, felületkezelésének meghatározását
 • a lakásban megjelenő anyagok, felületek színeinek, felületi hatásának, mintázatának meghatározást

egyes szerkezeti elemek (belső korlátok, fogódzók, lépcsők járólapjai, álmennyezeti elemek stb.) formai kiválasztását és alkalmazását az építészeti, belsőépítészeti tervek alapján

 • A lakberendező lakberendezési tanácsot ad.
 • Felméri a megrendelő által kínált munkát
 • Elkészíti a lakótér belső nyílásaival és nyílászáróival, továbbá a lakótérben elhelyezett galériákkal, belső lépcsőkkel összefüggő módosítási javaslatot a megrendelő által biztosított szakmai konzultáció alapján
 • Elkészíti a lakótér berendezési tervét
 • Elkészíti a lakótér burkolat-kiosztási tervét
 • Elkészíti a lakótér világítási berendezési tervét a megrendelő által biztosított szakértői konzultáció alapján
 • Elkészíti a lakástextil- és kárpit-alkalmazási tervet
 • Elkészíti lakberendezési színtervet
 • Elkészíti lakberendezés díszítési és dekorációs elemeinek alkalmazási tervét
 • Lakberendezési tervegyeztetést végez a megrendelővel és a társtervezőkkel
 • Közreműködik a lakberendezési termékek beszerzésében
 • Lakberendezői művezetést végez
 • Dokumentálja a lakberendezői munka eredményeit
 • Archiválja a lakberendező szakmai anyagokat és a munkadokumentumokat
 • Lakberendezői szakmagyakorlással összefüggő adminisztrációt végez
 • Kommunikál a lakberendezői szakmagyakorlattal összefüggésben

A lakberendező alkalmazottként, vagy alvállalkozóként irányított partnere az építészeknek és a belsőépítészeknek, valamint a lakberendezési termékek forgalmazóinak, továbbá kivitelezőknek vagy beruházóknak
A lakberendező szakmai közreműködőként dolgozhat kiállítás-tervező, ill. kiállítást rendező cégeknek, megtartva a lakberendezés műfaji határait
A lakberendező közreműködik a beruházók berendezési, illetve az ide vonatkozó árubeszerzési feladataiban
A lakberendező a tevékenységét önállóan vagy alkalmazottként végzi.

 


A képzés célja

 • Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít
 • Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit
 • Kialakítja, karbantartja portfólióját


A képzési idő

Két félév, 261 tanóra (az I. és II. félévben négy-négy alkalommal)

A képzésben az elmélet és a gyakorlat aránya 40 - 60 %. A képzési idő magában foglalja a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak elméleti és gyakorlati óráit.


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Az 52 214 01 0000 00 00 azonosító számú, Lakberendező megnevezésű szakképesítéshez tartozó  szakmai követelménymodulok felsorolása:

0980-06     Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06     Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06     Kreatív szakmai tervezés
1390-06     Berendezői általános feladatok
1521-06     Lakberendezői tervezés
1522-06     Lakberendezési tanácsadás
1523-06     Lakberendezési beruházók képviselete

 


Záróvizsgára bocsátás feltételei

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolio leadása a képző intézmény által megadott határidőre
A 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal


Záró dolgozat

A szakdolgozat a kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetéséhez és alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alaklommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.


A záróvizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a  vizsgázó szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával (prezentáció)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Portfolio elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit (prezentáció)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

 1. feladat 30%
 2. feladat 20%
 3. feladat 30%
 4. feladat 20%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1390-06 Berendezői általános feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A záródolgozat dokumentálási megoldásainak értékelésre alkalmas bemutatása, prezentációja
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc (a prezentáció ideje)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1521-06 Lakberendezői tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A záródolgozat szöveges tervfejezeteinek értékelésre alkalmas bemutatása, prezentációja
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc (a prezentáció ideje)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Termékismeretek (anyag- és áruismeretek, szerkezettan)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1522-06 Lakberendezési tanácsadás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Berendezési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1523-06 Lakberendezési beruházók képviselete
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kooperációs ismeretek (társszakmák /befejező szakipar ágai, tervezés műfajai stb./ feladatköre, szerződési és szerzői jogi alapismeretek, értékesítési technikák)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 214 01 0000 00 00 azonosító számú, Lakberendező megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

 1. vizsgarész: 25
 2. vizsgarész: 5
 3. vizsgarész: 20
 4. vizsgarész: 5
 5. vizsgarész: 25
 6. vizsgarész: 15
 7. vizsgarész: 5

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
1. vizsgarész – 1. vizsgafeladat:
A vizsga során a portré vagy figura ábrázolása helyett célszerűbb enteriőr-részletet, bútorokból és drapériákból összeállított tárgycsoportot ábrázolni.(A berendező képzésben a mintázás oktatása helyett modellezésre van lehetőség, amelynek vizsgán való számonkérése technikai okok miatt nem lehetséges.)

1. vizsgarész – 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta és formakincs témaköre a lakberendező képzésben hangsúlyosan a lakáshasználati, és azon belül a tárgyhasználati szokások tanulmányozására, kultúrantropológiai szemléletű elemzésére koncentrál, amelynek tárgyalása során fontos jelenkorunk is

1. vizsgarész – 3. vizsgafeladat:
A művészettörténeti korszakokat a lakberendező elsősorban az építészettörténet, a bútortörténet, és a designtörténet témaköreiben részletezve mutatja be

2. vizsgarész – 1. vizsgafeladat:
Nincs eltérés

3. vizsgarész – 1. vizsgafeladat:
Kiegészítés a vizsgafeladat leírásához: a záródolgozat berendező szakmai megoldásainak értékelésre alkalmas bemutatása, prezentációja


Mintatanterv


Jelentkezési lap