Képzőművészeti játszóház-vezető pedagógus továbbképzési szak

Kapcsolattartó
A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946

A pedagógus továbbképzési szak megnevezése:
Képzőművészeti játszóház-vezető
 
A pedagógus továbbképzési szak képzési formája:
tanfolyam
 
A képzés szintje:
Akkreditált pedagógus továbbképzés
 
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzési terület - Művészeti nevelés
 
A tanúsítványban szereplő szakképesítés:
Képzőművészeti játszóház-vezető
 
A képzés időtartama:
60 óra  
 
A képzés finanszírozása:
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 50.000 Ft /fő
 
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:
Aktuális év szeptember
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: aktuális év AUGUSZTUS 20.
 
A szakirányú továbbképzésért felelős oktató:

Kovács Gombos Gábor DLA


A továbbképzés célja
A képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amely képessé teszi őket képzőművészeti játszóház hely specifikus tematikájának összeállítására, önálló vezetésére. Célja, hogy a résztvevő pedagógusok is átéljék a művészi teremtő munka feszültségét, gondját és örömét. A képzés további célja a pedagógus személyiségének teljesebbé válása, vizuális műveltségének fejlődése és rajta keresztül a kisgyermekek esztétikai nevelése. A művészeti nevelés meghatározó jelentőséggel bírhat a gyermeki személyiség alakulását illetően. A képi gondolkodás színvonalától is függ, hogy milyen mértékben képes a kisgyermek a világgal való kapcsolattartásra, a képzés elősegíti a képi gondolkodás minőségi javulását. A képzőművészeti játszóház sajátosan kötetlen formájával, a gyermeki fantázia és kreativitás maximális tiszteletben tartásával játékos és kötetlen alkotói tevékenység örömét nyújtja. Ezért – többek között – az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tételét is segítheti ez a sajátos játéktevékenység. A vizuális képességek fejlődését a különféle képzőművészeti technikák elsajátítása valamit a grand art alkotásainak és alkotómódszereinek ismerete nagymértékben segíti. A képzőművészeti játszóház vezetőnek ismernie kell bizonyos kézműves technikákat-melyeket beemeltünk a programba. A gyermeki alkotóképesség kibontakoztatása a pedagógus részéről figyelmet, odaadást, rögtönző képességet, módszertani jártasságot és természetesen képzőművészeti tudást jelent. Alapvető követelmény az egyéni bánásmód, a kötetlen alkotói időbeosztás, az oldott, művészi tevékenységre ösztönző légkör. Ezért fontos, hogy a képzőművészeti játszóházat vezető pedagógusok nagyfokú általános műveltséggel és vizuális-módszertani felkészültséggel bírva védjék a kisgyermek mindenhonnan veszélyeztetett képi világát. A képzőművészeti játszóház-vezető képzés középpontjában nem lexikális - könyvekből, jegyzetekből, előadásokból elsajátítható - ismeretek állnak, hanem maga az alkotótevékenység!

A felvételhez szükséges feltételek:
Óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, gyógypedagógus diploma, vagy BA pedagógusi alapfokozatú oklevél
   
A képzési idő: 60 óra  

A képzés jellege:
A képzés művészi jellegéből fakadóan az elméleti és gyakorlati tevékenység összefonódik. Elmélet-gyakorlat aránya: 1:4.

A képzés tantárgyai, óraszáma, indítás szemesztere, javasolt hallgatói szemeszter


Tantárgy 
Óraszám 
Indítási szemeszter 
Javasolt szemeszter 
Képzőművészet és gyermek 
4/0 
Alapozó vizuális gyakorlatok 
0/8 
Műelemzések  
0/4 
Kreatív gyakorlatok  
0/4 
Festészet és grafika 
1/0 
Festészet és grafika 
0/9 
Vizuális játékok 
1/0 
Vizuális játékok 
0/9 
Kerámia 
1/0 
Kerámia 
0/9 
Kismesterségek 
1/0 
Kismesterségek 
0/9 
Mestermunka 
 
 
Záródolgozat 
 
 

A képzés zárása:
Záróvizsga nincs, a képzés egy mestermunka és záródolgozat elkészítésével zárul. A munkát folyamatos egyéni konzultáció segíti.

A mintatanterv letöltése.