ÁTSOROLÁS MENETE KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HALLGATÓK SZÁMÁRA, ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT STÁTUSZ ELNYERÉSÉRE

Tisztelt Hallgatók!

A NyME BPK a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanév végén rangsort állít fel a költségtérítéses hallgatók tanulmányi teljesítményét figyelembe véve. Ez a rangsor képezi az alapját a költségtérítéses finanszírozási formában tanuló hallgatók átsorolásának államilag támogatott státuszra. Az átsorolás ezen tanulmányi rangsor alapján automatikusan történik, kérelem beadására nincs szükség. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hallgatói jogviszonyt létesített költségtérítéses hallgatók esetében a megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az a hallgató vehető át, aki
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején van, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.
Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét.
Az átsorolásról hozott döntést a Kar legkésőbb 2012. július 31-ig meghozza, és az érintett hallgatókat írásban értesíti.