Képzési idő 2-5 szemeszter
Kredit: - A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon, a két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor, második tanári szakképzettség (B) esetén: 5 félév, 50 kredit
- A tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 40 kredit
Az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 40 kredit
- Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben:
Az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában: 3 félév, 50 kredit
Tagozat: Nappali
Levelező
Szakképzettség: Okleveles Játék- és szabadidőszervező-tanár
teacher of leisure time
A képzés célja: Olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
Főbb ismeretek: A fogyatékkal élők szabadidő töltési igényei és lehetőségei
 • A nők családszervező szerepe
 • A rekreáció elmélete
 • Az emberismeret lélektana
 • Az olvasásra szoktatás új dimenziói
 • Család és gyermekkortörténet
 • Életmód- és mentalitástörténet
 • Gyermeki- és emberi jogok a szabadidő/rekreáció területén
 • Játék- és játékszer történet
 • Játék- és szabadidő-szervezési jógyakorlatok az interneten
 • Képzőművészet - alkotás
 • Kompetencia alapú természetbeni tanulás, szabadidőtöltés
 • Közösségszervezési ismeretek
 • Kultúratudományok, értékek, szubkultúrák
 • Médiapedagógiai, a mai társadalom kulturális közegei
 • Múzeumpedagógia
 • Összehasonlító művelődéstörténet
 • Prevenciós célú szabadidős programok
 • Rekreációs gyakorlati technikák
 • Szabadidőpedagógia, a szabadidő eltöltésének terei
 • Társadalom, gazdaság, szabadidő
Szakirányok, specializációk: -
Költségtérítés (irány) összege: 300.000.- Ft/félév
Elhelyezkedési esélyek: Közoktatási és közművelődési intézmények,
a gyermekvédelem intézményei
Továbbtanulási lehetőségek: Doktori Iskolák
Képzésért felelős kar: NymE BPK
Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens
Képzés helyszíne: NymE BPK Sopron
További információ:
(telefon, honlap, e-mail)
www.bpk.nyme.hu
molnar.katalin@bpk.nyme.hu
Tanulmányi Csoport 99/518-955; 99/518-920
bognar.gabor@bpk.nyme.hu

Általános tudnivalók:


A Játék- és szabadidőszervező-tanár szak egyszakosként felvehető szociálpedagógia, tanító, gyógypedagógia, szakoktató és tanár végzettséggel.
A képzési idő: 3 félév

A Játék- és szabadidőszervező-tanár csak második szakként vehető fel óvodapedagógus végzettséggel, amennyiben az első szak a Pedagógia tanár MA.
A képzési idő: 5 félév