2011. április 13. KKGY

2011. április 13-án sor került a Kari Küldöttgyűlésre.

A KKGy legfőbb pontjai:

  • A HÖK tisztségviselők beszámolói
  • BPK HÖK Ügyrend módosítás
  • Bezerédi Amália Kollégiumot érintő problémák

 

Nemeskürti Geortina (HÖK ált. alelnök)

2 új hallgatói Kari Tanács - tag és HÖK Ügyrendmódosítás

2011. február 08-án sor került a 2010/2011-es tanév II. szemeszterének I.  (rendkívüli) Kari Küldöttgyűlésére.

A KKGy legfőbb döntései között szerepelt az, hogy Kari Tanács-taggá:

 
- Hajnal Zsófia II. évfolyamos szociálpedagógia, és
- Görbe Leonárd Zsolt II. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgatókat.

 

Az ülésen módosításra került még a BPK HÖK Ügyrendje is.

 

Nemeskürti Georgina (HÖK ált.alelnök)

 


A KKGy eddigi határozatai

A Kari Küldöttgyűlés 2009. október 01. és 2010. szeptember 22. között eltelt időszak alatt hozott határozatait ezen linkre kattintva érhetitek el.


Számos, a Kari HÖK-öt érintő kérdésben döntött a X. EKGy

2010. október 07.

 

A mai napon a Közgazdaságtudományi Karon megtartotta e tanévi első határozatképes ülését az (e tanévi tizedik) Egyetemi Küldöttgyűlés.

Az EKGY egyhangúan elfogadta a NymE BPK HÖK Ügyrend szeptember 13-i és 22-i módosítási javaslatait.

Az EKGY 8 IGEN és 1 TARTÓZKODOM szavazattal elfogadta Verebélyi Viktor EB elnök javaslatát, aki az Alapszabálynak a kari HÖK-ök választási rendjéről szóló 2. számú mellékletébe felvételre javasolta a következő kitételt, nevezetesen: "a kari HÖK-tagok választása során minden, az adott Karon hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható". Ez annyit tesz, hogy az EKGY a kihelyezett szakok hallgatóinak  választóságát és választhatóságát nem támogatta.

Az NymE HÖK gyűjtést szervez a Devecser környéki iszapbaleset áldozatainak megsegítésére. Minden Karon örömmel várunk pénzbeni, és természetbeni adományokat egyaránt (pl. ruhákat). Keresztes Gábor EHÖK elnök a jövő héten fogja kiküldeni a hivatalos értesítőt erről, akkor a részletek is kiderülnek.


A KKGy helyt adott a bizalmatlansági indítványnak

2010. október 04.

 

A fenti napon a BPK HÖK Kari Küldöttgyűlése (e tanévben az V. számú) helyt adott a II. évfolyamos, szociálpedagógia szakos hallgatók Nemeskürti Georgina évfolyamfelelős ellen szóló bizalmatlansági indítványnak, és 7 Igen, 3 Nem, 4 Tartózkodom eredménnyel visszahívta őt posztjáról.

 

A megüresedett posztra a HÖK elnök 2010. október 18-i lejárati határidővel pályázatot írt ki.

 


Határozatképtelen volt a 2010. évi IX. EKGy

2010. szeptember 28.

 

A fenti napon került (volna) megtartásra a 2010. évi IX. (a 2010/2011-es tanévben az I.) Egyetemi Küldöttgyűlése, de a technika ördöge ezt megakadályozta.

 

A videokonferencia formájában összehívott küldöttgyűlés során a rendszerben fellépő hiba miatt a soproni és nem soproni kari HÖK-ök nem tudtak maradéktalanul kapcsolatba lépni egymással, ezért Keresztes Gábor EHÖK elnök a gyűlést 1 óra várakozás után bezárta, és október 07-re pót Egyetemi Küldöttgyűlést hívott össze.

 

(Tarsoly Zsolt, HÖK elnök)


Új HÖK alelnökkel és 3 új hallgatói Kari Tanács-taggal bővült a HÖK tisztségviselői kar

2010. szeptember 22-én sor került a 2010/2011-es tanév II. (rendkívüli) Kari Küldöttgyűlésére.

Ez azonban határozatképtelennek bizonyult, így Tarsoly Zsolt HÖK elnök ugyanezen napra hívta össze a tanév IV. (rendkívüli pót) Kari Küldöttgyűlését.

 

A KKGy legfőbb döntései között szerepelt az, hogy megbízott HÖK alelnökké választotta:

- Révai Diána III. évfolyamos óvodapedagógus,

 

Kari Tanács-taggá:

- Görbe Fanni, IV. évfolyamos szociálpedagógia,

- Németh Zsuzsanna, III. évfolyamos szociálpedagógia,

- Nemeskürti Georgina II. évfolyamos szociálpedagógia, és

- Gaál Réka II. évfolyamos, német nemzetiségi óvodapedagógus

szakos hallgatókat.

 

A III. (rendkívüli) KKGy jegyzőkönyve itt érhető el, a IV. (rendkívüli pót) KKGy jegyzőkönyvét pedig itt találjátok.

 

(Tarsoly Zsolt HÖK elnök)


Először ülésezett a 2010/2011-es tanévben a KKGy

2010. szeptember 13-án sor került a 2010/2011-es tanév I. (rendkívüli) Kari Küldöttgyűlésére.

Mivel ez határozatképtelennek bizonyult, Tarsoly Zsolt HÖK elnök ugyanezen napra hívta össze a tanév II. (rendkívüli pót) Kari Küldöttgyűlését.

A KKGy egyhangúan elfogadta az Ügyrend módosítási javaslatait, amelynek következtében a kari HÖK elnök tésztségénél fogva tagja a Kari Tanácsnak.

 

 

A módosított Ügyrendről a HÖK szabályzatok között olvashattok


Betöltetlen hallgatói Kari Tanács-tagsági mandátum

2010. június 09.

 

2010. május 26-án a Kari Küldöttgyűlés megvonta a bizalmat Sulics Petra hallgatói Kari Tanács-tagtól. Tarsoly Zsolt HÖK elnök ezért pályázatot írt ki a megüresedett mandátum betöltésére.

A pályázatok beérkezési határideje 2010. június 07-e 12:00 volt.

A poszt elnyerésére egyetlen pályázó, Nemeskürti Georgina I. évfolyamos, szociálpedagógia szakos hallgató adta be jelentkezését.

A 2010. június 09-én 11:00-kor tartott XI. (rendkívüli) Kari Küldöttgyűlés határozatképtelennek bizonyult, de a HÖK elnök az eredeti meghívóban szereplő időpontra, 11:10-re új gyűlést hívott össze, amely már határozatképes volt.

A gyűlésen jelenlévő 5 tag közül a jelölt Nemeskürti Georgina nem szavazhatott. A maradék 4 szavazó 2-2 IGEN és NEM szavazatot adott le a titkos szavazás során, így a KKGy nem szavazott bizalmat a pályázónak.

Az ötödik Kari Tanács-tagsági poszt így betöltetlen marad októberig.

 


Keresztes Gábor az új EHÖK elnök


2010. június 03.

 

A 2010-es tanév VIII. Egyetemi Küldöttgyűlése egyhangúan Keresztes Gábor KTK HÖK elnököt választotta a NymE HÖK elnökévé az elkövetkezendő 1 évre.

Juhász Péter jelenlegi EHÖK elnök már májusban jelezte, hogy jogviszonya 2010. augusztus 31-gyel megszűnik, így június 30-ával lemond tisztségéről. A vezetés folytonosságának megléte indokolta az új pályázati kiírást, amelynek határideje előbb május 31., majd június 02. déli 12 óra volt.

Elnöki posztra egyetlen pályázat érkezett, csakúgy, mint az általános alelnökire. Utóbbira posztra Gáspár Gergely, jelenlegi EHÖK alelnök nyújtotta be pályázatát, míg a gazdasági alelnöki mandátumot két KTK-s hallgató, Kormos Barbara (Okleveles közgazdász Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, MA képzés), illetve Pethő Bálint (Közgazdász gazdálkodási és menedzsment BA szak) kívánta elnyerni.

Az EKGy az új elnök javaslatára egyhangúan (10 igen) Gáspár Gergelynek szavazott bizalmat az általános alelnöki posztot illetően, míg gazdasági alelnöknek (6 igen, 1 tartózkodom, 3 nem ellenében) Pethő Bálintot választotta.

Az új tagok mandátuma 2010. július 01-ével kezdődik.

A küldöttgyűlés abban is megállapodott, hogy a HÖOK Régióalelnökének Balázs Líviusz FMK HÖK elnököt delegálja.

Az EKGy egyhangúan elfogadta a kari HÖK-ök 2009/2010-es tanévének I. félévére vonatkozó gazdasági beszámolóját, és a II. félévre vonatkozó költségtervezeteket, továbbá a kari HÖK Ügyrendeket is. Utóbbiak június 29-én kerülnek beterjesztésre a Szenátus elé.

A négy soproni kari HÖK elnök megállapodott abban, hogy a soproni karok közös hallgatói sportfelelősének, Hécz Rolandnak utódjául Varga Kornél közgazdász hallgatót választja.

 

A képen Juhász Péter jelenlegi (balra), és Keresztes Gábor jövőbeni (jobbra) NymE HÖK látható.


Megüresedett hallgatói Kari Tanács-mandátum

2010. május 26.

 

A fenti napon 13:00-tól lezajló IX. (rendkívüli) Kari Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt 13:15-től sor került a tanév X. (rendívüli pót) Kari Küldöttgyűlésére, amely egyhangúan visszahívta Sulics Petra hallgatói Kari Tanács-tagot.

 

A megüresedett mandátumra a HÖK elnök pályázatot ír ki, amelynek leadási határideje 2010. június 07. 12:00

 

A küldöttgyűlések elektronikus jegyzőkönyei itt érhetőek el:

 

 


Nagy Dávid az új HÖOK elnök


2010. május 08.

 

A fenti időpontban Budapesten lezajlott a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tisztújító közgyűlése, amelyen a NymE HÖK 19 szavazattal képviseltette magát.

A Parlament üléstermében tartott gyűlésen Kovács Zsolt elnökségi tag visszalépett az elnöki posztra induló szavazás megkezdése előtt, a négy évig HÖOK elnök Miskolczi Norbert pedig nem indult a posztért.

Így Nagy Dávid, a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója egyedül indult az "elnöki székért", és 346 igennel (3 nem és 2 tartózkodom ellenében) a közgyűlés őt választotta elnöknek. A mandátuma 2011. 01. 01-étől 2012. 12. 31-ig tart.

Mivel azonban Miskolczi Norbert elnök még mandátumának lejárta előtt (egészségi okokra hivatkozva) lemondott posztjáról, a vélhetően június vagy július folyamán tartandó közgyűlés feladata lesz az ezen időponttól 2010. december 31-ig regnáló elnökség megválasztása

A Közgyűlésen a NymE BPK-t Tarsoly Zsolt HÖK elnök, és Husla Szilárd HÖK Külügyi megbízott képviselte.


A Választási Szabályzatok Szenátus általi elfogadása

2010. április 21.

 

A fenti napon az NymE Szenátusa elfogadta a NymE HÖK Alapszabályának 1. számú és 2. számú mellékletét, amelyek az EHÖK és a kari HÖK-ök választási rendjével kapcsolatosak.

 

Előtte lezajlott a 2010-es év VII. (rendkívüli) Egyetemi Küldöttgyűlése, amelyben a napirendi pontok között szerepelt (a fenti szabályzatok Szenátus elé terjesztésén kívül) a NymE HÖK május 08-i HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) - részvétele.

Juhász Péter EHÖK elnök Tarsoly Zsolt BPK HÖK elnököt javasolta a tisztújító Közgyűlésen való részvételre, amelyet a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott.


Gyűlés a Hallgató Nap miatt

2010. április 20.

 

Ezen a napon 09:00-től (ill. 09:15-től) lezajlott a tanév VII. és VIII. Kari Küldöttgyűlése. Mivel a VII. KKGy-n a szavazati jogú tagok 41%-a jelent meg (7fő a 17-ből), Tarsoly Zsolt pót KKGy-t hívott össze, amely határozatképes volt.

 

A gyűlésen megjelent Verebélyi Viktor is, az EB nemrég megválasztott elnöke.

 

A KKGy-n az elnökségi tagok beszámolója mellett sor került számos hallgatói probléma megvitatására és a Hallgatói Nap programtervének megvitatására.

 

A jegyzőkönyvek elérhetőek itt:

 

 


Megalakult az Ellenőrző Bizottság

2010. április 12.

 

Győrben sor került a 2010-es év VI. Egyetemi Küldöttgyűlésére, melynek során megválasztásra került az Ellenőrző Bizottság (EB) elnöke és alelnöke. Mivel mindkét posztra 1-1 hallgató adta be a pályázatát, a választás egyszerűnek ígérkezett.

A küldöttgyűlés egyhangúan (8 szavazattal) Verebélyi Viktor III. évfolyamos természetvédő hallgatót választotta az EB elnökének, és 6 szavazattal 2 tartózkodás ellenében Mészáros Bálint laboráns PhD-hallgatót az EB alelnökének.

A tagok elérhetőségét itt találjátok: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=16337

 


Hallgatói Fórum

2010. március 30.

 

Az előző kedden megtartott első Hallgatói Fórumot az érdeklődés hiánya miatt meg kellett ismételni. Ezért 2010. március 30-án 18 órától sor került a 2009/2010-es tanév második Hallgatói Fórumára, ahol körülbelül 80 hallgató jelent meg.

A fórumon megjelent Patyi Gábor általános dékánhelyettes és Simon Tamás oktatási dékánhelyettes úr is.

A fórumon főleg az ösztöndíjakról, a támogatások elbírálásáról esett szó, de a jelenlévők megtárgyalták a HÖK tavaszi programjait, a hallgatói kérdőívek eredményeit, az oktatók munkáját és hallgatókhoz való hozzáállását, és számos egyéb iskolai problémát is.

 

(Tarsoly Zsolt, HÖK elnök)


Kérdőívekkel gyűjtött hallgatói véleményeket a HÖK

2010. március 24-25.

 

A Benedek Hallgatói Önkormányzata a fenti két napot szánta arra, hogy megtudja a véleményeteket az iskolai problémákról, programokhoz való hozzáállásukról, és, hogy értékeltesse Veletek saját teljesítményét. (A kérdőív letölthető innen.)

A két nap alatt 97 kérdőív került kitöltésre.

A mintavétel reprezentatívnak tekinthető, mivel minden szak minden tagozatból (és több évfolyamából) töltöttek ki kérdőívet.

Sajnálatos módon a kifejtős válaszokra hagyott helyet csak kevesen használták ki, és gyakran születtek értékelhetetlen válaszok (egyszerre több bejelölés ott, ahol csak egyet kértünk, vagy önmagának ellentmondó jelöléspár).

A kérdőívek kiértékelése itt található.

Az excel-táblázatban minden kérdést külön fülön elemeztünk, 1-től 9-ig.

 

(Tarsoly Zsolt, HÖK elnök)


NymE HÖK konferencia

2010. március 19-20.

 

Kétnapos HÖK konferencia zajlott le a múlt héten Sopronban, amely magában foglalt egy kötetlen ismerkedési estet borkóstolóval, a 2010-es év V. Egyetemi Küldöttgyűlését, illetve az egyetemi Botanikus Kert megtekintését, és városnézést.

 

A gyűlésről jegyzőkönyv készült, amelyet ide kattintva érhettek el.

 

A konferencia kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy a 10 NymE kari HÖK és az EHÖK közötti kohézió szorosabb legyen, illetve, hogy a tagok (elnökök, alelnökök) jobban megismerjék egymást.


Görbe Leonard az új Kari tanács-tag

2010. március 10.

 

Az előző napon lezajló, V. KKGy eredménytelenül próbált dönteni az új Kari Tanács-tagról. Ezért a mai JTB ülés végén, a jelenlévő 12 választmányi tag közfelkiáltással Kari Küldöttgyűlést tartott.

 

A gyűlésen a 15 szavazati jogú tag közül 12 megjelent, tehát a gyűlés határozatképesnek bizonyult.

 

Az egyetlen napirendi pontban szavazásra került sor. A 12 jelenlévőből csak 11 szavazhatott, mert Németh Zsuzsanna is pályázott a tagságra.

 

A szavazatok a következőképpen oszlottak meg:

- Németh Zsuzsanna: 5 szavazat,

- Görbe Leonard: 6 szavazat.

 

Az új Kari Tanács-tag Görbe Leonard lett.

 


V. Kari Küldöttgyűlés

2010. március 09.

 

2010. március 09-én sor került a 2009/2010-es tanév V. Kari Küldöttgyűlésére.

 

A gyűlés határozatképes volt, és sort került az elnökségi tagok, az évfolyamfelelősök, a Kari Tanács-tagok és a BAK Kollégiumi Megbízott beszámolójára, a NymE BPK HÖK Ügyrend módosítására, melynek főbb vonatkozásai a következők:

- a Kari Küldött gyűlésnek ezentúl szavazati jogú tagjai lesznek a Kollégiumi Bizottság BPK-s tagjai;

- évfolyamfelelős-választást minden évben ki kell írni (eddig korlátlan ideig szólt a mandátum);

- évfolyamfelelős-választásnál pályázatot kell kiírni az adott posztra, és csak a formailag és tartalmilag hibátlan pályázatok beküldője indulhat a választáson;

- bármely tisztségviselő visszahívható, ha munkáját szorgalmi időszakban 3 hónapnál tovább nem tudja ellátni;

- az évfolyamfelelős és a KT-tag visszahívható, ha 2 hónapon át nem vesz részt a számára kötelező gyűlések több, mint felén, és távollétét érdemben nem igazolja.

 A megüresedett hallgatói Kari Tanács-tagság továbbra is betöltetlen maradt, mert a 2 pályázó (Németh Zsuzsanna, II. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató és Görbe Leonard Zsolt I. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató) 5-5 szavazatot kapott.

 


Évfolyamfelelős-választási dömping!

2010. február 16-március 08.

 

Az őszihez képest számos helyen változás történt az évfolyamfelelősök személyét tekintve.

Új évfolyamfelelősök:

- Szocped-1: Nemeskürti Georgina;

- Nemzetiségi ovped-1: Gaál Réka;

- Nemzetiségi ovped-2: Martinschich Martina;

- Nemzetiségi ovped-3: Kókai Eszter.

Részletekről ide kattintva olvashattok, a választási jegyzőkönyvek megtekinthetőek a HÖK irodában!

(Tarsoly Zsolt, HÖK elnök)


2010. évi III. és IV. EKGy; Elfogadott Alapszabály

2010. február 11-én és 17-én lezajlott a 2010-es év III. és IV. Egyetemi Küldöttgyűlése, amelyek során az utolsó simítások is lezajlottak az NymE HÖK Alapszabályával kapcsolatban.

Az Alapszabályt, illetve annak 1., és 2. mellékletét tartalmazó EHÖK Választási Szabályzatot, ill. a Kari HÖK-ök Választási Szabályzatát a Szenátus 2010. február 25-i ülésén elfogadta, és azonnal hatályba is léptette.

Ezzel minden korábbi, egyetemi vagy kari HÖK ügyrend, szervezeti és műküdési szabályzat hatályát vesztette.

 

(A dokumentumok itt érhetőek el.)

 

Március folyamán kerül sor az új BPK HÖK Ügyrend megalkotására, amely az Alapszabályban nem taglalt, kari sajátosságokat tartalmazza.

 

Jegyzőkönyvek:


2010. évi II. Egyetemi Küldöttgyűlés

2010. február 03. Szerda

Az újjáalakult Egyetemi Hallgatói Önkormányzat frissen megválasztott elnöke, Juhász Péter 2010. február 03-ra hívta össze a 2010-es év II. Egyetemi Küldöttgyűlését.

Az EKGy határozatképes volt, mert 9 szavazati jogú tagja megjelent a gyűlésen.

A gyűlés Sopront érintő legfontosabb pontja talán az volt, amikor az EHÖK elnök bejelentette, hogy a Soproni Campus Alelnökség (SCA) a 4 soproni kari HÖK elnök január 25-i döntése folytán jelen naptól hivatalosan is megszűnt; és hogy a Selmeczi Társaság ezentúl nem rendelkezik szavazati joggal az Egyetemi Küldött Gyűlésen.

 


2010. évi I. Egyetemi Küldöttgyűlés

2010. január 25. Hétfő

Meszjár András EHÖK elnök mandátuma 2010. január 23-án lejárt, ezért új EHÖK elnök megválasztására volt szükség. Az EHÖK korábban pályázatokat írt ki a gazdasági és az általános alelnöki posztokra is, amelyek benyújtási határideje január 18-a 12:00 volt.

A 2010. január 25-én 14:30-kor, az Egyetemi Tanácsteremben kezdődő EKGy-n a 13 szavazati jogú tag közül 12 jelent meg, majd egyhangúan Juhász Pétert, a doktoranduszok képviselőjét választotta meg EHÖK elnöknek.

Az NymE HÖK Alapszabálya értelmében az EHÖK elnök (az EKGY ajánlása mellett) maga választja meg az alelnökeit.

A frissen EHÖK elnöknek választott Juhász Péter Gáspár Gergő, Msc-s környezetmérnök hallgatót Általános Alelnöknek, Czimer Zsuzsanna "Gazdálkodás és menedzsment német nyelven" szakon lévő hallgatót pedig Gazdasági Alelnöknek választotta.

A soproni Kari HÖK elnökök (Keresztes Gábor - KTK, Balázs Líviusz - FMK, Koklács Tibor - EMK, Tarsoly Zsolt - BPK) megállapodtak abban, hogy eztán nem kívánják fenntartani a 2008. január óta fennálló szervezetet, a Soproni Campus Alelnökséget, ezért bejelentették annak megszüntetését.


IV. (pót-) Kari Küldöttgyűlés

2009. december 08. Kedd

A 2009. november 30-i, III. Kari Küldöttgyűlés határozatképtelennek bizonyult, ezért Tarsoly Zsolt HÖK elnök pót KKGy összehívását kezdeményezte, amely 2009. december 08-án, 12:00-kor zajlott le, a 302-es teremben. Az Ügyrend értelmében a pót KKGy a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. De mivel a szavazati jogú tagok közül 7 megjelent (3 elnökségi tag és 4 évfolyamfelelős), ezért ezt a passzust nem kellett alkalmazni.

A gyűlésen sor került az elnökségi tagok és a BAK Kollégiumi Megbízott beszámolójára, továbbá a NymE BPK HÖK Ügyrend módosítására.


III. Kari Küldött Gyűlés

2009. november 30. Hétfő

A NymE BPK HÖK Ügyrendben foglaltaknak megfelelően [amely előírja, hogy félévente 2 Kari Küldöttgyűlést kell összehívni] Tarsoly Zsolt HÖK elnök 2009. november 30-ra, 11:00-ra a Kari Tanácsterembe összehívta a 2009/2010-es tanév III. Kari Küldöttgyűlését.

Mivel a 13 szavazati jogú tagból mindössze 6 (3 elnökségi tag és 3 évfolyamfelelős) jelent meg, a gyűlés határozatképtelennek bizonyult.

Ezért Tarsoly Zsolt HÖK elnök 2009. december 08-án, 12:00-re pót KKGy-t hívott össze, majd megköszönte a megjelentek fáradozását, és berekesztette az ülést.


II. (Rendkívüli) Kari Küldöttgyűlés

2009. november 16. Hétfő

A NymE BPK Kari Tanácsa a Kar Ügyrendjében számos módosítást eszközölt, amelyek közül a hallgatói ügyeket tekintve a Kari HÖK elnök automatikus Kari Tanács-tagsága érintett. A módosított BPK Ügyrend szerint már a HÖK elnök sem tagja tisztségénél fogva a Kari Tanácsnak, ezért szükségessé vált egy Rendkívüli KKGy összehívása, amely 2009. november 16-án 13:00-kor zajlott le.

A KKGy szavazati jogú tagjaiból (ami összesen 13 fő) kilenc tag jelent meg (7 évfolyamfelelős és 2 elnökségi tag), ezért a gyűlés határozatképesnek bizonyult.

Tarsoly Zsolt betegsége miatt nem tudott jelen lenni, ezért a KKGy-t Baráth Ákos Általános Alelnök vezette le.

Az egyetlen napirendi pontban titkos szavazás útján (7 IGEN 2 NEM ellenében) a Küldöttgyűlés megválasztotta Tarsoly Zsolt HÖK elnököt a Kari Tanácsba.

Az átlagosnál rövidebb ideig tartó KKGy végén Baráth Ákos a HÖK elnök nevében megköszönte az együttműködést, és bezárta az ülést.


Megalakult a régi/új BPK HÖK

2009. október 13-16.

A BPK HÖK 2008. októberében hivatalba lépett tagjainak mandátuma ez év októberében lejárt, ezért új választások kiírására került sor.

A választás érvényes és eredményes volt. A BPK HÖK tagjai 2009. október 16-tól számítva 1 évig (2010. október 15-ig) a következő hallgatók lettek:

  • Elnök: Tarsoly Zsolt
  • Általános elnök: Baráth Ákos
  • Gazdasági alelnök: Farkas Vera

 

A választás részleteiről itt olvashattok.

 

Minden Kedves Hallgatónak ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy szavazott!A Benedek HÖK csapata


I. Kari Küldöttgyűlés

2009. október 01. Csütörtök

2009. október 01-én, 13 órától az E5-ös előadóterem előterében lezajlott a 2009/2010-es tanév I. Kari Küldöttgyűlése (KKGy).

A KKGy szavazati jogú tagjait a HÖK elnök, a HÖK alelnökei és az évfolyamfelelősök adják. A 11 szavazati jogú tagból 10 jelent meg, ezzel a KKGy határozatképes volt.

A KKGy Kari Tanács-tagnak választotta Oláh Ilona, III. évfolyamos óvodapedagógus hallgatót, illetve a HÖK megbízott gazdasági alelnökének Farkas Vera, II. évfolyamos, nemzetiségi óvodapedagógus hallgatót.

A gyűlés egyhangúan elfogadta a NymE BPK HÖK Ügyrendjét, amely elérhető a HÖK-szabályzatok között.


Kollégiumi Bizottsági választások

2009. szeptember vége

2009. szeptember 22-27. között lezajlott a Soproni Székhelyű Kollégiumok Kollégiumi Bizottságának (a továbbiakban: KB) új tagjainak megválasztása.

A részletekről itt tájékozódhattok

(Tarsoly Zsolt, KB-tag)


Új évfolyamfelelős négy évfolyamon

2009. szeptember 14. Hétfő

2009. szeptember 14-én sor került az évfolyamfelelős-választásokra szociálpedagógia I., óvodapedagógia I., csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó I. és II. évfolyamokon.

A választások mind a négy évfolyamban érvényesek és eredményesek voltak.

Új évfolyamfelelősök:

- Szocped-1: Schubert Krisztián;

- Csecsemőgondozó-1: Szekeres Renáta;

- Csecsemőgondozó-2: Molnár Edina;

- Ovped-1: Vég László.

 

A részletekről itt tájékozódhattok!

 

(Tarsoly Zsolt)


2009. évi I. Egyetemi Küldöttgyűlés

2009. május 08. Péntek

A 2009-es év első Egyetemi Küldöttgyűlése (EKGy) zajlott le Sopronban 2009. május 08-án, az RK Vadásztermében (Sopron, Ady u. 5).

Az EKGy hivatott arra (egyebek mellett), hogy megalkossa az NymE összes (kari és egyetemi) HÖK-jének alapszabályát; és itt kerülnek terítékre az ún. össz-egyetemi, hallgatókkal kapcsolatos kérdések is.

A május 08-i EKGy-n karunkat Tarsoly Zsolt HÖK elnök képviselte.

A gyűlésen szóba került a HÖK-struktúra megváltoztatása. Eddig ugyanis több NymE-városban állt a kari HÖK-ök "felett" egy Campus Alelnökség, amely úgymond "összefogta" a Karokat. Ez a tagszervezet a közeljövőben kikerül a struktúrából, az Egyetemi HÖK (EHÖK) és a Karok között nem lesz több "lépcső".

A BPK szempontjából sikernek könyvelhetjük el, hogy az eddigi "0,25" szavazati joggal rendelkező EKGY-tagból (a 4 soproni Kar véleményét a Soproni Campus Alelnökség elnöke képviselte a gyűlésen) 1 lett, hiszen minden NYME Kar kapott 1 mandátumot.

A gyűlések minden Egyetemi Hallgató számára nyitottak.

 

(Tarsoly Zsolt HÖK elnök)