Kari TDK Konferencia


A Kari Tudományos Diákköri Tanács értesíti az oktatókat, valamint az alap-és mesterképzésben résztvevő nappali és levelező tagozatos hallgatókat, hogy 2015. november 4-ig lehet pályázni a kari TDK konferenciára a

kitöltésével és az azon megjelölt e-mail címre történő visszaküldésével.
A konferencia időpontja: 2015. november 11. 15-17 óra

Dr. Molnár Katalin
KTDT elnök
és
Baloghné Dr. Bakk Adrienn
KTDT titkár


Tavaszi Kari TDK Konferencia

Kedves Hallgatók!

A Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 

Tavaszi Kari TDK Konferencia időpontja: 2016. április

Az időpont meghatározásában tekintettel voltunk a BA és MA szakos szakdolgozatok benyújtási határidejére, annak érdekében, hogy a konzulens tanárok által értékesnek és esélyesnek ítélt dolgozatok mindkét képzési fokozaton bemutatkozási lehetőséget kaphassanak. 

Pontos részletekkel március végén jelentkezünk újra.

Minden kedves pályázót, témavezetőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Dr. Molnár Katalin
KTDT elnök
és
Baloghné Dr. Bakk Adrienn
KTDT titkár

Pályázat a XXXI. OTDK-án bemutatott tudományos diákköri pályamunkához kapcsolódó kutatás továbbgondolására, folytatására

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018 azonosító számú projekt (TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen) keretében az alábbi pályázatot hirdeti:

A XXXI. OTDK-án bemutatott tudományos diákköri pályamunkához kapcsolódó kutatás továbbgondolására, folytatására

Megpályázható keretösszeg:

 • "A XXXI. OTDK-án résztvett tudományos diákköri pályamunkához kapcsolódó kutatás továbbgondolása, folytatása" témakörben: 18.000 Ft/fő/hónap (6 fő részére 1 hónapos időtartammal)

A pályázat feltételei:

 • Pályázati űrlap benyújtása
 • A kutatási terv elkészítése és benyújtása (tartalmi és formai követelmények alább)
 • A hallgató a NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar 2012/2013-as tanévére beiratkozott, aktív, nappali vagy levelező tagozatos hallgatója legyen és rendelkezzen a XXXI. OTDK-án bemutatott tudományos diákköri pályamunkával.


A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Kitöltött pályázati űrlap
 • Kutatási terv: kb. 3-5 oldal, 12 pt, Times New Roman; 1,5-ös sortáv
 • Kutatási terv tartalmi követelményei:
  • A TDK pályamunkában szereplő kutatás rövid bemutatása (menete, módszerei, eredmények, következtetések)
  • A kutatás továbbgondolásának, folytatásának leírása (indoklással, miért fontos, miben újszerű a már elvégzett kutatáshoz képest, milyen újabb eredményekre vezethet)
  • A kutatás folytatásához szükséges feltételek (pl. eszköz-, anyagigény, utazás, szakkönyv vásárlás, egyéb…) tételes felsorolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A pályázat elbírálása: 2012. május 25.

A pályázatok elbírálását a Kari Tudományos Diákköri Tanács által felkért háromtagú szakmai bizottság végzi. További tájékoztatás: Kissné Zsámboki Réka KTDT titkár, TDK szervező koordinátornál az alábbi elérhetőségen: kissne.zsamboki.reka[at]bpk.nyme.hu; telefon: 99/518-923

Dr. Varga László
KTDT elnök, TDK kutatásvezető koordinátor                             
Kissné Zsámboki Réka
KTDT titkár, TDK szervező koordinátor

Sopron, 2013. május 8.

NYME-BPK - KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG

Karunkon az egykori hagyományokat megőrizve, a jövőbeni eredményes hallgatói önképzőköri kutatások támogatására szerveződött újjá 2009-ben a Kari Tudományos Diákköri Tanács, melynek célja változatlanul a felsőoktatásban is kiemelt jelentőségű tehetséggondozás biztosítása a minőségi képzés és tudományos önképzés iránti elköteleződés mentén. Az évente megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferenciáinkon egyre nagyobb érdeklődéssel és változatos kutatási témákkal szerepelnek hallgatóink. 

 

A 2010 novemberében szervezett konferenciánkon két szekcióban, 12 pályamunka került bemutatásra, melynek során a szakmai bizottság 10 hallgató dolgozatát tartotta érdemesnek a 2011. évi országos konferencián való részvételre. Horváth Dorottya Csenge III. éves óvodapedagógia szakos hallgatónk pályamunkája a szarvasi Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai szekcióban országos I. helyezést ért el, valamint a legjobb előadónak járó különdíjat és egy publikálási lehetőséget biztosító felajánlást is elnyert

 

A legutóbbi, 2011 novemberében szervezett konferenciánkon a Pedagógiai – Társadalomtudományi szekcióban 6 pályamunka került bemutatásra, melyek mindegyike a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa által a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018 azonosító számú projekt (TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen) keretében meghirdetett „Kiemelkedő Tudományos Diákköri hallgatói pályamunka” témakörben 10.000 Ft/fő egyszeri ösztöndíjban részesült. A konferencia szakmai bizottsága 3 hallgató dolgozatát tartotta érdemesnek a 2013. évi országos konferencián való részvételre. 

 

Hallgatóink eredményei és sikerei bizonyítják, hogy a karunkon folyó tudományos diákköri tevékenység az önképzést és tudósképzést elősegítő szakmai-oktatói támogatással valósul meg.


Mi a TDK?

A tudományos diákkör (TDK) a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket és a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a felsőfokú tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés egyik legjobb előiskolája.

 

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, elkötelezettségre, tiszteletre, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK - munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

 

A tudományos és művészeti diákköri munka része a magyar felsőoktatási intézmények oktatási, tudományos illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemelkedő képességekkel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai, tudományos teljesítményre ösztönzi, s elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri munka saját érdekük, része szakmai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, diplomájuk értékét növelve befolyásolja további karrierjüket, életútjukat.