Archív hírek

Hírek 2009-ből


Diplomaosztó ünnepség a Benedeken


Több éves tanulmányaik befejezéseként vehették át okleveleiket Dr. Katona György dékántól, a szociálpedagógus és mérnöktanár hallgatóink december 22-én Sopronban, a Közgazdaságtudományi Kar aulájában rendezett ünnepélyes kari tanácsülésen. A decemberi záróvizsgákon 214 hallgatónk tett sikeres vizsgát, ők kaphatták kézhez diplomájukat, illetve a tanulmányaik teljesítéséről szóló igazolást. Folytatás... Képgaléria


Adventi gyertyagyújtás - fellobbant az utolsó láng


Az adventi koszorú utolsó gyertyáján is fellobbant a láng december 18-án reggel, a Benedek Kar tetőtéri előadótermében rendezett ünnepi gyertyagyújtáskor. A Kar adventi koszorúját Henczel Szabolcs atya áldotta meg, majd a Kar dékánja, Dr. Katona György gyújtotta meg rajta az utolsó gyertyát. A résztvevő dolgozók, hallgatók, énekszóval, imádsággal, gyertyafénnyel és szép reménnyel adóztak az adventi időszak utolsó napjainak. Képgaléria


Külföldi tanulmányutakon jártak a német-, valamint az angol nyelv az óvodában specializáció hallgatói


Az utóbbi egy hónapban számtalan ausztriai nevelési- és oktatási intézményben megfordultak Karunk azon nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatói, akik felvették a német vagy az angol nyelv az óvodában specializációt. Tárnok Péter főiskolai docens szervezésében többek között Bécsben, Oberpullendorfban, Wiener Neustadtban és St. Pöltenben jártak hallgatóink. December 14-én pedig a Benedek Elek Pedagógiai Karon ők látták vendégül a wiener neustadti Óvóképző szakközépiskolából - Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik der Stadt Wiener Neustadt - (BAKIP ) érkezett delegációt, az iskola teljes vezetését és néhány középiskolás tanulót. A tanulmányutak beszámolói, fotói itt megtekinthetők.


Felavatták egykori igazgatónk, Földi Lőrinc szobrát


Földi Lőrinc, - a Soproni Felsőfokú Óvónőképző igazgatójának - arcképével eddig a Pedagógiai Kar tanácstermében találkozhattunk.  December 13-a óta azonban már naponta  láthatjuk a Vitnyédi utcában, a Vasvilla Szakközépiskola mellett felállított mellszobrát is, melyet Kutas László szobrászművész készített a városnak. A hadapród iskola egykori katonatanáráról, a Széchenyi István Gimnázium legendás igazgatójáról, Földi Lőrincről, aki 1964-ben került az óvónőképző intézet igazgatói posztjára, Dr. Katona György, a Benedek Kar dékánja emlékezett meg a szobor avatásakor. Képgaléria a szoboravatásról  Dr. Katona György dékán beszéde


Projektindító konferencia a Benedeken


"Hálózatos egyetemi szolgáltatás - innováció a Nyugat-magyarországi Egyetemen" címmel tartott projektindító konferenciát a Benedek Elek Pedagógiai Kar, december 11-én a Kar tetőtéri előadótermében. A projekt a TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0002 számú nyertes pályázat keretében valósulhat meg, a Nyugat-magyarországi Egyetem mind a tíz karán. A konferencia résztvevőit Dr. Faragó Sándor rektor köszöntötte, majd a projekt vezetője, dr. Katona György dékán tartott tájékoztatást a projekt elemeiről. Ezt követően Dr. Kovács Péter, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgató-helyettesének, valamint Dr. Mang Béla, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnökének előadása hangzott el. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 223. 813. 055 Ft-ból, az egyetem mind a tíz karán kiépül a diplomás pályakövetési rendszer, a vezetői információs rendszer, a hallgatói szolgáltatás rendszer, a karrier irodák hálózata, illetve megtörténik az öregdiák szervezetek rendszerbe foglalása, és különböző tréningek, táborok szervezésével a tehetség-gondozás egységes rendszerbe foglalása is.  Folytatás... Képgaléria


Vitnyédi Bölcsőcskével várták a karácsonyt...


"Menjünk mi is Betlehembe, résztvenni a nagy örömbe. Melyet Mennyei atyánk, árasztott az éjjel ránk." - énekelték a III. éves óvodapedapedagógus hallgatók a Vitnyédi Bölcsőcske dallamait december 10-én délelőtt a Kar földszinti aulájában. Ez a karácsonyi énekes játék a Kis Jézus bölcsője körül játszódik, és azt az időszakot mutatja be, ami a születés és a pásztorok hódolata közé esik. A Rábaköz e szép karácsonyi szokását 1937-ben jegyezte le Horváth Péter tanító. Hallgatóink, Mentesné Tauber Anna adjunktus felkészítésében ismerkedhettek meg a néphagyomány ezen értékes kincsével, majd az utolsó tanítási héten népviseletbe öltözve énekelték el hallgatótársaiknak, oktatóiknak, a Kar dolgozóinak, a Megváltó születésének történetét. Képgaléria.


Rebbenések - sajtótechnikus hallgatók verseskötete


Meghitt, ünnepváró hangulatban telt a Rebbenések című verseskötet bemutatója december 8-án este a Benedek Elek Pedagógiai Kar tetőtéri társalgójában. A kötet, három sajtótechnikus hallgató: Fücsök Andrea Keea, Károlyi Szabina és ifj. Gruber Miklós verseit tartalmazza, Fücsök Andrea Keea grafikáival. Különlegessége, hogy nem csupán verseiket, de munkájukat is adták hozzá a versíró hallgatók, valamint öt csoporttársuk. A kötetnek a nyomdai előkészítőmunkálatoktól gondját viselték, nyomdai gyakorlataik során saját maguk alakították, formálták, hogy elnyerhesse végleges alakját. Ebben nagy segítséget jelentett számukra oktatójuk, Juhász Attila sok-sok tanácsa, illetve gyakorlóhelyük, a Scarbantia Nyomda, mely támogatta a kötet megjelentetését. A könyvbemutatón a hallgatók verseit Sarkady Sándor költő, a Kar egykori oktatója értékelte, és ajánlotta az est vendégeinek. Ezt követően S. Takács Judit, a Sajtótechnikus képzés szakfelelőse mutatta be az ifjú versírókat, akik két-két költeményük előadásával lepték meg közönségüket. A versek zenei aláfestéséhez Fazakas Zoltán szociálpedagógus hallgató és Lázár Olivér erdőmérnök hallgató gitárjátéka járult hozzá. Végül Pákozdi Hajnalka óvodapedagógus hallgató előadásában hangzott el a Csendes éj című dal. Ezzel kívántak a Sajtótechnikus hallgatók mindenkinek kellemes ünnepvárást, narancs és fahéj illatú adventet. Képgaléra.Csendben
Telente másképp lüktet a szívünk,
hangunkban az ezüst ragyogása.
Szerelmek virradnak
a fagyöngyágak alatt.
Végtelen a hóhatár.
Körbeéri csendes házunkat.
S a kertet.
Mai békét szitál a holnapra az ég
s valami ébredő bizsergés a pikadatra
forrósul.
(Károlyi Szabina)


Gyöngygallér kiállítás hallgatói munkákból


Elegáns ékszerként viselhetőek azok a gyöngygallérok, melyeket Karunk hallgatói készítettek, Ősz Róbert adjunktus irányításával. A mutatós gyöngygallérokból december 9-én nyílt kiállítás a tetőtéri társalgóban. A tárlatot Babos Ágnes festőművész, adjunktus nyitotta meg, és méltatta a gyöngygallérokat alkotó 12 hallgató - Horváth Eszter, Kóczán Judit, Korcz Brigitta, Lang Viktória, Némedi Eszter, Regős Alexandra, Saly Alexandra, Schmalzer Alexandra, Simon Barbara, Szabó Bernadett, Szentmihályi Lívia és Tavaszi Anna - munkáját. Képgaléria


Benedek Books - a Kar saját kiadású könyveinek bemutatója


Érdekes előadások kíséretében mutatta be Karunk két oktatója: Jávorszky Edit főiskolai docens, valamint Dr. Varga Szabolcs főiskolai docens, az általuk írt és a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó gondozásában megjelent új tankönyveket. Elsőként Jávorszky Edit Fejlődéspszichológia könyvének egyes fejezeteibe nyerhettek betekintést az érdeklődők, majd Dr. Varga Szabolcs ismertette a Toleranciára nevelés című tankönyvének tartalmi részeit. Prof. Dr. Kulcsár László egyetemi tanár, a "Benedek Books" sorozat szerkesztője elmondta, további három kötet vár kiadásra. Az egyik, a Tudomány Napja című rendezvény előadásainak publikációit tartalmazza, a másik, különböző művészeti ágakban született tanulmányokat foglal majd magába, oktatóink tollából. Illetve készülőben van még egy Szovátán megrendezett konferencia előadásaiból álló kötet is. A Benedek Books könyvek megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Képgaléria.


Fajáték kiállítást nyitott meg Dr. Katona György dékán


Fából készült csodák címmel nyílt kiállítás a Faipari Mérnöki Kar hallgatói által készített logikai és ügyességi játékokból, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti Múzeumában december 2-án. A kiállítást a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, Dr. Katona György nyitotta meg.  A "Fajáték gyártás" fakultatív kurzus hallgatói, Gerencsér Kinga habilitált egyetemi docens szakmai irányításával dolgoztak nemcsak a kredit pontokért, de azokért a mosolygós gyermekarcokért is, melyekből ezen a kiállításon soha sincs hiány. A kisemberek nagy igyekezettel ismerkedtek "játékország" fából készült kincseivel, melyek öntisztuló tulajdonságuk révén legalkalmasabbak a gyermeki játékra. Az adventi időszakban a múzeum a kiállítás mellett, adventi játszóházzal is kedveskedik a gyerekeknek. Őket és szüleiket négy alkalommal: december 5-én, 10-én, 17-én és 19-én 14 órától 17 óráig alkotódélutánra várják, ahol természetes anyagok felhasználásával készíthetnek karácsonyi díszeket. Képgaléria.


Betlehem a természet kincseiből


A természet kincseiből készített Bethlehem várja a gyermekeket november 29-e óta a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti Múzeumában. (Sopron, Templom u. 4.) A Megváltó születésének történetét bemutató Betlehem avatóünnepségén Dr. Katona György, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja mondott ünnepi beszédet. A dékán úr a természetes anyagok egyszerűségével kapcsolatban elmondta: "A Mindenható az eredeti Betlehem esetén is a végtelen egyszerűségre törekedett időben, helyben, környezetben egyaránt: egy alig ismert római provincia, csak helybéliek által ismert kis településének sehol nyilván nem tartott istállójában, egy rang és cím nélküli fiatal házaspár húzta meg magát, ahol a várandós feleség szülte elsőszülött gyermekét, akit jobb híján az állatok etetésére szolgáló jászolba fektetett. Az újszülött első lélegzetvétele, nem illatosítóktól és fertőtlenítő szerektől terhes levegő volt, hanem egy trágyaszagú istálló elhasznált levegője. Később megjelenik ott néhány analfabéta pásztor, egy-két csillagjós Mezopotámia környékéről. Ennél egyszerűbb, ennél szegényesebb környezetet és időt nemigen lehetett volna kiválasztani Isten fiának megszületéséhez. - Hiszem, hogy ez sem történt véletlenül - hansúlyozta Dr. Katona György. - Az anyag szegénysége csak még erősebb kontrasztba helyezte azt a szeretetet, mely körülvette az újszülöttet: várakozásteljes, szerető, ujjongó és ünneplő hangulatban voltak ezen esemény szereplői. A szülők, akik tudták ki született ott, a pásztorok, akiknek hírül adatott, a csillagjósok, akik megsejtették...A most a városnak ajándékozott, csuhéból készült Betlehem pont ennek az egyszerűségnek a közvetítésére alkalmas, úgy, hogy közben átadja a szeretet és a megváltás üzenetét - osztotta meg gondoltait az ünnepség résztvevőivel Karunk dékánja. Képgaléria a Betlehem avatásáról  Dr. Katona György dékán ünnepi beszéde


Oktatóink új könyveinek bemutatója

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézetének oktatói új, oktatást segítő tankönyveket alkottak. Az új könyvek és szerzőik: - Fejlődéspszichológia -  Jávorszky Edit főiskolai docens, Toleranciára nevelés -  Dr. Varga Szabolcs főiskolai docens, Az ismeretlen Benedek Elek (Harmadik gyűjtés)  -  Dr. Szála Erzsébet főiskolai tanár - bemutatkozása 2009. december 9-én 17 órakor lesz a Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácskozó termében  (6. terem, földszint).  A beszélgetést Prof. Dr. Kulcsár László egyetemi tanár, a "Benedek Books" sorozat szerkesztője vezeti. A kerekasztal beszélgetésre minden oktatót, hallgatót, érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!


Tanulmányi kirándulás Bécsben


A "Fejlődés kríziseinek szépirodalmi és filmművészeti megjelenítése" című szabadon választható kurzusok volt és jelenlegi hallgatói közül húszan vettek részt a 2009. november 27-ei bécsi kiránduláson Jávorszky Edit tanárnő vezetésével. A tanulmányi séta alkalmával a hallgatók megcsodálták a belváros főbb nevezetességeit: az Operaházat, a Sacher és Demel cukrászdákat és a Stefansdomot. Végigjárták a császári rezidencia, a Hofburg főbb látványosságait: a Sissi múzeumot, a Spanyol lovasiskolát. Végigsétáltak a Kertner strasszén és a Grabenen. Megtekintették Széchenyi István szülőházát, valamint a Természettudományi és a Szépművészeti Múzeumokat, valamint a Múzeumi Negyedet. Folytatás...  Képgaléria


Sajtótechnikus hallgatók könyvbemutatója


Rebbenések címmel jelenik meg a három sajtótechnikus hallgató: Fücsök Andrea Keea, Károlyi Szabina és ifj. Gruber Miklós verseit tartalmazó kötet. A könyv bemutatása december 8-án, kedden este 18 órakor kezdődik a tetőtéri társalgóban, ahol Sarkady Sándor költő, a Benedek Kar egykori oktatója értékeli a kötetben található verseket és ajánlja őket az olvasók figyelmébe. Majd a szerzők, karácsonyi sütemény illat, gyertyafény és halk zeneszó mellett olvassák fel legkedvesebb saját alkotású verseiket. A zenéről a kar hallgatóiból álló Zenesarok együttes gondoskodik. Minden verskedvelő érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!


Országismereti tanulmányút Salzkammergutban

A német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók 2009. november 26-27-én tanulmányutat tettek Ausztria legcsodálatosabb fekvésű tájegységébe, a háborítatlan hegyormokat, szelíd, sötétzöld színben szikrázó tengerszemeket, kristálytiszta vizű folyókat, és tavakat (mintegy 76 kisebb-nagyobb található itt) magába foglaló Salzkammergutba. Tovább... Képgaléria


Karácsonyi énekes játék a Kar aulájában


A Rábaköz egyik értékes kincsét, karácsonyi szokását eleveníti fel december 10-én, csütörtökön 11.45 órakor a III. éves óvodapedapedagógus hallgatók egy csoportja a Kar földszinti aulájában. A kékfestő ruhába öltözött lányok előadásában a Vitnyédi Bölcsőcske hangjai csendülnek majd fel. Ez a karácsonyi játék a Kis Jézus bölcsője körül játszódik, és azt az időszakot mutatja be, ami a születés és a pásztorok hódolata közé esik. Az óvodapedagógus csoport a műsorral előbb az Aranykapu Gyakorló Óvoda óvodásait örvendezteti meg, majd a Karon is bemutatkoznak azzal a szándékkal, hogy igazi ünnepváró hangulatot hozzanak a feldíszített karácsonyfa mellé. A karácsonyi énekes játékot Mentesné Tauber Anna adjunktus felkészítésében láthatjuk. 


Nyelvédesanyánk - verses, zenés előadóest az EFE Házban


Az Egyetemi Ifjúsági Házban 2009. december 2-án, szerdán 18 órai  kezdettel Orbán Júlia Radnóti és Latinovits –díjas versmondó NYELVÉDESANYÁNK című műsorának bemutató előadására kerül sor. Az előadás tiszteleg a 250 éve született nagy magyar nyelvművelő, Kazinczy Ferenc munkássága előtt. Az összeállítás sok zenével, színpadi elemekkel, vidám és emelkedett hangulatú versekkel 800 év irodalmi anyagából olyan művek sorrendjét vonultatja fel, amelyben anyanyelvünk fennmaradásáért küzdők, nem egyszer emberfeletti munkája tükröződik. Az előadás - tekintettel a 2009-es Kazinczy- és a Magyar Nyelv évére - bemutatja az első magyar nyelvű szövegemléktől, a  Halotti Beszédtől kezdődően egészen napjainkig nyelvünk ékes és érdes oldalát is.


Valahol Európában - megható musical a KOMISZ társulattól


Fogyatékos és ép színészek együtt léptek színpadra november 24-én este a Benedek Karon. A Komédiás Integrált Színház (KOMISZ) művészei nem kevesebbre vállakoztak, minthogy a színházművészet nyelvén szólva mutassák meg nekünk: nincsenek áthidalhatatlan szakadékok az egészséges és a fogyatékossággal küzdő emberek között. Mindannyian  ugyanarra vágyunk: szeretetre, megértésre, elimerésre, sikerre, egy teljesebb életre. Az ötödik születésnapját ünneplő KOMISZ társulat ezen vágyak megélésére ad lehetőséget a fogyatékos színészei számára is. A közönség meghatódva, könnyes szemmel tapsolta meg a Zsirai Fogyatékosok Otthona lakóinak és a Baptista Szeretetszolgálat gyermekszínészeinek játékát. Mert amiről már annyit cikkeztek, beszéltek és publikáltak, a színpadon megvalósult. Az integráció jegyében épek és fogyatékosok együtt énekeltek, játszottak és örültek a sikernek. 2009-ben. Valahol Európában... A Benedek Karon.


Karunk vendége volt a Gori Egyetem rektora


Elfogadta a Benedek Elek Pedagógiai Kar, valamint Dr. Varga László egyetemi docens meghívását, és a november 18-ai Tudomány napi rendezvényünkön személyesen mutatta be Grúziát, illetve saját felsőoktatási intézményét a Gori Egyetem rektora, Dr. Zaza Tsotniashvili. A rektor "Georgia, Education in Georgia, Gori University" című, angol nyelvű előadásában ismertette egyetemének történetét, kitérve arra is, hogy a 2008-as grúz-orosz háború idején bombatámadás érte az egyetem központi épületét, mely súlyosan megrongálódott és az adminisztrációs anyag egy része is megsemmisült. Azóta túljutottak  a válságon és töretlen hittel, lendülettel folytatják a munkát a 85 oktatót és 1824 hallgatót magában foglaló intézményben. A Nyugat-magyarországi Egyetem karait, képzési szerkezetét Prof. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes mutatta be a jelenlévő hallgatóságnak. A grúziai rektor látogatása során több szó is esett a két felsőoktatási intézmény együttműködési lehetőségeiről, melyet mindkét fél szeretne kihasználni a jövőben. Ennek jelzéseképpen közösen koszorúzta meg az épületünk előtt található Benedek Elek szobrot a gori egyetem rektora és Dr. Katona György, karunk dékánja. Fotógaléria az előadásokról.


Teremtés vagy evolúció? - Vitaest az ember eredetéről


Újabb vitaestre várja az érdeklődőket a BPK Hallgatói Önkormányzata. Ezúttal az emberi faj eredetének nyomába indulnak két meghívott előadó: Hegedűs Attila lelkész - igazgató, valamint Dr. Berki Imre egyetemi docens (NymE Erdőmérnöki Kar) segítségével. 
 
Az ember eredete - Teremtés vagy evolúció? címmel szervezett vitaestre minden érdeklődőt szeretettel vár a BPK HÖK november 23-án, hétfőn este 19 órától, a Benedek Kar tetőtéri társalgójában.


Elbúcsúztak oktatóiktól a végzős szociálpedagógusok


Megható és vidám percekben egyaránt bővelkedett a november 11-ei este, amikor a negyedik évfolyamos nappali tagozatos szociálpedagógus hallgatók elbúcsúztak oktatóiktól és egymástól. A végső megmérettés - a szakdolgozat védés és az államvizsga - előtt, utoljára volt teljes létszámban együtt a végzős csapat, hogy egy fergeteges estével intsenek búcsút a Benedek Karon töltött éveknek. Elsőként, - Dr. Józsa Éva egyetemi docens felkészítésében - a szeretet és a hit fontosságát hangsúlyozó drámapedagógiai előadással ajándékozták meg csoporttársaikat és oktatóikat, majd terített asztalok mellett, vidám fotóösszeállítással és eszmecserével idézték fel egyetemi éveik élménydús időszakát. Végzős hallgatóinknak sikeres vizsgákat, és tartalmas, önmegvalósító Életet kívánunk! Fotógaléria a végzősök búcsúestjéről  


Valahol Európában musical a Benedek Karon


Az ország több nagyvárosában, sőt határiankon túl is nagy sikert arattak már a KOMISZ Komédiás Integrált Színház előadásai. A fogyatékos és ép színészeket egyaránt foglalkoztató társulat nem titkolt célja a másság elfogadtatása a színház világának segítségével. Legközelebb november 24-én, kedden délután 17 órai kezdettel a Benedek Elek Pedagógiai Kar tetőtéri előadótermében lépnek színpadra a KOMISZ tagjai, és adják elő a VALAHOL EURÓPÁBAN musicalt.  Az előadás előtt és után Ádventi vásár várja az érdeklődőket a tetőtéri aulában, ahol a Fővárosi Önkormányzat Zsirai Fogyatékosok Otthonának lakói által készített minőségi termékek - fonott kosarak, fonott karácsonyfa díszek, hímzett terítők - segítségével készülhetünk az ünnep várására. Az előadás megtekintése ingyenes. (Fotónk illusztráció.)


Halloween-parti a szórakoztatás jegyében


A Benedek Kar Hallgatói Önkormányzata november 11-én rendezte meg a kari Halloween - partit. Az eseményre az E3-as előadóteremben került sor, melyet kreatív, ötletes elemekkel (kivilágított csontváz, papírdenevérek, madzagból font pókháló) díszítettek fel a szervezők.  A Halloween az angolszász országokban a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe október 31-én. Ekkor a házak ajtajánál jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik "Cukrot vagy csínyt!" kiáltással szólítják fel a lakókat ajándék átadására (ez lehet csoki, vagy bármi más). Ellenkező esetben megviccelik (pl. vizet borítanak a házába).  A Benedek HÖK célja a Halloween-partival nem az amerikai ünnep népszerűsítése volt, hanem szórakoztató rendezvény szervezése, amely kiválóan sikeredett.  Tovább...


Volt hallgatónk a "kiscsillagok" között


Végvári Eszter, idén diplomázott szociálpedagógus hallgatónk, szombat esti produkciójával bejutott a Csillag születik tehetségkutató műsor középdöntőjébe, ahol jövő hétvégén egyetlen női szereplőként mérkőzik meg a férfi előadókkal és együttesekkel. Eszter a színitanulmányait Gór Nagy Mária Színitanodájában végezte, majd karunk pápai kihelyzett tagozatán szerzett szociálpedagógus oklevelet. A 29 éves énekes az elmúlt években a fővárosban több musicalben játszott, - többek között az Operettszínház Mozart! és Elizabeth előadásaiban is -, rövid ideig énekelt a Cotton Club Singers együttesben, egy luxushajó művészeként pedig a Földközi-tengert és az Atlanti-óceánt járta be, és bűvölte el énektudásával a hajó közönségét Izlandtól egészen a Kanári-szigetekig.


Hostile koncert - szociálpedagógus énekes-gitárossal


Karunk levelezős szociálpedagógus hallgatója, Krizonits Krisztián (a fotón jobbról a második) az egyik alapító tagja a Hostile nevű zenekarnak, mely november 14-én szombaton este fél 10-től ad koncertet az Experience Rock Klubban. (Sopron, Csengery utca 30-32.) Az együttes nyáron jelentette meg a Feltámadás című albumát, melyen Krisztián gitárosként és énekesként is közreműködik. Az együttes a soproni bemutatkozást követően az ország több városában is koncertezik majd.


Oláh Ilona és Németh Renáta országos sikere


Két hallgatónk vett részt Budapesten, a Népek meséi elnevezésű II. országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyen és mindketten helyezéssel tértek haza. A 21 fős, erős mezőnyből Oláh Ilona III. évfolyamos óvodapedagógus hallgató a második helyen végzett. Ilona egy régi, 19. század eleji gyűjteményből származó varázsmesével, a Kígyó Jancsival érte el ezt a szép eredményt. A zsűrit lenyűgözte az ötlet, hogy a szövegi tartalmakat három népdalrészlettel is gazdagította. Herczku Ágnes és Sebestyén Márta dalaival adott még nagyobb ívet, esztétikai gazdagságot a népmesének és jelenítette meg az elválás szomorúságát, a búsulást, majd a szerelmes egymásra találást. Az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán rendezett verseny különdíjasa Németh Renáta II. évfolyamos óvodapedagógus hallgatónk lett, aki eredeti csángó népviseletbe öltözve, eredeti nyelvezettel adta elő A fösvén legén házasodik című mesét. Hallgatóink eredményes felkészítését Molnár Csilla adjunktus végezte. Ilona és Renáta versenyen való részvételi szándékát Dr. Katona György dékán úr támogatta. Külön köszönet illeti még az Aranykapu Gyakorló Óvoda óvónőit is, akiktől sok segítséget kaptak hallgatóink a sikeres szereplésükhöz.


"Szép magyar beszéd" verseny négy nyertessel


A Benedek Elek Pedagógiai Kar Magyar nyelvi és irodalmi Tanszéke november 10-én rendezte meg a hagyományos "Szép magyar beszéd" versenyt.A versenyzőknek 25-30 sornyi szabadon választott, és ugyanilyen terjedelmű kötelező szöveget, vagy szövegrészletet kellett értelmezőn felolvasniuk a 20. századi magyar  esszé- vagy szépirodalomból. A kötelező szöveg Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében című művének egy részlete volt; a szabadon választott szövegeket a legkülönbözőbb szerzők (Márai Sándor, Kosztolányi  Dezső, Babits Mihály, Sütő András, Balla D. Károly, Németh László, Móra Ferenc, Wass Albert, Fekete István, Örkény István, Müller Péter) írásaiból válogatták a versenyzők.   A megmérettetést 18 óvodapedagógus hallgató vállalta a szép számú hallgatóság és a  négy tagú, szaktanárokból és Kazinczy-érmes hallgatóból álló zsűri előtt. A színvonalas versenyen az I. helyezett Horváth Adrienn, a II. helyezett Könnyid Renáta, a III. helyezett Balázs Mónika lett - mindhárman első éves óvodapedagógus hallgatók. A közönségdíjat Révai Diána II. évfolyamos óvodapedagógus hallgató kapta. Jutalmuk egy-egy értékes könyv volt. A felsőoktatási intézmények 2010 tavaszán Egerben megrendezendő, Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" országos versenyén karunkat  Horváth Adrienn képviseli.  Képgaléria a nyertesekről.


Megalakult az új HÖK

Ily módon a BPK HÖK tagjai 2009. októberétől számítva 1 évig a következő hallgatók lettek:

  • Elnök: Tarsoly Zsolt
  • Általános elnök: Baráth Ákos
  • Gazdasági alelnök: Farkas Vera

Minden Kedves Hallgatónak ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy szavazott!
Tovább...


Vitaest a médiaerőszak hatásairól


Káros a médiából felénk irányuló erőszak? Vagy éppen az ellenkezője igaz, és az elénk vetített brutális képek segítenek levezetni a bennünk felgyülemlett feszültséget? Milyen hatásai lehetnek az erőszakos jelenteknek a kisgyermekekre? Aki sok brutalitással szembesül a tévé képernyői előtt ülve, maga is erőszakos személyiséggé válik? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Hallgatói Önkormányzat által szervezett november 4-ei vitaest, mely A média gyilkos hatásai címet viselte. Az elgondolkodtató válaszokat, az est meghívott előadója: Ivanicsné Szekeres Kriszta műsorvezető, filmkészítő, média-oktató adta meg az érdeklődő hallgatóknak. Akik végighallgatták az előadást, majd résztvettek az beszélgetésben, biztossá váltak abban, leendő gyermeküket tudatos médiafogyasztóvá nevelik majd, és korlátozzák a feléjük özönlő televíziós tartalmakat.  Tovább... Fotógaléria


Rakovszky Zsuzsa írónő volt a Civilegyetem vendége


Rakovszky Zsuzsa költő, író, műfordító volt a vendége október 27-én este a Paradigma Civilegyetem pódiumbeszélgetésének, melynek helyszínéül a Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácsterme szolgált. Az 1950-ben, Sopronban született költőnővel Márfai Molnár László irodalomtörténész beszélgetett. Rakovszky Zsuzsa hatévesen kezdett verseket írni, első kötete 31 éves korában jelent meg, azóta hat, kiforrott hangvételű verseskötet látott a tollából napvilágot. Legutóbbi, Hold a hetedik házban című elbeszéléseket tartalmazó kötetét két héttel ezelőtt mutatták be Budapesten. Regényei közül több is (A kígyó árnyéka, A hullócsillag éve) soproni helyszíneken játszódik. Az írónő regényei a kari könyvtárból kikölcsönözhetők. Képgaléria...


Visszaemlékezés a csángóföldi falukutatásra


Csángó est várta az érdeklődőket a Benedek Elek Pedagógiai Kar tetőtéri társalgójában és nagyelőadótermében október 28-án délután. A hangulatos este tulajdonképpen egy kis visszaemlékezés volt a csángóföldi falukutató tábor élményeire.  A táborban résztvevő oktatók és hallgatók több ezer megható portré fotóval, életképpel tértek haza a Moldva közepén elhelyezkedő kis faluban, Lábnyikban végzett egy hetes kutatómunkából. Ezeknek a legjava került kiállításra a tetőéri aulában, ahol a tárlat megnyitása előtt Dr. Kulcsár László egyetemi docens ismertette a falukutató tábor tapasztalatait, élményeit. A program Csoma Gergely szobrász- és fotóművész könyvbemutatójával és a moldvai csángók életéről szóló diavetítéses előadásával folytatódott. Az estet csángó táncház zárta, az Ürmös Tánckör és a Csámborgó Együttes közreműködésével. Képgaléria...


III. Vitaest - A média gyilkos hatásai


Az előző két Vitaest sikerén felbuzdulva a BPK Hallgatói Önkormányzata  2009. november 4-én, 19:00-kor megrendezi a tanév III. Vitaestjét, melynek témája:

A média gyilkos hatásai

 
Meghívott előadónk: Ivanicsné Szekeres Kriszta filmkészítő, média-oktató, műsorvezető.
Helyszín: Sztehlo Gábor terem (volt E2-es előadóterem)

 
Az est során minden kedves megjelentnek lehetősége lesz kifejteni véleményét a médiából ránk zúduló információáradat hasznos és káros (gyilkos?) voltáról.

 
Mindenkit szeretettel várunk!
A Benedek HÖK csapataTanulmányút a budapesti kétnyelvű Montessori-óvodában

Az Angol nyelv az óvodában specializáció hallgatói 2009. október 14-én hospitálást és szakmai megbeszélést folytattak a budapesti Montessori Mária Kétnyelvű Óvodában és Bölcsődében. Tovább...


Csángó est

A NYME BPK Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpontja, az Ürmös tánckör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportja könyvbemutatóval, előadással, fotókiállítással, falukutató táboros élménybeszámolóval és táncházzal egybekötött Csángó Estet szervez 2009. október 28-án 17 órától a Pedagógiai Kar tetőterében. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre, a meghívót itt tekinthetik meg


Tanulmányi rend változás végzős szociálpedagógus hallgatóknak

A 2009/2010. tanév őszi félév tanulmányi munkájára vonatkozó megváltozott határidők szociálpedagógus végzős hallgatóknak. A változások itt megtekinthetőek.


Molnár-Török-Ungvári: A PÁL UTCAI FIÚK dráma két részben


2009.október 30. 15 és 19 óra
Belépő: 800 Ft

Jegyek még korlátozott számban kaphatók:
- Liszt-szalon – Sopron, Szent György utca. 0699/323-407
- Fekte Cédrus könyvkereskedés Sopron, Bünker János köz 0699/315-305

HAZA! BARÁTSÁG! JÓAKARAT!


Manapság nem könnyű felhőtlenül és tisztán nyilatkozni ezekről a fogalmakról.

Azonban a SIET megpróbálja a szentimentalizmus ösvényén keresztül bemutatni a Grundot védők történetét.

Reméljük a néző is megérzi azt a világi lüktetést, amiben a Pál utcai fiúk nevelkedtek, éltek...
 
Díszlet: Kánitsch Tamás-Ormos András
Zene: Varga Éva
Asszisztens: Soós Szabina
Szcenika: Varga Ernő
Rendező: Kallinka


Tanulmányút Baranyában

A német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány végzős hallgatói Babai Zsófia adjunktus vezetésével ebben az évben is eltöltöttek 5 napot Baranya megyében, ahol a német nemzetiség anyagi, szellemi kultúráját, hagyományait, nyelvjárását tanulmányozták. Tovább...


Droglegalizációs est


2009. október 14-én, este 19 órától lezajlott a 2009/2010-es tanév II. Vitaestje, amelynek témája a Droglegalizáció volt.

A BPK HÖK által megrendezésre kerülő est díszelőadójaként Tóth Barnabás, a Kendermag Egyesület szóvivője tartott tájékoztatót a marihuána legalizációjának kérdéséről.

A vitaesten a hallgatók mellett megjelent dr. Varga Szabolcs tanár úr is.
Tovább.


HÖK-választások

2009. október 13. kedd és október 16. péntek között megválaszthatjátok a Hallgatói Önkormányzat 2009/2010-es tanévre mandátummal bíró vezetőit.

Nagyon fontos, hogy a mindenkori hallgatói létszám 25%-a érvényes szavazatot adjon le (ez csaknem az összes nappali tagozatos hallgatót jelenti), ellenkező esetben a HÖK nem gyakorolhatja a Felsőoktatási Törvényben lefektetett jogosítványait, vagyis: nem működhet. Tovább...


Hogyan írjunk szakdolgozatot? - szabad kurzus hallgatóknak

A kurzus azoknak a hallgatóknak kíván segítséget adni, akik nagy súlyt helyeznek a szakdolgozatuk módszertani, tartalmi és formai színvonalára.

A kurzuson a hallgatók segítséget kapnak a dolgozat elkészítéséhez, a témaválasztástól a formai szabályokig, a szakirodalom használatáig.

A kurzust Kulcsár László tartja.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre várom: kulcsar.laszlo[at]bepf.hu

A jelentkezési határidő: 2009. október 26.

A kurzus első megbeszélése 2009. október 26-án 18 órakor lesz a Kutatóközpontban.

Tovább...


Jubileumi ünnepség és kútavatás a Benedek Karon


Több kerek évfordulót is ünnepel idén a Benedek Elek Pedagógiai Kar. Október 3-án szombaton, Elek apó kútjának felavatásával, egy nagy jubileumi ünnepséggel és képzőművészeti tárlat megnyitásával emlékezett Karunk az elmúlt évtizedek küzdelmeire és sikereire. Folytatás. 

Fotó: Magasi Dávid

Kútavatás Jubileumi ünnepség. (Fotók: Petyus András)


Művésztanáraink kiállítása az Erdészeti Múzeumban


A Benedek Elek Pedagógiai Karon az elmúlt évizedekben tíz képzőművésztanár okította a hallgatókat. A jubileumi évfordulók alkalmából – Babos Ágnes, Békés Imre, Sz. Egyed Emma, Gáspárdy Tibor, Gergácz Berta, Giczy János, Kovács-Gombos Gábor, Merész Károly, Ősz Róbert és Soltra E. Tamás – közös kiállítással lépett közönség elé.  Egykori és mostani oktatóink sokszínű alkotásai október 18-ig 10 - 13 óra között tekinthetőek meg az Erdészeti Múzeum I. emeletén. (Szerda szünnap.) Képillusztráció:  Babos Ágnes A festő című képe (28x38 olaj - vászon)


Gospel koncert Haász Sándor tanár úrral


Kevesen tudják, hogy Haász Sándor tanársegéd nem csak a szociálpedagógia rejtelmeiben van otthon, de kiváló hangi adottságokkal is rendelkezik. Nos, ha a kollégák és a hallgatók még nem is, de a Prágai Spirituális Fesztivál közönsége már hallhatta őt énekelni a Sopron Gospel együttes tagjaként. Szeptember 19-én a gospel slágereket előadó együttes volt a prágai fesztivál "sztárvendége", és fél órás műsorukkal olyan nagy sikert arattak, hogy a közönség állva tapsolva ünnepelte őket. A Sopron Gospel tagjai legközelebb október 11-én 17 órakor lépnek színpadra, ezúttal Sopronban a Liszt-központban, True Colors című estjükkel, ahol világslágereket adnak elő gospel köntösbe bújtatva.  Aki kiváncsi rájuk, időben gondoskodjon a jegyéről, mert az együttes nagyon kapós! Képgaléria.


PhD fokozatot szerzett Dr. Varga Szabolcs

Eredményesen védte meg PhD értekezését október 5-én hétfőn, Dr. Varga Szabolcs főiskolai docens, karunk oktatója, a Széchenyi István Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a szervezetek gyakorlatában című doktori dolgozatának tudományos témavezetője Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens volt. A Bizottság elnöki tisztét Prof. Dr. Kulcsár László egyetemi tanár látta el. A Phd fokozatot szerzett kollégánknak gratulálunk, további eredményes oktató és kutató munkát kívánunk!


Sikerrel zárult a nemzetközi óvodapedagógia konferencia


Karunk - együttműködve az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületével és a tanító- és óvóképzést folytató intézmények Főigazgatói Kollégiumával  - 2009. október 2-án "Óvóképzés, óvodai élet múltja és jelene Közép-Európában" címmel nemzetközi konferenciát szervezett a magyarországi és a soproni óvóképzés felsőfokúvá válásának 50. évfordulója alkalmából. A konferencián hazánk összes óvóképző intézménye képviseltette magát, valamint megjelentek a soproni óvodák vezetői, munkatársai is. Az Oktatási Minisztérium részéről Dr. Szövényi Zsolt, az OKM Felsőoktatási Főosztályának vezetője, illetve Dr. Rádli Katalin, az OKM Felsőoktatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket. A konferencia résztvevőit Szabados László, a Soproni (Felsőfokú) Óvónőképző Intézet első igazgatója köszöntötte. A plenális és szekció előadások között mutatta be Dr. Varga László egyetemi docens a kar oktatóinak publikációit tartalmazó A gyermeklét narratívái című kötetet, mely Tengerdi Antal és Dr. Varga László szerkesztésében jelent meg. Fotók a konferenciáról.


Jó hangulatú volt a Kutatók Éjszakája


Kisgyermekes családok, gimnazisták és egyetemisták egyaránt felkeresték a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, mely szeptember 25-én este 18 órától 21 óráig várta az érdeklődőket a Benedek Karon. Az érdeklődők a gyertyafényes épületbe lépve négy program közül választhattak. Volt kreativításfejlesztő játszóház, ahol Dr. Molnár Katalin egyetemi docens és Dr. Hartl Éva egyetemi docens vezetésével színes ékszereket és használati tárgyakat készíthettek az ügyeskezű vendégek, köztünk több hallgatónk és dolgozónk. Riez Andrea tanársegéd jó hangulatú önismereti és készségfejlesztő játékokkal várta az önkifejezésüket, beszédkészségüket fejleszteni vágyó kicsiket és nagyokat, eközben a szomszédos előadóteremben Jávorszky Edit főiskolai docens Marco Ferreri: Nagy zabálás című filmjének részleteit vetítette le, és a nézőkkel együtt elemezte a karaktereket a Freud-i pszichoszexuális fejlődéselmélet tükrében. Egy csapat pedig Sopron belvárosi utcácskáit járta be az éjszaka leple alatt, Dr. Szála Erzsébet főiskolai tanár hangulatos várostörténeti sétáján. Aki itt volt, jól érezte magát, aki nem, a jövő évi Kutatók Éjszakáján még pótolhatja hiányosságait... Képgaléria.


Konferenciánkat az Oktatási Minisztérium képviselői is megtisztelik

A konferencia megnyitása alkalmából Dr. Szövényi Zsolt, az OKM Felsőoktatási Főosztályának vezetője, Prof. Dr. Takács Péter egyetemünk oktatási rektor-helyettese, Dr. Katona György, karunk dékánja, Dr. Cseh Sándor, az ÓTE elnöke és Szabados László, a Soproni (Felsőfokú) Óvónőképző Intézet első igazgatója köszönti a konferencia résztvevőit.

Tudományos konferenciánkat jelenlétével Dr. Rádli Katalin, az OKM Felsőoktatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese is megtiszteli.


Jótékonysági hangverseny és verses est a Benedeken


Sok szeretettel hívjuk és várjuk a zene- és irodalomkedvelő hallgatókat, oktatókat, a Benedek Elek Pedagógiai Kar  E/5. előadótermében szeptember 30-án 18 órakor rendezendő Jótékonysági hangversenyre és verses estre. A műfaji sokszínűséget felvonultató esten a Benedek Kar művésztanárai és tehetséges hallgatói lépnek fel.  Vendégművészként Váradi Albert jazz-zongorista játszik.
 
A programra a belépés díjtalan, jótékonysági felajánlásokat azonban várunk Elek Apó kútjának előkészületeihez, melyet október 3-án ünnepélyes külsőségek között avatunk fel a Kar épülete előtt. 
 
A fellépők részletes névsora, a program helye, időpontja  itt látható.


Megérkezett Erdélyből Elek Apó Kútja


Szeptember 24-én, pénteken délután begördült Karunk elé az a teherautó, mely az erdélyi alsórákosi kőfejtőből kitermelt 6 tonnás Andezit követ szállította Sopronba. A termetes kőből Melocco Miklós szobrászművész tervei alapján, Csák Attila pátyi kőfaragóművész készítette el Elek Apó Kútját. A sziklatömb egyik felére Benedek Elek portréja került, alá pedig egy bronz gyíkocska, melynek szájából friss víz csörgedezik. Pénteken daru emelte helyére az ivókutat. A kivitelezési költségeket, melyek elérik az 5 millió forintot, a Benedek Kar vezetése felajánlásokból, közadakozásokból, a kar dolgozóinak, hallgatóinak hozzájárulásaiból fedezi. Szeptember 30-án este a kar által szervezett Jótékonysági hangversenyen még bárki adakozhat az ivókút elkészítéséhez. Az emlékhely átadására október 3-án, az intézmény jubileumi ünnepségén, Benedek Elek születésének 150. évfordulójának alkalmából kerül sor. És hogy miért ivókúttal adózik az intézmény és az ötletadó Kányádi Sándor költő a nagy mesemondó emléke előtt? Erre szimbolikus választ az erdélyi költő ad: "Benedek Elek által gyűjtött székely mese- és mondavilágban, annak játékos-ízes székely nyelvi fordulataiban gyönyörködni minden gyerek jussa és joga, akár a tiszta víz. Szomjat olt, megtisztít." Fotógaléria az ivókút elhelyezéséről.


"Meleg" - vitaest a Benedek Karon


Szeptember 23-án, 18 órakor a BPK Hallgatói Önkormányzata megtartotta a 2009/2010-es tanév első Vitaestjét. A téma a Másság és előítéletek címet, illetve A homoszexualitás, a biszexualitás és a leszbianizmus megítélése alcímet viselte. Meghívott előadónk dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus volt (többek között a „Szexuálpszichológia”; „Szexuális életünk dilemmái”; „Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés” c. művek írója). Az est során összesen 20-25 hallgató jelent meg, míg a tanári kart dr. Varga Szabolcs és dr. Teleki Béla tanár urak képviselték. A rendezvény első részében dr. Szilágyi tartott előadást a szexuális egészségről, a szexuálpedagógia és a szexuális nevelés fontosságáról, de kitért a homoszexuálisokkal kapcsolatos előítéletekre, és – elkanyarodva a témától – a nők mai és múltbéli társadalmi helyzetére is. Öt perc szünet után kérdések zápora következett, amelyek középpontjában a homoszexuálisok gyermekvállalása, a hagyományos férfi és női szerepek, illetve ezek felbomlása állt. A rendezvény este fél 9-kor ért véget. A következő Vitaest előreláthatólag október 14-én, szerdán lesz, ahol hasonlóan ingoványos talajra fogunk lépni. (Tarsoly Zsolt HÖK-elnök)


Kutatók Éjszakája - színes programokkal


Szeptember 25-én este 18 órától ismét élettel telnek meg a Benedek Elek Pedagógiai Kar épületének folyosói, termei, ismét éjszakáznak a kutatók, oktatók azért, hogy felejthetetlen estét és élményeket szerezzenek a látogatóknak.

Akik érdeklődnek a pszichológia és a filmművészet iránt, ne hagyják ki Marco Ferreri: Nagy zabálás című filmjének megtekintését, melyet Jávorszky Edit főiskolai docens elemez a Freud-i pszichoszexuális fejlődéselmélet szakaszai tükrében.

Önismereti és készségfejlesztő játékokkal Riez Andrea tanársegéd várja az önkifejezésüket, improvizációs és beszédkészségüket játékos módon fejleszteni vágyókat.

Ékszereket és használati tárgyakat készíthetnek millefióri technikával azok az érdeklődők, akik betérnek Dr. Molnár Katalin egyetemi docens és Dr. Hartl Éva egyetemi docens kreativításfejlesztő játszóházába.

Végezetül az esti Sopron varázsolja el a Kutatók Éjszakájának résztvevőit. Scarbantia by night címmel Dr. Szála Erzsébet főiskolai tanár tart hangulatos, éjszakai várostörténeti sétát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Kutatók Éjszakájának programjai részletesen itt olvashatók.


Irodalmi délután a Cafe Green egyetemi kávézóban


Rágottvégű ceruzák címmel jelent meg tizenegyedik verses kötete a Nyugat-magyarországi Egyetem professzorának, egykori rektorának, Winkler Andrásnak. Szeptember 29-én, kedden 17 órai kezdettel a Cafe Green egyetemi kávézóban lehetnek részesei az érdeklődők a szerzővel való beszélgetésnek és a verseskötet bemutatásának. A szerzővel Orbán Júlia Latinovits-díjas versmondó, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatászervezője beszélget az Irodalmi délutánok a Cafe Greenben rendezvénysorozat keretében.
 
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Kimagasló eredmények a szociálpedagógia gyakorlaton

2009. szeptember 15-én tartotta Karunk Szociálpedagógiai Terepkonferenciáját „Perspektívák a szociálpedagógia terepgyakorlatában” címmel. A rendezvényen, melyen számos érdeklődő intézményvezető és tereptanár vett részt, sikeresen összegezték a Szociális és Neveléstudományi Intézet vezetőjével és gyakorlati oktatóival az elmúlt időszak terepgyakorlatainak eredményességét. A beszámolók egyértelműen azt igazolták, hogy a szakmában dolgozó kollégák elégedettek a hallgatók szakmai felkészültségével, melyet az utóbbi 300 órás terepgyakorlatok eredményei is láttattak. A most végzős hallgatóink közül néhányan konkrét állásajánlatokkal gazdagodtak, közülük páran ausztriai terephelyen kaptak munkát, ami a képzésünk külföldi szakmai elismerésének is betudható. Tovább...

 


Beszélgetések a hitről a BPK-n


Békére vágysz, helyedet keresed?

Egy jó választ senkitől sem kaptál meg?

Kérdezz, beszélgessünk.

Szerdánként este a 6-kor, a II. emeleti 74-es teremben.

Szeretettel vár Domonkos OP. atya

Témáinkból:

- egy elkerült találkozás

- kidobták, mert meggyógyult

- mit keres Jézus egy lagziban

- hívás: csendes hétvége

- ősz Kárpátalján


Tanévnyitó a Tehetségfejlesztő szakértő szakirányú továbbképzési szakon

Megtartotta tanévnyitóját  és első konzultációját 2009. szeptember 11-12-én, a Tehetségfejlesztő szakértő szakirányú továbbképzés. A tehetségfejlesztő szakértő képzés jelentőségét az adja, hogy az EU oktatáspolitikájában, és a Magyar Géniusz Programban központi helyen van, valamint hogy a program akkreditációját az országban másodikként  a Benedek Elek Pedagógiai Kar kapta meg. A Tehetségfejlesztő képzést ez idáig az országban az ELTE és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete indította. A 22 fő  hallgató az ország különböző területeiről érkezett  - Salgótarjántól,  Siófokig -  de többségében Győr és környéke oktatási intézményeinek vezetői, gyakorló pedagógusai, média szakemberek vállalkoztak a beiskolázásra. A képzés sokszínűsége miatt nemcsak a kar oktatói, hanem a tehetséggondozás országos szakemberei is részt vállalnak a gyakorlatorientált ismeretközvetítésben. A beiratkozást szakma-specifikus csapatépítő tréning követte, a szakfelelős vezetésével.

A szakirányú továbbképzés szakfelelőse dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens, tanulmányi ügyintézője Rinner Gyuláné.


Teremavatás és emlékülés Sztehlo Gábor emlékére


Emléküléssel, előadásokkal idézték fel Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, a hazai gyermekmentés és nevelés jeles személyiségének munkásságát vasárnap 15 órakor a Benedek Elek Pedagógiai Karon.

A lelkész születésének centenáriumán szakmai előadásokkal, egy dokumentumfilm levetítésével, valamint az E/2-előadóterem Sztehlo Gábor előadóteremmé való avatásával adózott a gyermekmentő emléke előtt a Keresztény-Zsidó Társaság, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanárképző Intézete és az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány. Tovább...


Bűnmegelőzési Szabadegyetem: A szenvedélybetegségek kriminalitása (megelőzés és kezelés)

A NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Bűnmegelőzési Regionális Oktatási Központja és a Bűnmegelőzési Akadémia 2009. novemberében Bűnmegelőzési szabadegyetemet szervez a "A vagyon elleni támadások megelőzése, megállítása" témában. A rendezvény ingyenesen látogatható. Részletes információkhoz kattintson ide, a jelentkezési lap innen letölthető.

 


Szociálpedagógiai Szakkollégium első közgyűlése

A Benedek Elek Kar Szociálpedagógiai Szakkollégium megtartotta a 2009/2010. tanév őszi szemeszter első közgyűlését. Örömünkre szolgál, hogy az idei félévtől új tagokkal bővültünk és mind a négy évfolyamból vannak lelkes szakkollégistáink.  Az első közös összejövetelen megbeszéltük a tanévre vonatkozó elképzeléseinket és ötleteinket. Amiben változás lesz a szakkollégiumot illetően, hogy főként a gyakorlatorientált vonalat szeretnénk képviselni, természetesen az elméleti kutatások mellett.
További információért a szakkollégiumi fogadóórákban érdeklődjetek!
Szociálpedagógiai Szakkollégium


Megkezdődtek Elek Apó kútjának előkészületei


Főépületünk előtt a héten megkezdődött annak kis térnek a kialakítása, ahol október 3-án délután ünnepélyes külsőségek között avatjuk fel Elek Apó Kútját. A térkialakítási munkálatok ideje alatt néhány kellemetlenséggel kell szembenézniük az erre közlekedőknek, illetve a kar épületében tanulóknak és dolgozóknak. A közúti és a gyalogosforgalomban egyaránt korlátozások várhatók, emellett a járda bontása, feltörése nagy zajjal és porral jár. A Kar vezetése kéri ez időre a Benedek Elek Pedagógiai Kar minden hallgatójának, dolgozójának, és a környék lakóinak megértését. Hamarosan véget érnek az előkészületek, és akkor együtt örülhetünk Sopron új közparkjának és ivókútjának, melynek átadása a jubileumi ünnepségsorozatunk egyik fénypontja lesz.

 


Tanévnyitó a Benedek Elek Pedagógiai Karon


Múlt és jövő „kézfogása”

A vakáció után elérkezett az ősz, a tanévkezdés ideje. Hagyományosan, ünnepélyes keretek között rendezte meg szeptember 7-én Tanévnyitó Nyilvános Kari Tanácsülését a Nyugat- Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara. A tetőtéri nagyteremben megtartott rendezvény résztvevői ismét tanúi lehettek a múlt és jövő „kézfogásának”, hiszen a 158 nappali tagozatos elsőéves hallgató köszöntése és eskütétele után került sor az 50, 60 és 65 évvel ezelőtt óvónői diplomát szerzett pedagógusok köszöntésére és emlékdiplomájának átadására.


Évnyitó Parti a HÖK-kel


A Benedek Elek Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának (HÖK)szervezésében 2009. szeptember 09-én este 6 órától került megrendezésre a 2009/2010-es tanév őszének első hallgatói rendezvénye, az Évnyitó Parti. A parti az E3-as előadóteremben zajlott, és csaknem félszáz hallgató vett részt rajta. A tanári karból Jávorszky Edit tanárnő, a kari dolgozók közül pedig Takács Judit Pr-munkatárs és Bognár Gábor Tanulmányi osztály-vezető tették tiszteletüket. A rendezvényt Tarsoly Zsolt HÖK elnök rövid beszéde nyitotta meg. A program ismerkedő estként is szolgált, ugyanis a megjelent hallgatók fele elsős volt, ami kiváló alkalmat kínált az évfolyamok közti kapcsolat megteremtésére. A Gólyatáborhoz képest néhány új arcot is fel lehetett fedezni, ők ezen a napon kóstoltak bele először az egyetemi diákélet édes ízébe. Tovább...


Amerikai tanulmányúton járt Dr. Teleki Béla


Tanulmányi úton járt, 2009. június 18. és július 10. között az Amerikai Egyesült Államokban a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Pedagógiai Karának tanára, Dr. Teleki Béla PhD. Meglátogatott hat államot, számos egyetemet, konzultált egyetemi oktatókkal, iskolaigazgatókkal, valamint szülőkkel.

Célja a "szociálpedagógusok" képzésésének, alkalmazásának és munkásságának tanulmányozása az USA-ban. Tovább...


Közös adakozásból valósulhat meg Elek Apó Kútja


Több kerek évfordulót is ünnepel idén a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar.

110 éve indult meg a tanító- és óvónőképzés az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek soproni tanintézetében. 50 éve nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet. Karunk névadója Benedek Elek pedig 150 éve született és 80 éve halt meg.

Évfordulós ünnepségünkön, amelyet 2009 őszén tartunk, karunk épülete előtt szeretnénk felállítani Elek Apó Kútját, mely egy Erdélyből származó sziklába faragott ivó-kút lesz, Kányádi Sándor erdélyi költő elképzelése alapján és támogatása által.

A kellemes pihenőhely kialakításához azonban volt és jelenlegi hallgatóink, oktatóink és dolgozóink adományaira is szükség van, hiszen csak együttes erővel teremthetünk mindannyiunkról szóló, maradandó emléket.

A bejáratnál elhelyezett dobozba mindenki elhelyezheti adományait a hűsítő vizet adó Kút létrehozásához, de postai csekken is be lehet fizetni, a következő módon:

 

A csekkre a NYME MÁK számlaszámát kell ráírni, mely a következő:

10033001-00290610-00000000

A közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni: Elek Apó Kútja 45017.

 


Hallgatónkat választották a Fertő-tó szépévé


2009. július 22.

Július 18-án, szombaton nagy viharral és esővel köszöntötte az időjárás a több ezer szórakozni vágyót a Fertő-tó partján megrendezett Fertő-partyn. A komor fellegek azonban nem árnyékolták be végzős hallgatónk, Schrantz Hajnalka (jobbra) szépségét. Idén közel száz jelentkező közül, húszan jutottak a döntőbe, ahol felnőtt kategóriában végül a 22 éves, leendő szociálpedagógust választották a Fertő-tó szépévé. Hajnalka mellett Miss Tini kategóriájában a szintén soproni 15 éves Breithoffer Barbara (balra) diadalmaskodott. A Fertő-tó, Nyár szépe 2009 elnevezésű szépségverseny azért jött létre, hogy a térség turisztikai büszkeségét, a Világörökség részeként számon tartott Fertő-tavat reklámozza, és jelentőségét, természeti szépségét egy szépségversennyel is megkoronázza.


Doktorrá avatták Hartl Évát és Molnár Katalint


2009. július 17.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának ünnepélyes diplomaosztó nyilvános tanévzáró kari tanácsülésén avatták doktorrá karunk két oktatóját: Hartl Éva okleveles pedagógia szakos tanárt, főiskolai docenst és Molnár Katalin okleveles pedagógia-nevelésszociológia szakos tanárt, főiskolai docenst. A Phd fokozatot szerzett kollégáknak gratulálunk, további eredményes oktató és kutató munkát kívánunk! Képgaléria az avatásról.


Haydn oratóriumát vezényelte Dárdai Árpád


2009. július 13.

Dárdai Árpád - karunk főiskolai docense - 30 éve karmestere és művészeti vezetője a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarnak.  A karnagyként és zongoraművészként is ismert ének- és zeneelmélet tanár a Soproni Ünnepi Hetek nyitóünnepségén igazi kuriózummal állt színpadra. Vezényletével, a Haydn-év alkalmából Joseph Haydn: A teremtés című két órás oratóriumának részlete csendült fel a Fő téren. Érdekessége ennek a monumentális darabnak, hogy utoljára 77 éve játszották Sopronban, akkor is a Soproni Ünnepi Hetek megnyitásakor.


A Jereváni Kék Óvoda győzött a 2009-es Ovis-Olimpián


2009. július 13.

Karunk egyik gyakorlóhelyének, a Jereváni Kék Óvodának 12 fős csapata nyerte meg a 2009-es Ovis Olimpiát, melyet a város rendezett Sopron és környéke óvodái számára Az olimpián 14 óvoda csapata vett részt. A kis olimpikonoknak 4 versenyszámban kellett bizonyítaniuk ügyességüket és gyorsaságukat. Elsőként 25 méteres futással, majd kosárba dobással, ezután váltóversennyel, végül akadálypályával birkóztak meg a gyerekek. A jó hangulatú versenyen végül a Jereváni Kék Óvoda győzedelmeskedett. 

A nyertes csapatot felkészítő óvónők: dr. Szöllősiné Fekete Tünde és Sarang Renáta. Folytatás...

 


Falukutató tábor a moldvai csángóknál

2009. július 10.

A Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpont a 2009/2010-es tanévben újra szervez falukutató tábort, ezúttal a moldvai csángók földjére. A tábor időpontja előreláthatólag 2009. szeptember 20-26. A részvételi díjat, a szállás és az étkezés költségeit a Kar téríti, a jelentkezőket az útiköltség terheli.

A tábor programja:

1. Szociológiai felmérés egy csángó falu szociális helyzetéről, társadalmi – politikai aktivitásáról.

2.  Nők helyzete a családban és a faluban, a kisgyermekek rajzaiban tükröződő anya és apakép.

3.  Kirándulás Csángóföldön.

4.  Az esti tábortüzeknél ének és tánctanulás (fakultatív).

Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 4.

Jelentkezni a szikra.andrea[at]bpk.nyme.hu e-mailen címen, vagy személyesen a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpontban lehet (tetőtér 307-es szoba).

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

telefonszám: 99/518-973


Elindult a konferencia honlapja

2009. július 3.

Elindítottuk a 2009. október 2-án,  "Óvóképzés, óvodai élet múltja és jelene Közép-Európában" címmel megrendezendő konferencia honlapját. Szeretettel várjuk a kollégák érdeklődését, jelentkezését.


Pályázat költségtérítéses hallgatók számára, államilag támogatott státusz elnyerésére

2009. július 3.

Az NYME-BPK dékáni tanácsa pályázatot hirdet, költségtérítéses hallgatók számára, államilag támogatott státusz elnyerésére. A pályázat leadási határideje 2009. július 17. Részletek itt.


Diplomaátadó ünnepség és jogarszentelés


2009. június 31.

Végzett hallgatóink június 26-án, a Nyugat-magyarországi Egyetem központi tanévzáróján, a kari diplomaátadó ünnepségen, már az egyetem új jelképénél, a megáldott és felszentelt jogarnál tehettek esküt hivatásukra.  A diplomaátadón 448 Benedekes hallgató kapta kézhez megérdemelt oklevelét, valamint több kari oktató, dolgozó és hallgató is rektori, illetve dékáni dicséretben részesült. Diplomás hallgatóinknak gratulálunk! Sok erőt, kitartást és szerencsét kívánunk szakmájuk gyakorlásához! Folytatás...  Képgaléria a diplomaátadó ünnepségről.  


Tanévzáró kerti partival vártuk a nyarat


2009. június 25.

A tanév végeztével Dr. Katona György dékán, idén is egy kis lazításra, közös együttlétre invitálta a kar oktatóit, dolgozóit, ezúttal intézményünk árnyas parkjába. Ebben a szép környezetben a tantestület és a dolgozók együttesen búcsúztak el nyugdíjba vonuló kollégáiktól: Zsámboki Károlyné dr. főiskolai docenstől, Németh Gyuláné adjunktustól és Farkas Vilmosné tanulmányi előadótól. Az ünnepi pillanatok után a közösen elfogyasztott gulyásleves, a hölgyek által hozott sütemények és az urak által beszerzett italok alapozták meg a jó hangulatot. Sőt, a nap előre haladtával, többekből előtört a játékos gyermeki lélek is…Az ezt megörökítő, kompromittáló fotókat már töröltük. Itt csak a megjelenésre alkalmas képek láthatóak. Ezzel kívánunk minden oktatónak, dolgozónak, vidám, önfeledt nyarat! 

 


Diplomaosztó ünnepség a pápai kihelyezett tagozaton


2009. június 24.

Beérett a több éves tanulmányok gyümölcse. Családtagok, ismerősök és barátok óvó tekintete mellett nyújtotta át szociálpedagógus hallgatóinknak a sikeres tanulmányokkal és sikeres záróvizsgával kiérdemelt okleveleket Dr. Katona György dékán, a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar oklevélátadó ünnepségén, június 20-án Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban.  Folytatás… Fotógaléria.

 


Fényküszöb – Égi ragyogás Kovács-Gombos Gábor képein


2009. június 24.

Nagy érdeklődés kíséretében nyitotta meg Beke László művészettörténész karunk oktatójának, Kovács-Gombos Gábor főiskolai docensnek Fényküszöb című kiállítását. Kollégák, barátok, művészetpártolók gyűltek össze június 20-án, szombaton délután a Festőteremben, hogy megtekintsék a hazai és külföldi galériákban egyaránt nagy sikerrel szereplő festőművész tárlatát. A Képzőművészeti Egyetemen nemrégiben doktori címet szerzett alkotó transzcendentális műveivel a fény útjába ered, és követi azt a ragyogást, ami az égből sugárzik le ránk, s rólunk a hit erejével tükröződik felfelé. Képein láthatóvá, átérezhető válik az égi és földi lét határa: a Fényküszöb.

A kiállítás látogatható: július 12-ig, naponta 10-18 óráig a Festőteremben. (Sopron, Petőfi tér 8.)

A megnyitóról készült képek itt megtekinthetőek.

 


Kovács-Gombos Gábor kiállítása


2009. június 16.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.  tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait KOVÁCS-GOMBOS GÁBOR festőművész FÉNYKÜSZÖB című

kiállításának megnyitójára, 2009. június 20-án, szombaton 17 órára a soproni Festőterembe (Petőfi tér 8.) A kiállítást megnyitja BEKE LÁSZLÓ művészettörténész. A kiállítás megtekinthető: 2009. július 12-ig, naponta 10-18 óráig


HÖOK Mentorprogram - Pályázati kiírás

2009. június 10

A mentorprogram az OKM felsőoktatási esélyegyenlőségi stratégiájának része, amelynek célja a felsőoktatási rendszerben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése, felszámolása.

A HÖOK Mentorprogram - Felsőoktatási Mentorhálózat pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanév, őszi és tavaszi félévre mentor és régió koordinátor feladat betöltésére. A program célja és rendeltetése, hogy segítsük az első éves hátrányos helyzetű hallgatókat a tanulmányi, az oktatási, a juttatási és a hallgatói élettel kapcsolatos ügyekben.

Beküldési határidő régió koordinátori posztra: 2009. június 20.,  mentor posztra 2009. július 3.

 

 


Babos Ágnes kiállítása a győri Városi Művészeti Múzeumban


2009. június 9.

Június 14-ig, vasárnapig még látogatható Győrben A három Babos című kiállítás. Karunk adjunktusa, Babos Ágnes, testvéreivel: Évával és Lászlóval együtt mutatja be a Babos testvérek első közös képzőművészeti kiállítását. A testvérek életét áthatotta a művészet és a festészet szeretete, miközben létrehozták az utánozhatatlan „Babos stílust”, mely a „figuratívhoz való ragaszkodásban és a művészet szakralitásában való hitben nyilvánul meg”. Mindhárman több megyei és országos díjat nyertek már el művészi pályájuk során. Képek a kiállítás megnyitóról.   

Kiállítás helyszíne: Városi Művészeti Múzeum – Váczy Péter Gyűjtemény Győr, Nefelejcs köz. 3. Nyitva tartás: K-V 10.00-18.00

 


Szita Szabolcs, a NYME BPK professzora kutatta fel a kitüntetett Eduard Benedek Brunschweiler életét


2009. május 29.

Eduard Benedek Brunschweiler (1910-1987) a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottjaként 1944-1945-ben önzetlenül és rendíthetetlen merészséggel oltalmazta a Pannonhalmi Apátságban menedéket keresőket. Bátor helytállása elismeréseként - karunk professzorának, Szita Szabolcs  kitartó kutatómunkájának köszönhetően - a Holokauszt Emlékközpont javaslatára idén posztumusz ő kapta meg a Világ Népeinek Igaza jeruzsálemi elismerését. A kitüntetés átadására március 31-én délelőtt került sor Pannonhalmán, Aliza Bin-Noun izraeli nagykövet asszony jelenlétében. Eduard Benedek Brunschweiler életéről Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont vezető történésze kutatómunkája alapján dokumentumfilm is készült, melyet a közeljövőben mutatnak be.

A professzor beszéde, mely a díjátadás ünnepi alkalmán hangzott el, itt olvasható. Az ünnepségen készült képek itt láthatóak.


Ébresztő mindenkinek! Megjelent az ÉBRESZTŐ.


2009. május 22.

Megjelent a BPK-HÖK első, ingyenes, időszaki kiadványa ÉBRESZTŐ címmel. Az elnevezés nem minden cél nélküli, hiszen a karunk hallgatóiról, oktatóiról szóló újság szerkesztői azt szeretnék, ha az olvasók feleszmélnének, ráébredének mennyi tartalom, tudás és jókedv rejtezik intézményünk falai között. Hogy kiknek is ajánlják az Ébresztőt? Mindenkinek, akit érdekel a szociális és pedagógiai munka, a kultúra, a humor és úgy általában a minket körülvevő "nagyvilág". A május 15-én megjelent kiadvány külön fesztiválajánló mellékletet is tartalmaz. Ezenkívül érdekes interjúkat, novellát, verseket és tanári aranyköpéseket, melyekből kedvcsinálónak mindjárt itt egy "gyöngyszem": "Három szál, négyfelé áll" (Teleki Béla tanár úr megnyilatkozása a saját hajáról.)

 

Hogy hol lehet hozzájutni az Ébresztőhöz? A BPK-HÖk irodában (305. terem), a Pr-irodában (fsz. 3.), a BPK könyvtárában és az egyetem valamennyi főépületében. Jó hír, hogy hamarosan karunk honlapján is olvasható lesz az Ébresztő.


Ingyenes képzési lehetőség hallgatóknak, oktatóknak

2009. május 22.

Az Artemisszió Alapítvány egyetemisták (oktatók és hallgatók) számára két különböző, ingyenesen igénybe vehető képzést illetve képzéssorozatot szervez 2009 júniusában és júliusában. A képzéseket egyetemi oktatók és trénerek tartják, oklevelet a sikeres részvétel után az Alapítvány állít ki a résztevők számára. A képzéseket az ifjúságvédelemmel, ill. a szociális területen tanulók, dolgozók számára, kiemelten a bevándorlók integrációjával kapcsolatos feladatokat végző ill. a jövőben végezni kívánó személyek számára szervezte meg az alapítvány, melynek során tréningek és előadások keretében sajátíthatják el a jelentkezők a tevékenységhez szükséges alapvető kompetenciákat. További információk...


Négy hallgatónkat díjazták az OTDK-án


2009. május 21

Idén négy hallgatónkat díjazták a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Németh Aliz (képünkön) (I. évf. óvodapedagógus szakos hallgató, angol nyelv az óvodában szakirány) a legjobb előadás díját kapta a szombathelyen rendezett Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekcióban. Ugyanitt szintén különdíjat érdemelt Tóth Tihamér (II. évf. MSc természetvédelmi mérnök – tanár hallgató), aki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pénzjutalmát valamint a Mozaik Kiadó publikációs lehetőségét kapta. Lonsták Nóra, (V. évf. okleveles faipari mérnök hallgató,  IV. évf. okleveles mérnök-tanár hallgató) pedig, bemutatott dolgozatával a Mozaik Kiadó publikációs lehetőségét nyerte el. Sarang Renáta végzett szociálpedagógus hallgatónk, a Pécsen rendezett Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekcióban a magyar országgyűlés elnökének különdíját érdemelte ki.  Tovább...


Köztársasági ösztöndij

2009. május 19.

A köztársasági ösztöndij pályazati kiírása és pályázati lapja itt megtekinthető.


Ovációval zárult A Pál utcai fiúk előadás


2009. május 18.

Hatalmas sikerrel mutatta be a Soproni Ifjúsági- és Egyetemi Társulat, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című darabját május 15-én este a Gyermek-és Ifjúsági Központban. Kalányos Tamásnak (karunk szociálpedagógus hallgatójának), a társulat művészeti vezetőjének rendezését, véget nem érő ovációval és tapssal díjazta a teltházas közönség. „Haza, barátság, jóakarat!” – ezek a fogalmak hatják át az igaz elkötelezettségről szóló Molnár Ferenc művet, melyet Kalányos Tamás klasszikus formában, ámde egy kis szentimentalizmussal és aktuálpolitikai áthallásokkal megfűszerezve állított színpadra. (Az előadás képei itt megtekinthetőek.) Tovább...


Ciprusi ösztöndíjat nyert Dr. Varga László


2009. május 13.

Ahány ember csak felfedező utat tett, azt találta, hogy ugyanolyan sokat tanult önmagáról, mint a tájról, melyen járt. A külső utazás egy belső utazás is. A két utazás egymást kölcsönösen kiegészítő és megvilágító. Karunk oktatója, dr. Varga László egyetemi docens eredményes Grundtvig pályázatának köszönhetően a közelmúltban részt vett egy Cipruson (Larnaka) megrendezett nemzetközi szemináriumon, melynek témája az időskori tanulás volt. A rendezvényre 16 európai és egy Európán kívüli (Grúzia) országból 47, idősek képzésével, oktatásával és gondozásával foglalkozó szakember érkezett. Kollégánk a tanulmányút tapasztalatairól az ősz folyamán előadást tart karunk oktatóinak és hallgatóinak. Képgaléria.

 


A Pál utcai fiúk a Soproni Ifjúsági és Egyetemi Társulat előadásában


2009. május 12.

Karunk szociálpedagógus hallgatójának, Kalányos Tamásnak a rendezésében kerül bemutatásra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című drámája május 15-én, pénteken 20 órakor a soproni Gyermek-és Ifjúsági Központban (Ady Endre u. 10.) .  Az előadás szereplői: Dávid Péter, Ágota Barnabás/Szalai Márk, Radics Péter, Göde Tamás, Nunkovics Róbert, Kovács Péter, Kovács József, Sebestyén Kevin, Bajnai Máté, Csörnyei Tamás, Vági Bence, Rácz Milán, Cirfusz Kristóf és még sokan mások. A rendező és a szereplők minden érdeklődőt szerettel várnak! 

 


Kollégiumi lemondási nyilatkozat

2009. május 12.

A kollégiumi lemondási nyilatkozat leadási ideje 2009. május 18. A kitöltött lemondó nyilatkozatot a babai.zsofia[at]bpk.nyme.hu címre kell küldeni.


Elbúcsúztak a végzős hallgatók


2009. május 8.

Április 30-án egy-egy szál tulipánnal a kezükben vettek búcsút felsőoktatási intézményüktől karunk végzős hallgatói. Ballagási dalokat énekelve, csoportvezető tanáraikkal, gyakorlatvezető óvónőikkel kísérve járták be utoljára együtt a kar folyosóit, a park útjait. A tetőtéri díszteremben verses- énekes műsor búcsúztatta a ballagókat, majd fogadással, közös koccintással zárult az ünnepi alkalom. A képek itt megtekinthetőek.


Kisegér kiállítás hallgatói munkákból


2009. május 5.

Mintha csak egy hatalmas játékboltban sétálgatnának, olyan érzésük lehet a gyerkeknek, akik ellátogatnak a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar épületében nyílt kisegér kiállításra. A gyönyörű, egyedi kivitelezésű játékokat az I. évfolyamos óvodapedagógus hallgatók készítették tanáruk, Hartl Éva  főiskolai docens irányításával. A kiállítás a 6-os Tanács teremben csütörtökig, naponta 10.00 - 12.00 óráig várja az óvodás csoportokat és az érdeklődőket. A kiállításon készített képek itt megtekinthetőek.


Vidámballagás a városon át


2009. május 4. 

Ahogy az április végén már csak lenni szokott, végzős hallgatóinknak egy fél napra ismét "elment az esze", és április 30-án délelőtt bolondos maskarákba bújva, vidám mesefigurák jelmezébe öltözve, énekelve járták végig Sopron utcáit, majd a gyerekek legnagyobb örömére ellátogattak a gyakorló óvodák csoportjaiba is. A hagyományos Vidámballagás idén is jókedvet hozott karunk falai közé, és elé...Erről árulkodnak az itt látható képek is.


Egy nap a hallgatókért! - Fotógalériával


2009. május 4.

Több száz ember bulizott, táncolt, április 28-án este a Hallgatói Nap rendezvényén. A Juice zenekar retro hangulatú estje már csak hab volt a tortán, melynek összetevői között ott volt még a Vad Fruttik és a Strokes ütőegyüttes is. A nap folyamán egyéb programok is várták a hallgatókat. Többek között volt kalandtúra a belvárosban, melyen a 8 résztvevő csapat közül a Rablópandúrok diadalmaskodtak, és oktató-hallgató röplabda meccs, ahol hosszú évek óta idén először sikerült elpáholniuk az oktatóknak a hallgatók csapatát. Ünnepi pillanatokban sem volt hiány. Szép, meghitt, énekes, gitárzenés perceket szereztek nézőiknek karunk végzős óvodapedagógus hallgatói a parkban megtartott "padörökbefogadó" ünnepségen, majd a Kalamajka Társulat csempészett mosolyt a közönség arcára A pletykás asszony című vásári komédia előadásával. Az Art Líra együttes megzenésített versekkel lépett színpadra, díszvendégük karunk nyugdíjas oktatója, Sarkady Sándor költő volt.

Eközben az első emeleti aulában a népi terepasztal kiállítás megnyitó ünnepsége zajlott. A hangulat aztán az esti koncertekkel hágott igazán a tetőfokára. Hogy mennyire? Itt látható.

 


Megúsztuk a 24 órás úszónapot!


2009. május 4.

Április 25-én szombaton 12 órától vasárnap 12 óráig karunk lelkes csapata folyamatosan úszott a Lővér Fürdőben, azaz a Csik Ferenc Uszodában megrendezett 18. Szuperinfo 24 órás úszónapon. BEPFulladunk elnevezésű csapatunk végül a 13. helyen landolt.

A 24 órás sportrendezvényen 16 úszó- és két búvárcsapat vett részt. Több mint 1200 úszó küzdött a minél jobb helyezésért, és közel kétezren szurkoltak nekik az uszoda lelátójáról. Képgaléra megtekintése  Tovább...


"Kárpát-haza" Népi Terepasztal ünnepélyes felavatása


2009. április 24.

Karunk első emeleti aulájában látható egy terepasztalon fekvő, agyagból mintázott magyar falu, melyet több mint 100 ember szeretete és fizikai ereje épített fel.  A kiállítás létrejötte köszönhető karunk nappalis, estis és levelezős hallgatóinak, valamint Babos Ágnes főiskolai adjunktusnak, aki gondosan vezette és irányította az alkotó munkát.

A népi terepasztal vissza akarja hódítani azt, ami már majdnem elveszett. A régi világot. A régi falut, a nagymama kertjét, a közösségi együttlét hangulatát, örömét és annak erejét. 

Az álomszerű falu kiállításának ünnepélyes megnyitója  a Hallgatói Napon, április 28-án 17.15 órakor lesz az első emeleti aulában.

 


OTDK különdíjat nyert Sarang Renáta


2009. április 24.

A magyar országgyűlés elnökének különdíját nyerte el Pécsen, a XXIX. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi szekciójának versenyén Sarang Renáta, karunk tavaly végzett szociálpedagógus hallgatója. Renáta, felkészítő tanára, Alpárné Dr. habil Szála Erzsébet főiskolai tanár bíztatására kezdte el tanulmányozni két évvel ezelőtt Sopron Anya- és csecsemővédelmi tevékenységét az 1917 és 1940 közötti időszakban. Kutatásainak egy évében állandó vendége volt a soproni levéltárnak, ahonnan  az adatokat részletesen kigyűjtötte, majd elemezte. Az április 6-8 között megrendezett pécsi OTDK zsűrije a dolgozat értékelésekor külön kiemelte, hogy karunk volt hallgatója egy eddig méltatlanul elhanyagolt, kevésbé kutatott témára irányította rá a figyelmet. Értékes munkájával Renáta a magyar országgyűlés elnökének különdíját érdemelte ki, valamint egy szép könyvet Dr. Szili Katalin gratulációjával és aláírásával.


Szakmai látogatás a Szent Margit Óvodában


2009. április 24.

A NYME BPK óvodapedagógus végzős hallgatóinak III .  A csoportja szakmai látogatást tett a katolikus egyház által fenntartott soproni Szent Margit Óvodában.

Nagy Csilla vezetőóvónő ismerősként fogadta hallgatóinkat, hiszen óvodapedagógiai diplomáját Karunkon szerezte, mint ahogy az Óvoda valamennyi óvodapedagógusa. A lassan 20 éves múltra visszatekintő intézmény folyamatosan bővül a gyermekeket szolgáló helyiségekkel, kerti játszóeszközökkel, de a szülők és szakemberek számára kialakított barátságos szobával illetve logopédia, fejlesztő helyiséggel is.

Pedagógiai programjukban kiemelt nevelési cél a szeretet gyakorlása, megélése, a gyermekek számára a példaadó elfogadás és felelősségvállalás mások iránt. Tevékenységük középpontjában a játék áll, az egyéni és életkori elvárásoknak megfelelő aktív cselekedtetéssel.   Szakmai munkájukat jellemzi, hogy néhány éve Karunk óvodai gyakorlati színtereként  is szolgált.

A gyermekek szeretettel és izgalommal várták  hallgatóinkat, akik dallal, közös játékkal tették emlékezetessé a gyermekek számára a délelőttöt.  A látogatás képei itt tekinthetőek meg.

 


Tanulj külföldön, akár magyarul is!

2009. április 23.

Erasmus ösztöndíjak a 2009/2010-es tanévre

2009. május 20-ig lehet jelentkezni a 2009/2010 évi Erasmus ösztöndíjakra, melynek keretében a BPK hallgatói egy szemeszter időtartamra Ausztriában, Svájcban, Szlovákiában folytathatnak tanulmányokat. A részletes információkat és a pályázati űrlapot itt töltheted le. 

 

További információk az Erasmus programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpontban (307. szoba) Szikra Andreától kérhetők (Tel:99/518–973, e-mail: szikra.andrea[at]bpk.nyme.hu).

 

Az Erasmus ösztöndíjakkal kapcsolatban 2009. május 4-én (hétfőn) délután 18 órakor tájékoztatót tartunk a 6-os teremben, melyen a tavalyi Erasmus-os hallgatók élménybeszámolóit is meghallgathatjátok!

 


Megújult az elhanyagolt sziklakert


2009. április 23.

Kövirózsák, virágos növények díszítik ma már a park korábban elhanyagolt sziklakertjét, az óvodapedagógia szak II. évfolyam 2. csoportja jóvoltából. A hallgatók, csoportvezető tanáruk, Hartl Éva kíséretében április elsején vették "pártfogásukba" a sziklakertet, mely sokáig csak mint egy földrakás magasodott a park bejáratánál. A másodéves csoport tagjai közös erővel újították fel, ültették be, majd "fogadták örökbe" a park ékességévé vált sziklakertet. A munkálatok fotói itt láthatók.


OTDK eredmények

2009. április 22.

Felkerült az OTDK honlapjára a tagozatok helyezési listája.


Orsós Brigitta Kazinczy-érmet kapott


2009. április 23.

Kecskemét adott otthont április 17-18-án, a  felsőoktatási  intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" versenyének. A XXXVII. országos döntőn, 42 versenyző közül a legjobb 15 hallgatót díjazták Kazinczy-éremmel. A megmérettetésen karunkat Orsós Brigitta III. évfolyamos szociálpedagógus hallgató képviselte, aki példamutatóan szép beszédéért Kazinczy-érmet és oklevelet kapott. Brigitta felkészítő tanára  dr. Németh Zsuzsanna főiskolai docens, akinek már több hallgatója ért el hasonlóan szép sikert.  A képek itt megtekinthetőek.


Sikerrel zárult a XXIX. OTDK konferencia


2009. április 21.

Kilenc tagozatban, 104 egyetemi hallgató mérte össze tudását, rátermettségét a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi szekciójában.

A konferencián résztvevő hallgatók sok értékes gondolatot osztottak meg a szakmai bizottságok tagjaival, beszámoltak tudományos munkájukban elért eredményeikről.A szekció legkiemelkedőbb teljesítményét Négyesi János, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar hallgatója nyújtotta, ő kapta a Pr. Dr. Rigler Endre egyetemi tanár emlékére alapított különdíjat, melyet Dr. Tihanyi József, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karának dékánja adott át.

A szekciók munkájáról készült képek itt, a táncos-zenés esten készült fotók pedig ide kattintva láthatók. A díjátadó ünnepség fotói itt tekinthetők meg.


Felvétel az NYME soproni kollégiumaiban

2009. április 20.

Kollégiumi felvételi kérelmet az NYME soproni egyetemi karok (BPK, EMK, FMK, KTK) hallgatói nyújthatnak be. A felvételi kérelmet a http://kar.nyme.hu honlapon kell kitölteni.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen tájékoztató további részleteit, és ügyeljen a felvételi kérelem pontos kitöltésére!

A lapok leadás határideje a Kollégiumi Bizottságnál történő leadás esetén 2009. május 11-12, 18-21 óráig. A Kollégiumi Bizottság postaládájába történő leadása esetén május 13., 17 óra. További információk itt.


Megkezdődött a három napos OTDK konferencia


2009. április 17.

„Citius, altius, fortius! Gyorsabban, magasabban, erősebben!” – idézte az olimpiák jelmondatát Dr. Katona György, a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi szekciójának nyitóünnepségén. A három napos rendezvény, az ifjú kutatók seregszemléje, akik felkészítő tanáraikkal együtt érkeztek Sopronba, a Benedek Elek Pedagógiai Karra, hogy szakmai zsűri előtt mutassák be a testnevelés- és sporttudományok területén végzett kutatásaikat. Idén szép számmal érkeztek pályamunkák, 8 szekcióban, 104 egyetemi hallgató, 92 OTDK dolgozattal versenyez az elsőségért. Emellett a PhD képzésben résztvevők számára külön szekció alakult, itt 13 doktorandusz hallgató mutatja be kutatási tevékenységét.

A nyitóünnepséget, valamint a NYME BPK művésztanárainak kiállítás megnyitóját megörökítő fotók itt láthatók.

 


Húsvéti Nyuszi-party a HÖK-kel


2009. április 10.

Nyuszi szépségverseny, csokitojás keresés és édes meglepetések vártak április 8-án azokra a hallgatókra, akik ellátogattak a parkba, a HÖK által szervezett Nyuszi-partyra. Az édesszájú résztvevők semmit sem bíztak a véletlenre, csapatokba szerveződve indultak a parkban elrejtett finomságok felkutatására. A csokitojásokat azonban könnyebb volt megtalálni, mint rangsorolni a nyuszi szépségversenyre benevezett ötletes jelmezeket. Végül senki sem maradt ajándék nélkül. Bejött amit ígért a HÖK: mindenkinek édes estéje lett. A nyuszikat és a kutatóexpedíciót megörökítő fotók itt tekinthetők meg

 


A népmesemondó versenyen mindenki "nyert"


2009. április 8.

Nem voltak győztesek és vesztesek, csakis nyertesek a kari Népmesemondó versenyen. Hiszen az is, aki a mesét mondta és az is, aki hallgatta, gazdagodott általa - összegezte az eredményeket a verseny főszervezője, Molnár Csilla adjuntus. A Nyelvi és Kommunikációs Intézet által évente megrendezett programot idén kiemelkedően nagyszámú közönség kísérte figyelemmel. Az április 7-én délután tartott rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel karunk vezetői, oktatói, gyakorlatvezető óvónői és több mint félszáz hallgató. A kilenc mesemondó között végül Oláh Ilona III. évfolyamos óvodapedagógus hallgató diadalmaskodott, Az első együtthálás című népmesével. Ő könyvjutalomban részesült, akárcsak a második helyezett Német Renáta (I. évf. ovped.) valamint a harmadik helyezett és egyben közönségdíjas Borbély Andrea (I. évf. ovped.)

A versenyről bővebben itt olvashatnak. A fotógaléria itt tekinthető meg.


Közös munkával szépült meg a parkunk


2009. április 8.

Sokan dolgoztak (április 7-én) kedden délután azon, hogy parkunk egy új, szebb arcát mutassa a tavasz eljöttével. A HÖK által szervezett közös parktakarításhoz csatlakoztak a végzős óvodapedagógus hallgatók is, akik csoportonként egy-egy padot "örökbefogadtak" és lefestettek, az üres virágládákat pedig színes árvácskákkal népesítették be. Eközben a kar férfi hallgatói, dolgozói a lomtalanítással küzdöttek és együttes erővel töltötték fel az udvarra rendelt konténert. Majd előrekerültek a seprűk és gereblyék is. A jó hangulatú közös munka eredményét mindenki láthatja, ha kilátogat a szép és TISZTA parkunkba. Akiknek pedig mindez köszönhető, itt láthatók.


Takarítsuk ki együtt a parkunkat!


2009. április 2.

Közös parkrendezést szervez a Hallgatói Önkormányzat április 7-én, (kedden) 14.00 órától. Mindannyiunk érdeke, hogy Karunk esztétikusabbá váljék, és hogy ha az időjárás engedi, jóleső érzéssel üljünk ki a tiszta, rendezett parkba. A takarításban résztvevők felmentést kapnak az adott időpontban tartott órák látogatása alól, a HÖK pedig étellel, itallal kínálja majd a "dolgozókat". Részvételi szándékát személyesen,

telefonon, vagy e-mailben mindenki jelezze valamely HÖK-tag felé.

 

Gyertek minél többen, vegyük ki részünket együtt e nemes feladatból!

 

Köszönettel: A BPK HÖK csapata


Újabb osztrák gyakorlóhellyel bővült a szociálpedagógus képzésünk

2009. április 1.

Intézményünk Szociális és Neveléstudományi Intézete ismét bővíti a szociálpedagógus képzés ausztriai gyakorlóhelyeinek körét. 2009. március 23-án Dr. Katona György dékán, Haász Sándor tanársegéd, a gyakorlati képzés vezetője, Plöchl Ildikó képzésszervező és Bencsik Brigitte intézeti titkár, látogatást tettek Breitenfurtban a Karl Schubert nevéhez fűződő „faluközösségben” (Dorfgemeinschaft-Breitenfurt). Az intézmény középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos emberek gyógyítását, rehabilitációját végzi munkaterápiás környezetben, antropozófiai szellemiséggel fűszerezve. Az intézmény képviselői keresik szociálpedagógus hallgatóinkkal a terepgyakorlati együttműködést, melynek kereteit sikerült a látogatáskor egyeztetni. A nyári specializációs gyakorlatok előtt már nyitott az intézmény, a jelentkezés feltételei azonban intézetünkön belüli meghallgatáshoz kötöttek, melyek feltételeiről Haász Sándor tanár úr tud tájékoztatást adni.

A gyakorlóhely weblapja: www.dg-breitenfurt.at


Sándor napján bulizott a Szociálpedagógiai Szakkollégium


2009. március 31.

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő versének sorait, miszerint: „Sándor napján megszakad a tél…” Ezzel egészíthetnénk ki: …és bulizik a Szociálpedagógiai Szakkollégium. „Ma Sándor, holnap József, minden nap Benedek!” – szólt ugyanis a szakkollégisták invitálása a vidám, szórakoztató estjükre, amit azzal a szándékkal szerveztek, hogy a kar oktatói és hallgatói kötetlenebb formában, egy kicsit jobban megismerhessék egymást. A március 18-ai estét szakmai zsűrivel értékeltetett zsíroskenyér díszítőverseny nyitotta, majd következett a pályamunkák elfogyasztása. Ezután nem sokáig váratott magára a felszedett plussz kalóriák ledolgozása sem. Folmeg Balázs III. éves szociálpedagógus hallgató tánctanfolyamra invitálta a résztvevőket, és próbálta a cha-cha-cha lépéseivel megismertetni őket. Végül Karaoke parti zárta a jó hangulatú estét, ahol Haász Sándor tanár úrnak, kollégái és hallgatói együtt dalolták el az „Egy szál harangvirág…” kezdetű Szécsi Pál dalt. Hiszen névnapja volt…

Az esten készült fotók itt láthatók.

 


Egy nap a hajléktalanokról – egyetemistáknak


2009. március 31.

- Olyan időket élünk, amikor könnyen „lecsúszhatunk”, utcára kerülhetünk, a visszajutás a fedél alá pedig igencsak nehézkes – mondta Barkovits Ilona, a soproni Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatója, a Soproni Hajléktalan Ellátás nyitása az egyetemisták és a lakosság felé című rendezvény megnyitásakor. Az érdekes előadásokat és filmvetítést tartalmazó program, március 18-án, a Szociális Szolgáltató Intézmény és a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógiai Szakkollégiuma közös szervezésében valósult meg a BPK tetőtéri dísztermében. A rendezvényen készült fotók itt tekinthetők meg. Tovább...


A Pszichológia Napja sok érdeklődőtt vonzott


2009. március 31.

Az EMO irányzat lélektanáról, a szeretet és szerelem pszichológiájáról, valamint a játék szerepéről is szó esett a kar Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézetének oktatói által szervezett Pszichológia Napján. Előadásaik témáját az előadók úgy állították össze, hogy a fiatalok válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre. A pszichológiát élethivatásul választók számára pedig informatív előadás mutatta be a pszichológia irányzatait, fő akadémiai ágait és az alkalmazott területeket, vagyis az érdeklődők arról is képet kaptak, mivel foglalkozik a pszichológus, hiszen ezt a területet a laikus leginkább filmekből, vagy romantikus regényekből ismeri, és sok az előítélet a pszichológus munkájával kapcsolatosan. Az eseményt nem érdeklődés kísérte nem csupán a hallgatók és oktatók, de a városlakók és a média részéről is. A rendezvény egyik főszervezője, Jávorszky Edit pszichológus, főiskolai docens volt, akinek a Pszichológia Napjáról készült írása itt elolvasható. A képgaléria pedig itt érhető el. Tovább...


Ösztöndíj lehetőség roma hallgatóknak

2009. március 27.

A Roma Oktatási Alap Felsőoktatási Ösztöndíj Programja (REF/RMUSP) immár 9. éve kínál ösztöndíj lehetőségeket felsőoktatásban tanuló roma diákok részére.  A Nyílt Társadalmi Intézet és a Roma Oktatási Alap támogatásával 11 Közép-Kelet- és Dél - Európai országban érhetőek el az ösztöndíj lehetőségek. Idén a jelentkezések benyújtási határideje: 2009. április 15. További részletek: www.romaeducationfund.org

Bővebb információk, az ösztöndíjhoz szükséges jelentkezési lapok a Diákcentrumban kérhetők. Tovább...


Karunk névadója Magyar Örökség - díjat kapott


2009. március 27.

Benedek Elek - az ismert publicista, író-mesemondó, - életművéért posztumusz Magyar-Örökség díjat kapott március 21-én a Magyar Tudományos Akadémia épületében. A Magyar Örökség és Európa Egyesület elismerését Elek apó Kisbaconban élő dédunokája, a nagybaconi Benedek Elek Általános Iskola magyartanára, Szabó Réka vette át. 

 

A díj átadásakor Szabó Zsolt, a "Művelődés" című folyóirat szerkesztője beszédében kiemelte és méltatta a NYME és a Magyar Tudománytörténeti Intézet által közelmúltban kiadott "Az ismeretlen Benedek Elek" című két kötetet. A kötetek szerzője Alpárné Dr. habil Szála Erzsébet, a Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgató tanára, aki jelenleg a sorozat harmadik kötetén dolgozik.Tovább...


Győzelem! A NYME kosaraslányai a legjobb négyben!


2009. március 26.

Ismét győzelmet arattak a NYME női kosarasai, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának (TF) csapata felett! Ezúttal március 23-án Sopronban, a Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnokban, a következő eredménnyel diadalmaskodtak: NYME - TF: 92:65  Az újabb győzelemmel egyetemünk női kosárcsapata most először került be az ország négy legjobb egyetemi csapata közé. A döntőre Budapesten kerül sor, április 19-21. között. Azt, hogy pontosan mely egyetemek csapatai vívnak meg ekkor egymással, még nem tudni. Egy biztos: a NYME kosaras lányai ott lesznek!  Vezetőedzőjükkel, Baloghné Bakk Adriennel (Sopron) és segédedzőjükkel Barthalos Istvánnal (Győr) együtt.


Népmesemondó verseny

2009. március 24.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar NÉPMESEMONDÓ VERSENYT hirdet. A verseny időpontja 2009. április 7-én, 13 óra. Helye: Tanácskozóterem (fszt.6). A versenyen maximum 15-20 perc időtartamú magyar népmesével  lehet részt venni. A választott mesét emlékezetből kell előadni. A jelentkezési lap a Nyelvi és Kommunikációs Intézet hirdetőtábláján található (II. emelet). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


Dr. Bodnár Gabriella interjúja a tehetséggondozásról

2009. március 23.

A tehetség nemzeti értékünk lehet - vallja Dr. Bodnár Gabriella egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgatója, aki múlt héten Győrben, a Talentum Műhely meghívására tartott előadást a hazai tehetséggondozás lehetőségeiről, aktuális kérdéseiről. A tanárnővel a Kisalföld újságírója, Harcsás Judit interjút készített, mely a napilap hétvégi számában jelent meg és itt elolvasható. A beszélgetésről hangfelvétel is készült, mely itt meghallgatható.


Szurkoljunk együtt a kosárcsapatunkért!


2009. március 21.

Egyetemünk kosaras lányai az ország négy legjobb egyetemi kosárcsapatába való jutásért mérkőznek meg a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának (TF) csapatával március 23-án (hétfőn) 14 órakor a Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnokban. Kosárcsapatunk Baloghné Bakk Adrienn tanárnő irányításával lép pályára. Az első mérkőzést a NYME csapata megnyerte, most a visszavágóra kerül sor. Buzdítsuk minél többen csapatunkat, segítsük ismét nyeréshez őket! A szurkolásban résztvevő oktatók és a velük tartó hallgatók órákról való távolmaradása igazolt lesz a mérkőzés ideje alatt.


Idézlek újra márciusi lélek...!


2009. március 20.

A Benedekes Márciusi Ifjak előadásában, a tetőtérben rendezett ünnepségen keltek életre az 1848-as forradalmi események. Petőfi és Jókai szerepében Folmeg Balázst és Tarsoly Zsoltot láthattuk, narrátorként Kalányos Tamás működött közre. A látványos népitánc a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapfokú Művészeti Intézmény Pendelyes Táncegyüttese előadásában került színpadra, Maráz István vezetésével. A Benedek Kar kórusa Dárdai Árpád vezényletével énekelt.

 

Az előadás fotói itt tekinhetők meg. A műsorról VIDEÓFELVÉTEL is készült, mely itt tekinthető.


Szép-halál a könyvtárban


2009. március 18.

A mai naptól a kar könyvtárában kikölcsönözhető Tarsoly Zsolt: Szép-halál című regénye, melyet a Kossuth Kiadó különdíjjal jutalmazott.

Ide kattintva részletek olvashatók a regényből. Akiket pedig lebilincselt a történet, a Könyvtárban található példányokból tudhatják meg a folytatást.

 

 

 

 


Jókedvű sportolás a Benedek Elek Úszóversenyen


2009. március 18.

 - Hajrá etika! Hajrá nevelés-oktatás elmélet! - hangzott a harsány bíztatás dr. Patyi Gábor és dr. Varga László tanáruraknak, akik komoly sportteljesítményt értek el március 10-én a Benedek Elek Úszóversenyen. Úszógumis úszásban aranyérmesek lettek. A győztes csapat tagja volt még Horváth Károly és Vermes Barnabás 1. éves szociálpedagógia szakos hallgató is.  A jókedvű rendezvény, immár harmadik alkalommal várta a sportbarát hallgatókat és oktatókat az egyetem valamennyi soproni karáról, hogy több úszásnemben, valamint játékos feladatokban mérjék össze állóképességüket, ügyességüket. A Művészeti és Sport Intézet - Testnevelés Tanszéke által szervezett rendezvényen idén 43-an versenyeztek a csillogó érmekért. Az eredménylista itt, az úszóverseny fotógalériája itt megtekinthető


Soproni hajléktalan ellátás

2009. március 17.

Szeretettel várunk mindenkit a Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltató Intézmény Hajléktalan Ellátó és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógiai Szakkollégiuma által 2009. március 18-án, 16:30-tól megrendezésére kerülő programra. Tovább...


Új szakdolgozat-védési rendszer a BPK-n

2009. március 17.

Karukon 2009-től új szakdolgozat-védési rendszer kerül bevezetésre. A konferencia jellegű, nyilvános védés lebonyolításának részleteiről és a védés-prezentációk elkészítésének követelményeiről végzős hallgatóink itt olvashatnak részleteket.

 


Bűnmegelőzési Szabadegyetem

2009. március 13.

A NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Bűnmegelőzési Regionális Oktatási Központja és a Bűnmegelőzési Akadémia 2009.  áprilisában Bűnmegelőzési szabadegyetemet szervez a "A vagyon elleni támadások megelőzése, megállítása" témában. A rendezvény ingyenesen látogatható. Részletes információkhoz kattintson ide, a jelentkezési lap innen letölthető.

 


OTDK program

2009. március 13.

Karunk OTDK honlapjára felkerült az OTDK programja.


Március 15.


2009. március 12.

A Benedekes Márciusi Ifjak 2009. március 16-án (hétfőn) 12 órára hívják hallgatótársaikat, oktatóikat és a kar dolgozóit, az 1848-as forradalom és szabadságharcról szóló megemlékezésre.


A Pszichológia Napja a Benedeken


2009. március 3.

A Magyar Pszichológia Társaság hagyományteremtő szándékkal 2009. március 9-én, 14:00-től 21:00 óráig az E5 számú előadóteremben indítja el a fenti címmel új rendezvényét, mely a Társaság 1928-as megalakulásához kötődik.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara  Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézete ebből az alkalomból előadássorozatot szervez az érdeklődők számára. Részletes program...

 


Regénypályázaton diadalmaskodott Tarsoly Zsolt


2009. március 3.

A csúnyáknak megkegyelmez, a szép embereknek azonban szomorú véget szán Tarsoly Zsolt, a Szép-halál című regényében. Karunk HÖK-elnöke ezzel a történettel indult a Kossuth Kiadó regénypályázatán, és nyert különdíjat. Így elképzelhető, hogy művét hamarosan megtaláljuk a könyvesboltok polcain. Ám ő már újabb regényen töri a fejét. Most egy sorozatgyilkosról ír. Tovább...


Színház a börtönben - Dr. Józsa Éva rendezésében


2009. március 2.

Látványos és megható színházi előadással mutatkoztak be hozzátartozóinak, majd a szociális szakma képviselőinek a Sopronkőhidai Börtön és Fegyház elítéltjei. A Csaták és Hősök című darabot, mely a legkeményebb fogvatartottak lelkét is megérintette, Dr. Józsa Éva egyetemi docens írta és rendezte. Tovább...

 

 


Alapítvány a Soproni Főiskoláért

2009. február 23.

A BPK dékánja és az alapítvány elnöke kéri, hogy adójuk 1 %-ával támogassák az alapítványt. Tovább...


Ülésezett az Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság


2009. február 12.

Hogyan lehetne még hatékonyabban segíteni a fogyatékos hallgatók tanulmányait, közösségi beilleszkedését - ez volt a témája a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, február 11-én rendezett Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság ülésének. A megbeszélést Dr. Závoti Józsefné, a bizottság elnöke vezette, aki immár tíz esztendeje kari koordinátorként foglalkozik a fogyatékos hallgatók segítésével.  Tovább...


Rendszeres Szociális Támogatás

2009. február 11.

Felkerült a honlapra a "Rendszeres szociális támogatás" űrlapja. A támogatás igénylés benyújtási határideje 2009. március 10., 12 óra.


III. Benedek Elek Úszóverseny

2009. február 9.

Helyszín: Csík Ferenc Uszoda

Időpont: 2009. március 10. kedd, 19 órakor gyülekező az uszoda előterében

Rendező: Benedek Elek DSE, NYME BPK Művészeti és Sport Intézet

 Brunszvik Teréz-díjat kapott karunk dékánhelyettese

2009. február 2.

A BPK Kari Tanácsának és az Egyetem Szenetusának javaslata alapján több évtizedes pedagógiai és szakmai munkájának elismeréséül Brunszvik Teréz-díjat adományozott Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár Dr. Simon Tamás főiskolai docensnek, karunk oktatási dékánhelyettesének. 

A kitüntetést 2009. január 22-én a Magyar Kultúra Napján az oktatási és kulturális miniszter adta át, az Iparművészeti Múzeumban.

 Elhunyt Gubacsy Endre

2009. február 2.

Elhunyt Gubacsy Endre, a Nyugat-magyarországi Egyetem Bendek Elek Pedagógiai Kar jogelőd intézményének, a Soproni Óvónőképző Intézetnek egykori tanára, igazgatóhelyettese.

Emlékét volt tanítványai, okatótársai, munkatársai megőrzik.

 


Megalakult a Benedek Elek Baráti Kör

2009. január 25.

Örömmel tájékoztatom a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatóit, volt hallgatóit, jelenlegi és volt oktatóit, munkatársait, hogy 2009. január 22-én megalapítottuk a Benedek Elek Baráti Kör Sopron (továbbiakban: BBK) elnevezésű egyesületet. Tovább...


Emlékdiploma

2009. január 20.

A Nyugat- magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelet adományoz azoknak, akik óvónői oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték, és 30 éven át óvónőként dolgoztak.  A  kérelem beadásának határideje: 2009. április 15. A további részletek megtekintéséhez kattintson ide.

 


Öregdiák szervezet alakul a BPK-n

2009. január 16.

Öregdiák szervezet alakul a Benedek Elek Pedagógiai Karon, amelynek célja többek között a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar – ideértve az intézmény jogelődjeit is – volt hallgatói, a tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Feladatának tekinti olyan fórumok létrehozását és működtetését, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között, valamint segíti és támogatja az intézmény működését, közreműködik könyvek kiadásában, továbbképzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezésében, tartásában, ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezésében, és támogatja a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatókat. Tovább...


Nyári munka Németországban

2009. január. 9.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Nemzetközi és Migrációs Főosztálya a Bonni Munkaügyi Központtal (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) együttműködve németországi nyári munkavállalási lehetőséget tud biztosítani németül jól beszélő nappali tagozatos (nem végzős) egyetemi és főiskolai hallgatók részére. Jelentkezési határidő. 2009. január 15. Tovább...


Észrevételeit, kérdéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a webmaster[at]bepf.hu e-mail címen!