A vizsgával kapcsolatos tudnivalók


Mintatanterv


Vizsgatevékenység


Az Összefüggő egyéni gyakorlat tanítási részének teljesítését igazoló lap Gyakorlati oktató szakos hallgatók részére

igazololapgyakorlatioktato.pdf

Gyakorlati oktató (felsőfokú szakképzés fodrászok, kozmetikusok és masszőrök részére)

A képzés szakfelelőse: Dr. Molnár József intézetigazgató, egyetemi docens

Elérhetősége: molnar.jozsef[at]bpk.nyme.hu vagy szfmk[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946
Képzés költsége/félév:
képzés kezdete: 2010.09.01 

Szakirányok:
- Fodrász
- Kozmetikus
- Masszőr

Felvételi követelmény:
Érettségi és OKJ bizonyítvány (fodrász, kozmetikus vagy masszőr szakmából)


A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében elsajátítják a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat.

A képzés szerkezete:
Képzési idő:   A mintatanterv alapján 4 aktív  félév
A megszerzendő kreditek száma: 120
A diploma megnevezése: gyakorlati oktató
A végzettségi szint: felsőfokú
A képzés formái: nappali, levelező

Alapozó tárgyak:
- számítástechnika
- IKT ismeretek
- szövegszerkesztés
- táblázat- és adatbáziskezelő programok
- gazdálkodás alapjai
- jogi ismeretek
- oktatás előkészítés- és képzésszervezés
- munka-, tűz és környezetvédelmi ismeretek
- pszichológia
- pedagógia
- felnőttképzési ismeretek
- munkaerő-piaci képzés
- gyakorlati oktatás tervezése
- képzési dokumentáció
- oktatástechnológia
- integrálás gyakorlóhelyre
- munkapszichológiai és ergonómiai ismeretek
- gyakorlati foglalkozás-vezetés
- gyakorlati képzés módszertana
- számítógéppel támogatott oktatóanyag készítés
- tanulástámogatási rendszer
- szakmai személyiség-fejlesztés
- gyakorlati foglalkozás értékelése
- vizsgaszervezési ismeretek
- gyakorlóhely biztonságtechnikája
- modulzáró vizsgák kompetenciamérése
- szakmai projekt- és portfolióértékelés
- felkészülés a vizsgáztatói szerepre
- gyakorlati vizsgáztatás
- gyakorlati oktatás minőségfejlesztése
- oktatás és gazdaság
- szakmai kommunikáció
- írásbeli-és elektronikus kommunikáció
- prezentáció- és vetítéstechnika
- összefüggő szakmai gyakorlat

A szakmai vizsga leírása:
A felsőoktatási törvény 98 §-a értelmében a felsőfokú szakképzés végén – a szakképesítés elnyeréséért – a jelölteknek szakmai vizsgát kell tenniük.

A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:
Miután eleget tett az oktatási  programban foglalt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeknek, a Modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített, tartalmi és formai követelményeknek megfelelő szakdolgozat leadása.

A szakmai vizsga részei:
Gyakorlati és elméleti vizsga, amely több részből áll.

A szakmai vizsga eredménye:
Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a jelölt bármelyik vizsgarész, bérmelyik résztárgyából elégtelent kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amelyből elégtelent kapott.
A sikertelen vizsgát ismételni kell, a vizsga befejezését követő 30 napon túl, de legfeljebb két éven belül.


Jelentkezési lap