A konferencia tervezett programja

2009. október 2. (péntek):

09.00 – 10.00 Regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (továbbiakban: NYME-BPK)
Sopron, Ferenczy János u. 5.

10.00 – 10.30 Megnyitó, köszöntők
 Helyszín: NYME-BPK – E/5. sz. terem

10.30 – 11.20 Plenáris előadások
Helyszín: NYME-BPK – E/5. sz .terem
 
Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár
(PTE-IGYFK, Szekszárd)
A magyar óvóképzés európai gyökerei és történeti csomópontjai
 
Szakács Mihályné dr. ny. főiskolai tanár
Mérföldköveink az óvóképzésben

11.20 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.00 Plenáris előadások
Helyszín: NYME-BPK – E/5. sz. terem

Dr. Podráczky Judit főiskolai docens (ELTE-TÓK)
Az óvodaügy társadalmi kontextusa: az óvoda, mint a társadalom építését, a nemzet egységesülését szolgáló intézmény

Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva dékán (DE-GYFK)
Az óvóképzés és a Bolognai folyamat

Prof. Dr. Elke Hildebrandt (FHNW, Brugg)
Zukunft der Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder - Ausblicke aus internationaler Perspektive

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 - 14.20 Könyvbemutató
Helyszín: NYME-BPK – E/5. sz. terem

Tengerdi, A. – Varga, L. (szerk.):
A gyermeklét narratívái
A könyvet bemutatja: Dr. Varga László egyetemi docens (NYME-BPK)

 


1. szekció: Óvodai élet - Helyszín: E/5. sz. terem

Szekcióvezetők:
Szabóné dr. Gondos Piroska főiskolai docens (KE-PK)
Dr. Simon Tamás főiskolai docens (NYME-BPK)


14.20 – 14.40 Bencéné dr. Fekete Andrea egyetemi adjunktus (KE-PK)
Az interkulturális nevelés lehetőségei az óvodai nevelésben

14.40 – 15.00 Dr. Daróczi Gabriella adjunktus (ELTE-TÓK)
Az esztétikai érzelmek és készségek alakításának lehetőségei a multimediális kor óvodájában

15.00 – 15.20 Illés Gáborné óvodavezető (DE- Gyakorló Óvoda)
Az óvodai szaktárgyi gyakorlat, mint a módszertani felkészítés hajdúböszörményi modellje

15.20 – 15.40 Jaskóné Gácsi Mária főiskolai tanársegéd (ME-CTFK)
Óvoda helyett iskolaelőkészítő?!

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Dr. Katona György egyetemi docens (NYME-BPK)
Óvodások a számítógép előtt

16.20 – 16.40 Kozák Tamásné óvodavezető
(NYME - Lewinsky Anna Gyakorló Óvoda)
Múlt+Jelen=Jövő a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

16.40 – 17.00 Németh Istvánné óvodavezető
(NYME - Aranykapu Gyakorló Óvoda)
"Kicsik és nagyok" nevelése az Aranykapu oviban
1972-től napjainkig


2. szekció: Óvóképzés Helyszín: 104. sz. terem

Szekcióvezetők:
Dr. Podráczky Judit főiskolai docens (ELTE-TÓK)
Dr. Hartl Éva egyetemi docens (NYME-BPK)


14.20 – 14.40 Aranyos Zoltán bv. tanácsos, óraadó (NYME-BPK)
Ha férfi az „óvónő”

14.40 – 15.00 Dr. Józsa Éva egyetemi docens (NYME-BPK)
Bábművészet, bábjáték a felsőoktatásban és a mindennapok óvodai gyakorlatában

15.00 – 15.20 Dr. Bús Imre főiskolai tanár (PTE-IGYFK, Szekszárd)
Óvodapedagógus hallgatók kompetenciafejlesztése játékkal

15.20 – 15.40 Baloghné Bakk Adrienn tanársegéd (NYME-BPK)
Az együttnevelés elfogadásának vizsgálata az óvodapedagógusok körében

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Kerekes Valéria tanársegéd (ELTE-BGGYK)
Óvodáskorú Gyermekek Inkluzív Nevelése (Early Childhood Education in Inclusive Settings) – egy nemzetközi projekt eredményeinek és tapasztalatainak ismertetése

16.20 – 16.40 Dr. Molnár Katalin egyetemi docens (NYME-BPK)
Óvónői életút

16.40 – 17.00 Riez Andrea tanársegéd (NYME-BPK)
Óvodai gyermekvédelem


3. szekció: Testi- és művészeti nevelés Helyszín: 201. sz. terem

Szekcióvezető:
Bucsy Gellértné Dr. főiskolai tanár (NYME-BPK)
 

14.20 – 14.40 Bucsy Gellértné Dr. főiskolai tanár (NYME-BPK)
Az óvodai testnevelés szerepe a fizikailag aktív életvitel megalapozásában

14.40 – 15.00 Cziberéné Nohel Gizella mestertanár (SZTE-JGYPK)
Szegedi óvodapedagógus hallgatók tapasztalatai és elvárásai a testneveléssel szemben tanulmányaik elején

15.00 – 15.20 Dárdai Árpád főiskolai docens (NYME-BPK)
"Egy ország zenekultúráját nem egyes zenészek formálják, hanem az egész nép. Része van abban mindenkinek a legkisebbekig." (Kodály Zoltán)

15.20 – 15.40 Hegedűsné Tóth Zsuzsanna tanársegéd (ELTE-TÓK)
Óvóképzős hallgatók ének-zenei szakmódszertani fejlődésének támogatása reflektív módszerekkel

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Kis Jenőné Dr. Kenesei Éva főiskolai docens (KE-PK)
A kisgyermekek zenei nevelésének módszerei

16.20 – 16.40 Dr. Simon István főiskolai docens (NYME-BPK)
Az óvónő, mint az óvodai úszásoktatás katalizátora
Korszerű óvónői szerepfelfogás az óvodai úszásoktatás hatékonyságának növelésében

16.40 – 17.00 Dr. Simon István főiskolai docens – Baloghné Bakk Adrienn tanársegéd – Bucsy Gellértné Dr. főiskolai tanár
(NYME-BPK)
A korszerű prevenciós, rekreációs szemlélet megvalósítása a soproni óvodapedagógus képzésben


4. szekció: Óvóképzés és az óvodaügy története Helyszín: 304. sz. terem

Szekcióvezető:
Dr. Patyi Gábor egyetemi docens (NYME-BPK)


14.20 – 14.40 Dr. Demény Piroska adjunktus (BBTE-PNK, Kolozsvár)
Az óvóképzés története Erdélyben, különös tekintettel a nagyenyedi képzésre

14.40 – 15.00 Dr. Hartl Éva egyetemi docens (NYME-BPK)
Óvónőképzés, óvodai hospitálás - gyakorlat az 1930-as évek elején

15.00 – 15.20 Kissné Zsámboki Réka óraadó (NYME-BPK)
A Freinet pedagógia kibontakozása a magyar óvodákban az 1989-es rendszerváltást követő években

15.20 – 15.40 Dr. Reho Anna kandidátus (II. RFKMF, Beregszász)
A magyar óvónők Észak-Keleti Egyesületének megalakulása és működése Kárpátalján

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Dr. Teleki Béla főiskolai tanár (NYME-BPK)
Óvodák keletkezése Közép-Európában

16.20 – 16.40 Dr. Varga László egyetemi docens (NYME-BPK)
A globális nevelés néhány kérdése

16.40 – 17.00 Dr. Patyi Gábor egyetemi docens (NYME-BPK)
Viták az óvóképzésről 1957-ben a pedagógiai sajtóban


5. szekció: Óvóképzés, óvodaügy Közép-Európában I. Helyszín: 106. sz. terem

Szekcióvezető:

Babai Zsófia adjunktus (NYME-BPK)
 

14.20 – 14.40 Dr. Závoti Józsefné főiskolai docens (NYME-BPK)
Tudásalapú társadalom olvasni nem tudó gyermekekkel

14.40 – 15.00 Dr. Klein Ágnes főiskolai docens (PTE-IGYFK, Szekszárd)
Sprach-und-Kulturerwerb in den Nationalitaeten-kindergaerten Praesentation von Forschungsergebnissen

15.00 – 15.20  Dr. Johann Pehofer docens (Pedagógiai Főiskola, Eisenstadt)
Wozu Kindergärten? Zur Situation frühkindlicher Bildung in Österreich

15.20 – 15.40 Babai Zsófia adjunktus (NYME-BPK)
Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés Sopronban

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Raicsné dr. Horváth Anikó főiskolai docens (EJF)
A nemzetiségi és etnikai kisebbségi óvodapedagógus-képzés sajátosságai az új szakszerkezetben

16.20 – 16.40  PaedDr. Strédl Terézia (SJE-TK, Komárom)
Az óvóképzés jelene és jövője - szlovákiai helyzetjelentés

16.40 – 17.00 Földes Tamásné oktatási szakreferens, közoktatási szakértő (Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal)
Óvodai nevelés Sopronban


6. szekció: Óvóképzés, óvodaügy Közép-Európában II. Helyszín: 107. sz. terem

Szekcióvezető:

Kitzinger Arianna tanársegéd (NYME-BPK)
 

14.20 – 14.40 Balogh Lívia tanár (II. RFKMF, Beregszász)
Kárpátaljai óvodák a nyelvválasztás tükrében

14.40 – 15.00 Gödéné dr. Török Ildikó főiskolai docens (NYME-BPK)
A könyv, az irodalom mint az értékközvetítés és a lelki egészség megőrzésének eszköze

15.00 – 15.20 Dr. Márkus Éva főiskolai docens (ELTE-TÓK)
Nyelvi programok az óvóképzésben az ELTE TÓK-on

15.20 – 15.40 Nagy Enikő PhD hallgató (ELTE)
Media Playing Communities- A European Experience on Young Children and Media

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.20 Stickl-Rábai Márta főiskolai adjunktus (KE-PK)
A többnyelvűséghez vezető út az óvodában kezdődik

16.20 - 16.40 Szücs Eszter Cecília PhD hallgató (PE)

A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás jelentősége a 21. század óvodájában (Az Európa Tanács ajánlásainak tükrében)

16.40 – 17.00 Kitzinger Arianna tanársegéd (NYME-BPK)
A magyar és európai értékek találkozása a kisgyermekkori nyelvfejlesztésben
(An Encounter of European and Hungarian Values in Early Childhood Language Development)