Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 2015. évi adójuk 1 %-át a Soproni Képzősök Baráti Köre alapítványnak adták.

az SKBK vezetősége


RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL


A kedvezményezett adószáma:

18988400-1-08

A kedvezményezett neve:

SOPRONI KÉPZŐSÖK BARÁTI KÖRE
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Az alapítvány célja a NymE BPK fejlesztése.

Támogatását köszönjük!


Soproni Képzősök Baráti Köre

Volt hallgatók, jelenlegi és nyugállományban lévő oktatók, valamint dolgozók, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított szabad egyesülési jogukkal, 2009. március 11-én  megalapították a Soproni Képzősök Baráti Köre elnevezésű egyesületet.

Az Egyesület alapvető célkitűzése a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon (továbbiakban: Kar) – ideértve a Kar jogelődjeit: Soproni Óvónőképző Intézet, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola - tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Az egyesület nevével is azt fejezi ki, hogy a városi diákság körében a Soproni Óvónőképző Intézet, mint „a soproni képző” vált ismertté, és elismertté.

Az egyesület célul tűzte ki, hogy tevékenységét minél több, az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Olyan fórumokat, szeretne létrehozni és működtetni, melyek segítik a kapcsolattartást. Az egyesület segíti, támogatja a kar működését.

Az egyesület célja továbbá:

- folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés,

- képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása,

- ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése,

- hallgatók támogatása.

Az egyesület elnöke: Kanczler Balázs

Alelnök: Majsa Imréné

Az egyesület titkára: Szalma Mária

 

A számlaszám, ahova a tagdíjak és a támogatók befizetéseit várjuk: Unicredit Bank 10918001-00000070-37730009

Adószám:18988400-1-08