A szakdolgozatvédés rendje

A szakdolgozat védés szakmai bizottság előtt, nyilvánosan, konferencia jelleggel történik, ahol a hallgatóságot a szakdolgozatvédő hallgatók és érdeklődők alkotják.

 

1. A szakmai bizottság összetétele

A bizottságokat a kar intézetei állítják össze. A bizottságok 3 tagból állnak: elnök (az adott intézet minősített oktatója), egy külső szakember és a jelölt konzulens tanára.

 

2. A bizottság szakdolgozat elbírálási szempontjai

- Formai követelmények

- Szakmaiság, szaknyelv használata

- Előadói stílus, meggyőző erő

- Rövidség, tömörség, lényegre törés

- Az előadásidő betartása

 

3. A szakdolgozat érdemjegye

A szakdolgozat érdemjegye az alábbi két jegy számtani átlaga:

 - a konzulens tanár által megajánlott jegy

 - a bizottság által a védésre adott jegy

 

4. A szakdolgozat védés menete:

- A védés konferencia jelleggel, folyamatosan, hallgatóság előtt, a kiírásnak megfelelő sorrendben történik

- A védés nyilvános, de a terembe ki-be mozgás csak két védés között lehetséges.

- A dolgozat bemutatására  - prezentáció segítségével - 10 perc áll rendelkezésre

- a prezentáció után 5 percben a hallgató a bizottság által feltett kérdésekre válaszol

- a prezentációk felmásolására a bemutató számítógépre a védési szekció megkezdése előtti félórában biztosítunk lehetőséget.