Lehetsz óvodapedagógus

Ha szereted a gyerekeket, ha vidám, türelmes és empatikus vagy, ha érdekel, hogyan válik egy kisemberből néhány év alatt iskolaérett kisdiák, az óvodapedagógia szakon a helyed!

Óvodapedagógus hallgatóként gyakorlott tanárok és óvónők vezetésével fejlődik pedagógiai érzéked, elsajátítod az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, megtapasztalsz különböző művészeti ágakat, hogy végzett óvónőként saját értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.
 
Néhány tantárgy amit nálunk tanulhatsz:

- Természet és társadalomtudományi alapismeretek: filozófia, etika, szociológia, informatika, művészettörténet, zenetörténet, beszédművelés, anatómia- élettan- egészségtan
- Pszichológia: fejlődés-, szociál-, játékpszichológia, drámajáték, önismeret
- Pedagógia: neveléstörténet, játékpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
- Óvodapedagógiai szaktárgyak: népköltészet, írók a gyermekkorról, vizuális nevelés, környezeti nevelés, anyanyelvi nevelés, ének-zene és módszertana
- Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar két gyakorló óvodájában, nyári szakmai gyakorlatok

A szakról további információk itt találhatók!

 

Felvehető specializációk:

- angol-, német nyelv az óvodában, a specializációkról további információk itt találhatók!

- gyermek- és gyógytestnevelés

- képzőművészeti és kézműves


A képzés főiskolai (BA) óvodapedagógus oklevelet ad.
A képzés időtartama: 6 félév
A diploma megszerzéséhez 180 kredit szükséges.

Óvodapedagógus képzésnappali, és levelező tagozaton indul.

Óvóbácsi jelöltek jelentkezését is várjuk!


Angol/ német nyelv az óvodában specializáció - Ismertető

Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Angol/német nyelv az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Külföldi kapcsolataink kiemelkedőek: partnerintézményünk van többek között az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Cipruson, ahová Erasmus-ösztöndíjjal rendszeresen pályáznak hallgatóink és oktatóink, ill. ahonnan fogadunk vendéghallgatókat és oktatókat. Egy angol és egy német csoportba maximum 12 hallgató vehető fel. 

A Nyelvi Alkalmassági Vizsga – óvodapedagógia szakra már felvett hallgatóink számára – szeptember elején tehető le, mely szóbeli és írásbeli részből áll. A Középfok C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek. Az ilyen típusú nyelvvizsgával rendelkezőknek is részt kell venni egy elbeszélgetésen, az alkalmasság megállapításához.

A speciális képzés során a hallgatók idegen nyelvű kurzusokon ismerkednek az interkulturális neveléssel, elsajátítanak kétnyelvűséggel összefüggő módszertani ismereteket, megoldanak szituációs feladatokat, jártasságot szereznek a nyelvhez tartozó országok irodalma/ gyermekirodalma területén, heti rendszerességgel gyakorlatot végeznek kétnyelvű óvodai csoportokban.  Ismeretekre tesznek szert a kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában, megismernek különféle kétnyelvű óvodai nevelési programokat. A szakmai gyakorlatokat lehetőleg kétnyelvű óvodákban kell eltölteniük.

Az Angol/ német nyelv az óvodában specializáció előnyei:

  • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
  • a munkapiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi specializáció
  • a hallgatók a nyári gyakorlatukat külföldön is végezhetik
  • a hallgatók – speciális nyelvpedagógiai ismereteiknek köszönhetően – lényegesen szélesebb körben kamatoztathatják ismereteiket már egyetemi éveik alatt 
  • a hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, korai nyelvelsajátítás terén kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják

Az Angol/ német nyelv az óvodában specializáció képzés célja olyan angol/német szaknyelven is jól kommunikáló, sokoldalú pedagógusok képzése, akik az óvodai nevelés feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában vannak, ill. ezeken túlmenően alkalmasak idegen nyelvű óvodai foglalkozások megtartására.

A hallgatók a specializáció segítségével megszerzett tudással is bővítve, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az alapképzés későbbi MA szinten történő folytatásához. 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Kitzinger Arianna tanársegéd (angol)
+36/99/518-932
kitzinger.arianna[at]bpk.nyme.hu

Szöőr Attila nyelvtanár (német)
+36/99/518-932
szoor.attila[at]bpk.nyme.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.nyme.hu, www.felvi.hu