Don Bosco Szakkollégium
Új nevet választott 2012-ben a megújult szakkollégium!

Az eddig, elsősorban szociálpedagógus hallgatókat fogadó BPK szakkollégiuma, - már óvodapedagógusokat és társadalmi tanulmányokat folytató fiatalokat befogadva - közös elhatározással

Don Bosco

nevét vette fel.

A szakkollégium fontos szerepet vállal változatlanul, a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.
Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket.


Szakkollégiumi Charta

A Szakkollégiumi Charta

A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése.

A szakkollégium meghatározása

 1. A szakkollégium e formában legalább három éve folyamatosan működő intézmény, együtt lakó egyetemi vagy főiskolai hallgatók közössége.
 2. A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll.
 3. Képzési programjában a szűk szakmai tevékenységen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel.
 4. Széles körű autonómiával és kiterjedt döntési hatáskörű diákönkormányzattal rendelkezik.

A szakkollégium, mint közösség és mint szervezet ismérvei

 1. A felvételről és a tagság megszűnéséről a szakkollégium nyilvános, szabályozott felvételi eljárás keretében, illetőleg meghatározott követelmények alapján, autonóm módon dönt, a saját tagsága által elfogadott értékek szerint. A felvételnél a szakmai potenciál és az emberi tényezők egyaránt szerepet játszanak.
 2. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Belső működési rendjét és külső kapcsolatait autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
 3. A szakkollégiumban széles körű irányítási jogosítványokkal felruházott, demokratikusan választott diákönkormányzat működik.
 4. A szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.
 5. A szakkollégium politikai pártoktól és szervezetektől független.

A szakkollégium szakmai munkája

 1. A szakkollégium a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőségeket nyújt tagjainak.
 2. A szakmai képzés része a belső minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre vonatkozó előírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti.
 3. A szakkollégiumi munkához hozzá tartozik a külső szakmai fórumokon való részvétel.
 4. A szakmai munka az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttműködésben folyik.

A szakkollégium kapcsolatrendszere

 1. A szakkollégium tevékenységének számottevő része nyitott külső személyek számára, mind az oktatás-kutatás területén, mind pedig rendezvények formájában.
 2. A szakkollégium intézményes formában is kapcsolatot tart a kollégium végzett tagjaival.
 3. A szakkollégium közösen meghatározott formákban együttműködik a többi szakkollégiummal.


Kedves érdeklődő!

A felsőoktatás forgatagába kerülve sokszor szembesül az ember azzal a ténnyel, hogy most végre elkezdődik valami. Ezt a szakot (jó esetben) TE választottad, mert érdekelt, mert érzel magadban annyi érzékenységet és szeretetet, hogy emberek segítésével foglalkozz. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani öntevékeny és a szakmai professzionalizmust előtérbe helyező csoportunk.
A Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégiuma hazánkban, a szociálpedagógia szakosok körében, elsőként alakult meg 2007-ben, alulról jövő kezdeményezésként a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
Mint ahogy 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény 66. § (4) is kimondja, célunk, egy olyan program kidolgozása, mely által magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtunk, a szociálpedagógia szakos hallgatók számára.
A szakkollégium fontos szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.
Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket. Annak érdekében, hogy "ne csak diplomássá, hanem szociálpedagógusokká is váljuk", központi szerepe van szakmai orientációnkban, a szociális szakma fejlesztésének.
Különböző kutatásokban való részvételünkkel, oktatókkal való közös projektek megvalósításával, előadások, programok szervezésével foglalkozunk, - nem csak öncélúan - hanem segítséget nyújtunk a mikrokörnyezet társadalmának.
Feladataink vállalásában, szükség van teljes személyiségünkre, kreativitásunkra és a kooperációs készségünkre, amit a felsőoktatás falai között a szakkollégiumi élet által sajátíthatunk el leginkább. Emellett tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, amelynek miliője az összetartozást jelenti számunkra. Mindezek nagy hatással lehetnek nem csak a hallgatói diákéveinkre, hanem akár egész életünkre is.


Szakkollégium elérhetőségei

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. III. emelet 303.

Szakkollégiumi gyűlések helyszíne: Tetőtéri társalgó

Időpontjait keresd a faliújságokon vagy itt, a Kar honlapján!


Don Bosco Szakkollégium hallgatói 2015.

 
NÉV 
SZAK 
1. 
Bogdán Éva 
CS.BA. II. 
2. 
Bolf Alexandra 
szocped. III. 
3. 
Birkás Szabina 
n.ovped. II. 
4. 
Cseke Bettina 
ovped. III. 
5. 
Csete Lilla Elizabeth 
ovped. I. 
6. 
Gáll Renáta 
szocped. III. 
7. 
Géczi Zsófia 
szocped. III. 
8. 
Hatos Viktória 
ovped. II. 
9. 
Hegyi Dóra 
szocped. III. 
10. 
Hudák Evelin 
ovped. II. 
11. 
Járay Ninetta 
n.ovped. I. 
12. 
Kmecz Anita 
ovped. III. 
13. 
Kordik Zsófia 
CS.BA. III. 
14. 
Kovács Klaudia 
szocped. III. 
15. 
Köves Zsuzsanna 
n.ovped. III. 
16. 
Kósi Tímea 
ovped. II. 
17. 
Matuska Gréta 
szocped. III. 
18. 
Matajsz Berta Luca 
n.ovped. II. 
19. 
Nemes Lilla 
ovped. II. 
20. 
Regős Rózsa 
szocped. III. 
21. 
Rózsa Enikő 
n.ovped. II. 
22. 
Szabó Nóra 
szocped. II. 
23. 
Téglás Dorottya 
szocped. III. 
24. 
Téglás Szalóme 
CS.BA. II. 
25. 
Tóth Anna 
n.ovped. II. 
26. 
Varga Renáta 
ovped. III. 
27. 
Végh Ninett 
CS.BA. II. 
28. 
Tölgyesi Dorottya 
CS.BA. II. 
29. 
Török Tímea 
CS.BA II. 

2009/2010-es tanév programjai

 • December 22-én több szakkollégiumi csoporttagunktól "búcsút vettünk", mert diplomaátadó ünnepségen szociálpedagógusi oklevéllel gazdagodtak. Közülük többen dicséretet kaptak jó tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért, így Dalanics Edina, Karácsony Kinga, Karvalics Szabina, Szabó Réka, Varga Nóra. Gratulálunk!

 • December 2-4 között Esztergomban jártunk az Úton a szociális Európa felé című konferencián. A rendezvény fővédnöke Sólyom László köztársasági elnök, valamint Erdő Péter bíboros esztergomi érsek és Schmitt Pál az Európa Parlament alelnöke, védnökei pedig Herczog László szociális és munkaügyi miniszter és Meggyes Tamás polgármester, országgyűlési képviselő voltak. Az oktatók társaságában 4 fő hallgató, köztük két szakkollégista, Görbe Leonárd és Görbe Fanni is részt vett a konferencián. A szociálpedagógus képzés 20. évfordulóján olyan témák kerültek a plenáris ülések és a munkacsoportok témái közé, mint a terep igényei, a szociálpedagógus identitása vagy a szociálterápiák. Sokat beszéltünk a kompetencia határokról, amely úgy tűnik, hogy még ennyi idő távlatából sem egységes. Nehéz volt meghatározni, hogy hol kezdődik a szociálpedagógia, mint képzés, hivatás és hol vannak a határai ennek a tudományterületnek. Az ilyen konferenciák, amellett, hogy kikapcsolódást is nyújtanak, nagyon fontosak a szakma szempontjából. Hallgatói státusban olykor talán idegen megjelenni, mi több, felszólalni, a tapasztalt, szinte a "terepen született" és azóta is ott tevékenykedő szociálpedagógus szakemberek körében. Mégis, ez a konferencia is bizonyítékült szolgált arra, hogy a szociálpedagógiába nem elég egyszer beleszeretni. Ezen szakma tanulása, tudása, szeretete, művelése, továbbfejlesztése, tanítása soha nem ér véget. A konferencián többször is elhangzott, hogy a szocpedes elsősorban a személyiségével dolgozik és az is nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen vele: "a kompetencia gyakorlat által, a területen szerezhető meg, nem a kosszal vagy az idővel ragad ránk."

 

 • November 23-án Dr. habil Bodnár Gabriella szakkollégiumi koordinátor közbenjárásával szakmai látogatást tettünk a Sopronkőhidai Fegyház-és Börtön büntetés-végrehajtási intézetében. Egy nevelőtiszt navigálásával körbejártuk az épületet, megnézhettünk néhány cellát, az étkezdét, iskolai tantermet, képzőművészeti termet, az udvart, a könyvtárat Mint megtudtuk, néhány szociálpedagógus végzettségű ember is tagja az ott dolgozóknak, akiket különböző képzések után, nevelőtiszti minőségben foglalkoztatnak.

 

 • Október 30-án Dr. habil Bodnár Gabriella Tanárnő megtartotta a várva várt első szakkollégiumi csapatépítő tréninget. A jelenlévők vidám hangulatban, de teljes komolysággal vették az akadályokat. A tréning célja az volt, hogy jobban megismerjük egymást, hiszen ez megkönnyíti majd a csapattá válást és a szakkollégiumi munkánkat is. A tréningen,- mint ahogy minden más tréningen szokás - titoktartást fogadtunk az ott elhangzott bizalmas dolgokkal kapcsolatban. Azt viszont megoszthatjuk, hogy a Tanárnő által összeállított feladatok teljesítése közben bőven akadt olyan, amely meglepetést okozott és új információkkal lettünk gazdagabbak. A hosszúra nyúlt nap- bár tele volt szabályokkal - mégis közelebb vitt ahhoz, hogy ezen túl könnyebben viszonyuljunk egymáshoz.

 

 • Október 16-17-én a Szakkollégium 5 fővel (Kelemen Anikó, Molnár Luca, Görbe Leonárd, Görbe Fanni, Finna Edit) képviselte Karunkat a XV. Szociális Képzésben Résztvevő Hallgatók Országos Konferenciáján Egerben. Az idei konferencia témája "Az iskolai erőszak" volt. A hivatalos megnyitó után több előadást is meghallgattunk. Pl.:Agresszió az (f)élővilágban; Partners Hungary képviselőjének előadása a mediációról, konkrét esetbemutatással; valamint egy iskolai gyermekvédelmi felelős beszélt nekünk a szociálpedagógus kompetenciájáról az iskolai erőszak tekintetében. Ezt követően következett a karok közötti megmérettetés, 3 perces téma-prezentálás során arról kellett beszélnünk, hogy mit tesz és tehet a szakember az iskolai erőszak terén és hogyan készít fel erre a képzés, továbbá lobbizni kellett ezen szempontok alapján a saját képzésünk mellett. A tét a 2010-es konferencia megrendezésének joga volt.
  Másnap szeminárium jellegű gondolatindító workshopok voltak szintén a konferencia központi témája köré fonva, életúttervezés, értékfeltárás, konfliktuskezelés és jövőműhely technikákkal. A cél az volt, hogy a különböző szociális szakos hallgatók közösen gondolkodjanak az adott témában, hiszen a terepen is erre lenne a legnagyobb szükség. A gyakorlat során bebizonyosodott, hogy jól működik a szakmai kooperáció, így talán remény lehet arra, hogy majd "élesben" is működni fog, hiszen nem csak a klientúra, hanem a szakmai cél is azonos lesz.
  A konferencia megrendezési jogát végül a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola nyerte és már most nagy a bizodalom arra nézve, hogy a Kart képviselő hallgatók ismét részesei lehetnek majd e szakmai megmérettetésnek és tapasztalatszerzésnek.

 

 • Október 12-én este "Szociálpedagógus a terepen" címmel fiatalos lendületű teaházunkban (a Kar volt hallgatói) Kozák Csaba és Maráz István mesélt családgondozói munkájuk szépségeiről, nehézségeiről. Meglátásaik szerint a szociálpedagógiához szükséges jellemvonások fontosabbak, mint maga a tárgyi tudás. "Erre születni kell"- zárta rövidre Csaba, aki frissen végzett hallgatónak számít még a pályán, de lelkesedése sok szakkolist magával ragadott.

 

 • Október 7-én gyertyafénybe és füstölő illatba burkolózott a tetőtéri társalgó. Esti teaházunkban Riez Andrea Tanárnő volt a vendégünk.  Mint ismeretes, Tanárnő friss oktatónak számít a Kar életében, de oktatásának visszhangja hamar ismertté tette. A hallgatók nagy többsége első ízben csak a szigorúságot látta rajta. Az idő múlásával azonban mégis csak kiderült, hogy ismételten a hallgatók azok, akik túl hamar és túl kevésből ítéltek meg egy oktatót. A teaházban sok kérdésben faggattuk őt, pályaválasztástól kezdve át a hobbikon, munkán, diákéveken, egészen a jövőbeli tervekig. Néhány hallgatóból kibuggyant a levegőben érezhető feszült kérdés: "Miért van az, hogy.."- és itt minden terítékre került, ami az oktatási stílusát érinti. Higgadtan válaszolt majd így zárta a beszélgetés ezen részét: "Tanítani jöttem, nem azért, hogy a szimpátia-versenyt megnyerjem."
  Ezt bizonyítja az is, hogy a végzős évfolyamból egy hallgató a következőképpen jellemezte őt a teaház végén: "Igaz, hogy az elején a mi évfolyamunknak is bőven volt vele nézetletérése, de akkor még nem értettük őt. Most már egész jól kijövünk. Én személy szerint örülök, hogy nála írtam a szakdolgozatomat, mert mindenben segített és ő tényleg nem csak tanítja, de tudja is a szakmát."
  Ezért is jelent nagy örömet a Szakkollégium számára, ha teaházat szervez, mert olykor ilyen nagy vallomások is elhangzanak. Riez Andrea Tanárnő élő bizonyítéka tehát annak, hogy mennyi múlik azon, ha mi hallgatók nem csak nézünk, de látunk is.

 

 • Szeptember 13-20-ig a Társadalom és Neveléstudományi Kutatóközpont (Prof. Dr. Kulcsár László és Szikra Andrea) a Kar támogatásával ismét megszervezte a falukutató tábort, melynek helyszíne Lábnyik, Bákó megye (Csángóföld, Moldva, Románia) volt. A táborban 5 oktató és 8 hallgató volt jelen, kutatási témák szerinti csoportokra bontva. A Szakkollégiumból Görbe Fanni vett részt a táborban, ahol Dr. Józsa Éva Tanárnővel és egy óvodapedagógus hallgatóval közösen kutattak a faluban élő emberek életével kapcsolatos kérdések nagy válaszai után. A hit, imádság, szegénység, gyermeksors, gyermekrajzok vallomása idén is központi helyen szerepelt a kutatásban. Diktafon segítségével rögzítésre kerültek a mélyinterjúk, ezzel is megkönnyítve a kutatás menetét és a majdani feldolgozást is. Az ott készült fényképekből október 28-án a Kutatóközpont kiállítást is rendezett Túl a Szeret folyón címmel.

 

 • Ettől a félévtől azon szakkollégisták, akik kutatási tevékenységet is folytatni kívántak, 2 kredit értékben felvehették az általunk meghirdetett Szakmai identitás fejlesztése című tárgyat, amit a szakkollégium szakmai vezetője, Dr. habil Bodnár Gabriella Tanárnő koordinált.

 • Szeptember elején köszöntöttük az új szakkollégistákat. Örömmel vettük tudomásul, hogy immáron már mind a négy évfolyamból vannak hallgatóink.


2008/2009-es tanévben:

 

 • Augusztus 23-30 között az IAGA (Geomágneses Világkongresszus) 11. konferenciájának rendezési jogát Sopron nyerte el. Becslések szerint 59 országból kb. ezer kutató érkezett Sopronba, akik - összesen 53 szimpózium keretében - mintegy 700 szóbeli előadást és 500 poszterbemutatót tartottak. Riez Andrea Tanárnő ez alkalomból arra kérte a Szakkollégium tagjait, hogy a társalgási szinten angolul vagy németül beszélők, vegyenek részt a konferencián. A nyári időpontra való tekintettel a szakkollégiumból 1 fő, Karvalics Szabina tudott segítséget nyújtani. Többedmagával az volt a feladata, hogy a jelen levő gyermekeknek felügyeletük mellett vidám és hasznos időtöltést biztosítsanak, amíg a szülők részt vesznek a konferencia programjain. Az ovis gyerekekkel óvodapedagógus, a nagyobbakkal a szociálpedagógus hallgatók foglalkoztak. Sor került városnézésre, egy kellemes sétára a Fertő-tónál, hajókirándulásra és az utolsó napon strandolásra is. Mint ismeretes, a szakkollégium nagyon fontosnak tartja a szabadidő szervezést is, hiszen a szociálpedagógusok képzésében kötelező tárgyként jelenik meg a szabadidőpedagógia és a játékpedagógia egyaránt. Emellett nagyon jó nyelvgyakorlási lehetőség is volt ez a pár nap, amire bizonyára a gyerekekkel együtt a hallgatók is szívesen fognak visszaemlékezni.

 

 • Június 26-án az Egyetem Központi tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén a Szakkollégiumért végzett munkájáért Görbe Fanni, a Szakkollégium elnöke rektori dicséretet, Finna Edit, a Szakkollégium titkára dékáni dicséretet vehetett át. A Szakkollégium PR tevékenységét végző tiszteletbeli tagja, Fücsök Andrea pedig a "Kárpát haza" Népi Terepasztal elkészítésében nyújtott segítsége révén szintén dékáni dicsérettel gazdagodott. Gratulálunk!

 

 • Dr. Katona György Dékán Úr bevonta szakkollégiumunk néhány tagját egy női szerepekkel kapcsolatos kutatásába. Elsőként a BPK, majd a KTK hallgatóit kérdeztük kérdőíveinkkel. Ennek kapcsán először Paczuk Enikő és Unger Helga, majd Fücsök Andrea és Görbe Fanni kísérhette el Dékán Urat Debrecenbe, ahol bemutatta a kutatás összegzését. Elsőként "Nők, nőkről, nemcsak nőknek - A világ női szemmel" szümpozionon a Női szoftver, legutóbb pedig "A világ női szemmel- Az ihletett nő" szümpozionon, ahol a Társadalmi kép és női szerepvállalás témakörében tárta fel az eredményeket az érdeklődőknek.

 

 • Stöckert Károlyné óraadó oktatónk és Bánáti Lászlóné Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakmai vezetője kérésére március 23-tól segítséget nyújtottunk a Késmárki u., Ónodi u., valamint a harkai lakásotthonokban élő gyermekek alkalmankénti kíséretében. Pszichológiai foglalkozásokra vittük el őket, ezzel is hozzájárulva az említett otthonokban folyó nevelő munka sikerességéhez.

 

 • Március 19-20. között Nyíregyházán rendezték meg a Szociálpedagógus-képző Intézmények Országos Találkozóját. Dr. Bodnár Gabriella és Riez Andrea Tanárnő mellett Görbe Fanni, a Szakkollégium elnöke is jelen volt, ezzel is előmozdítva a képzés és a hallgatók iránt érzett elköteleződését. A találkozó témája: "Az összefüggő szakmai gyakorlat megvalósításának lehetőségei", amely a BA típusú szociálpedagógus-képzés egyik fontos eleme. A jelenlévő hét képzőintézmény képviselői megegyeztek az összefüggő gyakorlat szakmai elveiben, értékelési szempontjaiban és állásfoglalást fogalmaztak meg a tereptanárok pénzügyi finanszírozását illetően. A sokszínűség még mindig jellemző a hazai szociálpedagógus-képzésre, ám ezek a találkozások sokat segítenek abban, hogy a nagyon fontos szakmai elvektől ne térjenek el lényegesen a képzőintézmények.

 

 • Március 18-án Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltató Intézmény Hajléktalan Ellátója Szakkollégiumunk közreműködésében megrendezte a "Soproni Hajléktalan Ellátás nyitása az egyetemisták és a lakosság felé" nevet viselő programját. Célunk az volt, hogy a hallgatóság és a lakosság az általánosságokon túlmenően is megismerje a hajléktalan ellátás soproni helyzetét, illetve, hogy a Kar szociálpedagógia szakán tanuló hallgatók gyakorlati ismeretekkel is gyarapodjanak a területen dolgozók tapasztalatain keresztül. A rendezvényt Dr. habil. Bodnár Gabriella nyitotta meg, majd Barkovits Ilona, a Szociális Szolgáltató Intézmény intézetigazgatója szólt a Szociális Szolgáltató tevékenységéről. Tutunzisz Ákos, a Hajléktalan-ellátás vezetője, a soproni hajléktalanokról tartott előadást. A soproni hajléktalan ellátás bemutatása során az utcai szolgálatot Müller Roland, a nappali centrumot Marosiné Németh Mária, az éjjeli menedékhelyet Csányi Tamás, az átmeneti szállást Szűcs-Szabó Zoltán mutatta be. Dr. Kálóczy Attila élménybeszámolója, majd az azt követő filmvetítés és beszélgetés során a résztvevők még árnyaltabb képet kaphattak a hajléktalanokról, arról, hogy a szakember, a szociálpedagógus, szociális munkás, hogyan segíthet a bajbajutott embertársain, és arra is, hogy a lakosság hogyan tud a hajléktalan-kérdés megoldásában együttműködni, segíteni. A társalgóban a rendezvény ideje alatt hajléktalan személyek rajzait, a hajléktalan ellátás helyiségeit, a nappali centrumban készült fotókat tekinthették meg az érdeklődők. A filmvetítés és az előadások ideje alatt az udvaron kiállított krízis autót is "nyitva állt" annak minden felszerelésével együtt.

 

 • Szintén március 18-án került megrendezésre a "Ma Sándor, holnap József, minden nap Benedek!" nevezetű szakkollégiumi est, amely azt acélt tűzte ki, hogy a hallgatók és oktatók közötti távolságot csökkentse. Elsőként a megjelenteket Folmeg Balázs szociálpedagógus hallgató tanította egy-két társastánc alaplépésére, majd a zsíros-vajas kenyérdíszítő verseny következett a soron. Árultunk tombolát, fődíjunk egy fenséges jégkrém desszert volt. A megjelent oktatók között volt Dr. Bodnár Gabriella, Dr. Varga László, Haász Sándor, Babai Zsófia, Babos Ágnes, Dr. Józsa Éva, Takács Judit. Megtisztelőnek véltük óvodapedagógus hallgatók részvételét, akik az est folyamán énektudásukkal emelték a hangulatot. Miután kiosztottuk a tombola fődíját, karaoke következett, ahol a legnagyobb sikert a névnapját ünneplő Haász Sándor Tanár Úr aratta fantasztikus hangjával.

 

 • Az Ébresztő című kari újságban (melynek főszerkesztője szakunk tehetséges hallgatója Magyar Kató Blanka) cikket írtunk az örökbefogadásról és a gyermekrajzok vallomásáról. A két cikk megtekinthető a Kar honlapján található újság online változatában és a Kar könyvtárában.

 

 • A Szakkollégium Alelnöke, Koncz Ildikó Zsanett látogatást tett volt középiskolájában, ahol egy IV. éves osztálynak bemutatót tartott a Benedek Elek Pedagógiai Kar szociálpedagógus képzéséről.

 

 • December 15-én részt vállaltunk a Nyílt nap megszervezésében és lebonyolításában. Az érdeklődő hallgatókkal Halápi Mária és Görbe Fanni beszélgetett szociálpedagógiáról, hallgatói életről és bemutatták nekik a Szakkollégium által kínált lehetőségeket is.

 

 • December 3-án Szakmai napot szerveztünk a következő témák köré: Pártfogó felügyelet (Károlyfalvi László GYMSM Igazságügyi Hivatal osztályvezetője), kórházi szociális munka (Tóthné Matyi Jolán, a SMJV Erzsébet Kórház pszichiátriai osztályának szociális munkása), szupervízió-esetmegbeszélés (Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ igazgatónője), vezetők a szociális szférában (Dr. Katona György, Karunk dékánja). Az említett előadók színvonalasan mutatták be munkájukat, osztották meg tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban. Az előadások alkalmával lehetőség nyílt szakmai kérdéseink feltevésére és megválaszolására is. Célkitűzésünk az volt, hogy előtérbe kerüljenek azon témakörök, melyek nem jelennek meg a képzésben, de fontosak lehetnek a szociálpedagógus számára.
  A napot Szakest zárta, ahol szakmai Activity várta a csapatokra osztott megjelenteket. Az est fényét emelte oktatóink és Dékán Úr lelkes, aktív részvétele.

 

 • December hónapban tisztségeket választottunk Elnök, Alelnök, Gazdasági Vezető, Titkár, PR Vezető, Választmány és pályázati felelősök posztokra.

 

 • November 26-27-én került megrendezésre a "A Biblia üzenete a segítő, nevelő szakmában" című konferencia. A szakkollégisták a szervezési feladatokban vállaltak szerepet, melyet Dr. Závoti Józsefné Tanárnő koordinált. A konferencia megnyitóján pedig a következő gondolatokat osztották meg a hallgatók: "Egész életemet és hivatásomat arra tettem fel, hogy segítsek az embereknek, hogy reményt és hitet adjak, hogy minden tudásomat felhasználva olyan szakember legyek, aki az életével tesz tanúbizonyságot az emberszeretetről. Ha jobban belegondolok, Isten ugyanezt a munkát végzi, abban a különbségben, hogy ő soha nem hibázott még. Ezért egész lényemet, lelkületemet felé kell fordítanom, hogy megtanuljak ugyanígy élni, érezni, cselekedni. Az emberiség arra vár, hogy valaki megmentse s nincs más esélyünk, csak ha jó emberekké válunk. Életünk lehet az egyetlen hiteles segítség az emberek számára, s nem lehetünk eléggé hitelesek, ha nincs mögöttünk egy hatalmas Isten, aki nekünk is segít."

 

 • A november 12-13-án Budapesten megrendezett Szociális Expora elkészítettük Karunk szociálpedagógiai leporellóját.

 

 • November 12-én Riez Andrea és Molnár Katalin Tanárnő szervezésében a Szociális Expo-ra tettünk látogatást Budapestre, amely alkalmat adott arra, hogy a szociális szakma és a szociális intézmények, szervezetek bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket. Megismerhettük az általuk létrehozott szakmai értékeket, eredményeket és konkrét szolgáltatási ajánlataikat. Lehetőséget kaptunk arra, hogy eszmét cseréljünk az állami- nonprofit- piaci szociális ellátás kérdéseiről a konferencián megjelentekkel.  

 

 • Három szakkollégistánk, Kelemen Anikó, Paczuk Enikő és Finna Edit november 7-8-án képviselte Karunkat a XIV. Szociális Képzésben Résztvevő Hallgatók Országos Konferenciáján, Győrben. A konferencia témája a Bűnelkövetés fiatalkorban címet viselte. Mint minden évben, most is néhány percben lobbizni kellett Karunk mellett, hogy a következő évre mi nyerhessük el a konferencia megrendezési jogát.

 

 • Az elmúlt évek során a csecsemő- és kisgyermek nevelő-gondozó szakosok tartották híres teaházaikat, majd amikor elballagtak, kik ezt szívvel és lélekkel végezték, rá bízták a Szakkollégiumra. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, ezért első alkalommal, október 15-én Dr. Varga Szabolcs Tanár Urat hívtuk meg. Beszélgetésünk központi témája a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány bemutatása valamint a gyermeki jogok érvényesülése volt. Természetesen a kíváncsi hallgatóság személyes jellegű kérdésekkel is bombázta oktatóját, aki készségen, őszintén válaszolt rájuk. Mint már megannyi alkalommal most is kiderült, hogy a következetesen szigorú oktató mögött egy kedves, sokoldalú és őszinte emberrel van dolgunk.

 

 • Az ősz folyamán meglátogattuk az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumát Egerben. A kedves fogadtatás mellett alkalmunk nyílt szakkollégiumi tapasztalatok megosztására, amiből sokat tanultunk. Az egri szakkollégium tagjai között megtalálhatók a pedagógiai, társadalomtudományi, természettudományi, művészeti képzés kereteiben lévő hallgatók. Ezen utunk kapcsán kiderült, hogy mi vagyunk az országban az első kifejezetten Szociálpedagógia Szakkollégium. Az ott töltött idő alatt megnéztük Eger városát, Hommage á Picasso kiállítást, a főiskolát, annak varázstornyát és planetáriumát. A látogatás által motiváló erőt kaptunk és újult energiákkal tértünk vissza Sopronba.

 

 • Szeptember 26. és október 2. között szakkollégiumunk 8 tagja, a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpont - vezetője, Dr. Kulcsár László Professzor Úr, akinek kezdeményezésével és Szikra Andrea külügyi referens közreműködésével - a Kar támogatása által falukutató tábor keretében Erdélybe, Mezőmadarasra utazott. A táborban a faluban élő emberek életét vizsgáltuk, ezen belül is a női szerepek változását. Nehéz feladatnak bizonyult, hogy számunkra ismeretlen házakba csengetve arra kérjük őket, hogy beszélgessenek velünk. Nekik nem sokat mondott Sopron, a Benedek Elek Pedagógiai Kar, sem a szociálpedagógia, így beláttuk, hogy hiába is mondjuk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. A napok teltével aztán belerázódtunk, s már a kérdőíveinken szereplő kérdéseket fejből tudva, igazi beszélgetéseket tudtunk folytatni. A mezőmadarasi emberek szegénységükből, szocializációjukból, mindennapjaikból fakadóan zárkózott embereknek bizonyultak. Nem volt könnyű őket arról kérdezni, hogy miként büntetik meg gyermekeiket, ki osztja be a család pénzét, miben hisznek, miről álmodnak. Az ott élő tizenévesek, huszonévesek többségükben nem vágynak a boldogságra, mert azt gondolják és hiszik, hogy az számukra nem létezik. Nem akarnak elmenni kicsiny falujukból, nem akarnak "szerencsét próbálni." Magukat szinte már megalázva hajtanak fejet a szegénység, nyomor előtt, mintha az egész sorsuk determinált lenne. A tábor kapcsán lehetőségünk volt látni és érezni, hogy az igazi szegénység nem a pénztárcában, hanem a szívben van.

 • 2008 nyarán a Bátor tábor házi cimborájaként nyújtott önkéntes segítséget Karácsony Kinga és Finna Edit szakkollégista hallgatónk. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a Szakkollégium keretében egy meghívott vendégünk által került ez a lehetőség bemutatásra. A tábor daganatos és krónikus gyerekek 8 napos élményterápiája, ahol lehetőséget kapnak a felhőtlen gyermekkor megélésére, korlátaik átlépésére. A rengeteg kaland, vidámság és élmény, ami a gyermekeket várja, gondos előkészítést igényel. Aki cimborának (segítőnek) jelentkezik, egy felvételin esik át, ahol csoportos és egyéni feladatokat kell megoldani, majd végül két tapasztalt pszichológus beszélget velük. Természetesen ez mind a gyermekek érdekét és védelmét szolgálja, hiszen a cimbora lesz az, aki a rábízott gyermekekért teljes felelősséget vállal. A két lány szeptemberi beszámolójából kiderült, hogy a tábor egyaránt jelentett számukra örömet, keserűséget, munkát és játékot. Az egy hét alatt nagyon kimerültek, hiszen szinte 24 órában kellett egyszerre gyermek, felnőtt, segítő, intő, óvó, következetes, lelkes lenni, együttműködni a többi cimborával. Abban viszont teljesen egyetértettek, hogy egy szociálpedagógiai tanulmányokat folytató hallgató számára rendkívül sokat jelent egy ilyen jellegű gyakorlati tapasztalatszerzés.


2007/2008-as tanévben

 

 • Április 17-én került megrendezésre a Másság-Azonosság Szakmai Nap. Az egész napos rendezvény a fogyatékosság területeit mutatta be mindenki számára átélhető módon. A látássérült, siket és testi fogyatékkal élő meghívott vendégekkel való beszélgetés mellett a "próbáld ki, éld át" volt a legnépszerűbb. A látássérült szekcióban például az ablakokat sötét fóliával borítottuk, hogy teljes sötétséget teremtsünk ez által. Az ilyen módon elsötétített teremben a hallgatók megpróbáltak kenyeret vágni, vizet forraltak, majd teát készítettek és felszolgálták. A teljes sötét után a lámpákat felkapcsoltuk, hogy mindenki elmesélhesse élményét. A testi fogyatékosok szekcióban részt vevők a Kar folyosóján elhelyezett akadályokat próbálták kerekes székkel kikerülni. A hallássérült szekcióban kéz jelekkel próbáltak kommunikálni, több-kevesebb sikerrel. A rendezvényen olyan meghívottak voltak jelen, mint például a szombathelyi termék-és formatervező mérnök másodéves hallgatói, akik projektfeladataikat mutatták be, valamint a Tóth Antal iskola növendékei, jeltolmácsuk kíséretében.  Jelen volt továbbá Szakonyi Imre, a Mozgáskorlátozottak és Siketek Soproni Sportegyesületének elnöke és testi fogyatékos sporttársai.  A rendezvényt a KOMISZ (ami köztudottan "értelmi fogyatékos és "ép" színészek társulata) Integrált Színház Fekete Péter című vígjátéka zárta. A szakkollégisták a programot koordináló Takács Judit Tanárnővel működtek együtt és a nagy érdeklődésre való tekintettel arra a megállapításra jutottak: "nem ez volt az utolsó ilyen program."

 

 • A Bátor Tábor Alapítvány egyik fiatal munkatársát hívta meg a Szakkollégium, aki elmesélte, hogy évente 430 önkéntes közreműködésével valósítja meg a daganatos, és cukorbeteg gyerekek számára szervezett élményterápiás programjait. Az önkéntesek a tábor és minden program mozgatórugói. Vannak köztük diákok, orvosok, nővérek, fiatalabbak és idősebbek, mindenfélefajta foglalkozási területekről, sokféle tapasztalattal (élettel vagy tanulmányival). Szeretnénk, ha ez a jövőben is így lenne, hogy minél színesebb közösséggel találkozhassanak a gyerekek, hogy mindegyikük megtalálja azt az önkéntest, akit el tud fogadni, aki olyan támogatást ad neki, amilyenre szüksége van. A filmvetítéssel egybekötött tájékoztatás után három szakkollégista rögtön jelentkezett is a táborba.

 

 • Karunk oktatója Sámson Tímea és kolléganője, Lipákné Kunstár Ágnes az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat soproni munkatársaiként mutatták be a szolgálat működését. Legfontosabb alapelveknek az anonimitást, az előítélet mentességet és a titoktartást tartották. Bármilyen hívásról legyen szó, alapvető, hogy a hívó szabadságát tiszteletben kell tartani. Arra vonatkozóan, hogy bemutassák ennek az önkéntes munkának a nehézségét, egy egyszerű játékot játszattak velünk. A játékhoz két emberre volt szükség, akik egymásnak háttal leülnek egy asztalhoz. Mindkét ember előtt ugyanazok a színű tollak voltak letéve. Egyikőjük instruálta a feladatot, azaz, hogy éppen milyen színű tollat vegyen a másik a kezébe és azt hogyan helyezze el az asztalon. A cél az volt, hogy mindkét játékos asztalán egyforma formában, egyforma színű tollak legyenek. A feladat végén a két játékos felállt és hatalmas nevetésben tört ki. A tollakat ugyanis teljesen eltérően helyezték el. Ekkor döbbentünk rá, hogy mennyire mást értünk olyan egyszerű szavakon, mint "fent", "lent", "oldalra", "a zöldre merőlegesen", vagy a "kicsi"és a "középen". Tanulságul megértettük, hogy a szavaknak nem csak, hogy nagy erejük van, de amikor egy ember élete múlhat rajta, akkor már senkinek nem jut eszébe saját tévedésén mosolyogni.

 

 • Dr. habil Bodnár Gabriella Tanárnő megtartotta az első munkaerő-piaci tréninget, ahol a résztvevő szakkolisok megtapasztalhatták, hogy a szociálpedagógusnak milyen nehézségekkel kell szembenézniük majd a munkavállalás során.  

 • Május 2-án került megrendezésre a jótékonysági süteményvásár. Az NYmE-BPK udvarán található, leromlott állapotú filagória felújítására a szakkollégisták süti vásárt rendeztek karunkon, ahol hallgatóink és oktatóink által készített finomságokat vásárolhatták meg, a jó célt támogató érdeklődők. A több száz édes és sós sütemény eladásából befolyt összeg lehetővé teszi a felújítási munkák elkezdését. A Szakkollégium részéről Lukács Kármen fogta össze a csapatot.