Karunk támogatása

Karunkat a következő módokon támogathatja:


Adója 1 %-ának felajánlásával

Amennyiben karunk tevékenységét támogatni kívánja, akkor a személyi jövedelemadó bevallásánál az 1%-os felajánlásokra szolgáló adatlapra a következőket írja:

-------------------------------------

Szervezet neve: Soproni Képzősök Baráti Köre egyesület

Adószám: 18988400-1-08

-------------------------------------

Szervezet neve: Alapítvány a soproni főiskoláért

Adószám: 18533866-1-08

-------------------------------------

A rendelkező nyilatkozat innen letölthető.

Támogatását előre is nagyon köszönjük!


Szakképzési hozzájárulással

Mindazon cégek, vállalatok, vállalkozók támogatását várjuk, akik úgy érzik, hogy a karon folytatott képzések magas színvonalú szakmaiságához anyagi segítséget tudnak nyújtani.

 

A Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI. törvény és az ennek végrehajtására megjelent 13/2008. SZMM rendelet,  alapján felhalmozási támogatást, a továbbiakban: fejlesztési támogatást nyújthatnak a Benedek Elek Pedagógiai Kar részére. A támogató adataival kitöltött szerződést aláírva, 3 példányban kérjük megküldeni kísérő levéllel a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. címre. Az intézmény képviselőjéne aláírása után, kettő eredeti példányt visszapostázunk a támogató címére.

 

A Szerződés innét letölthető!

Bővebb felvilágosítást Horváth Flóriánné nyújt.

Elérhetőségek:
Telefon: (36 99) 518-938
e-mail: horvath.florianne[at]bpk.nyme.hu


Innovációs (kutatási) támogatással

Azoknak a cégeknek, vállalatoknak a támogatását várjuk, akik karunk képzési és tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatban megbízást tudnak adni. Karunk vállalja tudományos kutatások,- és a cégek igényei szerint történő, a képzési profilba tartozó, vagy az oktatóink végzettségének, tudományos munkájának megfelelő kutatások folytatását.

Az innovációs támogatások ügyében Dr. Patyi Gábor általános dékánhelyettes nyújt segítséget.


Elérhetőségek:
Tel.: 06/99/518-930
E-mail:patyi.gabor[at]bpk.nyme.hu

Dékánhelyettesi titkárság
Nagyné Németh Edit
Tel.: 06/99/518-933
E-mail: nagyne.nemeth.edit[at]bpk.nyme.hu