Német nyelvű babysitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés

Jelenleg Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karaként kínáljuk fel a szakirányú továbbképzést  a Pedagógusképzés, Társadalom tudomány képzési területen. A képzés az óvodapedagógus szakhoz tartozik.


A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Kéttannyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő (német)


Jogi háttér: Jelentkezhetnek: Diplomával rendelkező Óvodapedagógus, Tanító, Konduktor, Gyógypedagógus (logopédus), szociálpedagógus, szociális munkás kollégák.


A jelentkezés feltétele
Társadalomtudományi vagy pedagógus szakképzettség
Felsőfokú végzettség és szakképzettség igazolása, a szükséges dokumentumok benyújtása
A jelentkezés formája: jelentkezési lapon, levélben vagy személyesen.                            


Csatolandó dokumentumok: alapvégzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatai.  A képzés előzetes meghirdetése az erre a célra kiadott tájékoztató, a honlap segítségével történik.


A képzésbe való bemenet Nyelvi Alkalmassági (Szó- és írásbeli) vizsgával lehetséges.
Utóbbi részletei a honlapon megtalálhatók. A bemenet feltétele a középfokot megközelítő nyelvtudás. Középfok C típusú akkreditált nyelvvizsgával rendelkezőknek nem kell nyelvi Alkalmassági Vizsgát tenni.  Az értékelés szintje: Megfelelt. Nem felelt meg (60%-os tudás szint alatt).
Meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat: nincs előírva
A képzési idő:  2 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120 000 Ft/fő/félév


A  „Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő” szakirányú továbbképzés képzési célja, - olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához szükséges ismeretekkel.
A szakirányú továbbképzésen eredményesen részt vett  pedagógus képes kell, hogy legyen a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni,  korszerű életvitelre, háztartásvezetésre,   a gyermek alapvető szükségleteinek (pl. fürdetés, öltöztetés, pelenkázás) kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére.
Feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák.
Rendelkezniük kell a gyermekek szeretetéhez szükséges érzékenységgel, a megfelelő felügyelethez szükséges,  a gyermek fizikai, lelki és értelmi fejlődéséhez igazított magas szintű szaktudással, felelősségtudattal, hozzá tudnak járulni a gyermek fejlődéséhez,  ismerik a gyermekgondozás alapjait,  tisztában vannak a különböző korú gyermekek igényeivel és kezelni tudják a vészhelyzeteket.
Fentieken túl megfelelő szintű német nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, a szükséges mértékben ismerik az német nyelvű országok kultúráját, Európai Uniós ismereteik megfelelőek.  Az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereke, korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén. Segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését. Folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat


Idegen nyelvi kimenet
Szigorlat keretében tett vizsgán mért legalább középfokú szintű nyelvismeret.
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kr.


Az német elnevezés a z EU-ban és nemzetközi viszonylatban elfogadott kifejezéshez igazodik.
A szakirányú továbbképzés célkitűzései, elvárásai az EU-s és nemzetközi ajánlások figyelembe vételével készültek el. A képzés során a hallgatók hallanak a gyermekbetegségekről, elsajátítanak ápolási, gondozási feladatokat, megismerkednek a betegségek megelőzésére irányuló tevékenységekkel pl. (védőoltások). Ismereteket szereznek a gyermekkori balestek megelőzéséről, ill. gyermekbalesetek esetén a legfontosabb teendőkről.
A szaknyelvi képzésen belül a hallgató – többek között - az adott szaknyelven, pl. a honlapok segítségével ismerkedik meg a Baby-sitter képzés, jelentkezés, szerződéskötés, a nemzetközi jogszabályok, szükséges dokumentumok legfontosabb szófordulataival és egyéb, a konkrét tevékenység gyakorlásához szükséges szakkifejezéssel. 
A záróvizsgán a szakirányú továbbképzéssel összefüggő ismeretekből külön tételsorból kell a szakirányú továbbképzést érintő szakmai  ismeretekről számot adni.
A gyermekfelügyelő  teljes mértékben felelős a munkaadó gyermekeinek felügyeletéért.


A szakképzettség várható hasznosítási területe, a munkaerő-piaci, társadalmi igény bemutatásával
Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakképzettséggel olyan szakemberek jelennek meg a munkaerőpiacon, akik megfelelnek a szakirányú továbbképzés céljait érintő  egyre bővülő EU-s társadalmi igénynek. A szakképesítés azt a lehetőséget is nyújtja, hogy akár idegen, a képzési nyelv területén szerezzenek a képzésben részt vettek szükséges szakmai és nyelvgyakorlatot.
A szakképzettséggel a szakképzett Baby-sitterek, gyermekfelügyelők a  család otthonában
- Magyarországon leginkább a nagyobb városokban, településeken - képesek a rájuk bízott gyermekekkel önállóan is foglalkozni. Az ilyen képzettségű szakember a család fontos része, szerető, fejlesztő és megbízható kísérő. A kérelmet benyújtó szaktanszék 1959 óta foglalkozik a kétnyelvűséggel és a karon óvodapedagógusok, szociálpedagógusok és csecsemőgondozók képzése folyik, mely oktatásban a tanszék szaknyelvi oldalról vesz részt.  Egyre több fiatal próbál külföldi, EU-s kitekintéssel magának – nyelvtanulási célból is – hasonló munkát szerezni.
A képzésben résztvevő szakemberek várhatólag a frissen és az utóbbi időben végzett hallgatók köréből kerülnek ki, mert az német-német nyelv intenzív  tanulását – igaz, először csak alapfokon - a rendszerváltás tette lehetővé, ill. a képzés elsősorban a nyelveket már valamilyen szinten beszélő fiatalokat vonzza az egyre csökkenő álláshelyek tekintetében.


Rövid nemzetközi összehasonlítás a szakirányú továbbképzés vonatkozásában, különös tekintettel az Európai Felsőoktatási Térségre

Baby-sittter: teljes- vagy részmunkaidős gyermekfelügyelő. Képesítés és speciális tapasztalat nem feltétlenül követelmény, de általában tanfolyamok elvégzése után alkalmazzák őket szívesen.

Au pair: Európai au pair - pl. az adptt országban tartózkodó külföldi állampolgárságú au pair, aki az ottani életstílussal ismerkedik.  Nyelvtanulás fejében a fogadócsalád tagjaként él, zsebpénznek minősített fizetést kap. Segít a házimunkában és a gyermekek ellátásában. Az előzetes tapasztalat nem feltétlen elvárás, de szintén előnyben vannak a képzettséggel rendelkezők.

Mother's helper: Teljes munkaidős gyermekfelügyelői munkát lát el, legtöbbször a családdal él. Segítséget nyújt a különféle házimunkák elvégzésében, mivel ebben az esetben az egyik szülő ideje nagy részét otthon tölti. Az esetek többségében a szülő felügyelete mellett dolgozik, de rövidebb időszakokra gyakran egyedül hagyhatják. Képesítés itt sem feltétlenül  követelmény, de ismét azoknak van előnye akik szakképzetséget tudnak felmutatni.

Nanny: Teljes munkaidőben dolgozik, lehet bentlakásos vagy külön élő alkalmazott. A gyermek körüli feladatok ellátásáért teljes felelősséggel tartozik. Feladatai elsősorban a gyermekek ellátásával és felügyeletével kapcsolatosak. (A képesítés itt sem feltétlenül elvárás, de tapasztalattal rendelkezni kell, ugyanakkor léteznek erre szakosodott képzési intézmények, ahol egy éves képzésen túl két éves képzést folytatnak akár 2000 órában.) A nanny munkahete 40-60 órás is lehet! Felügyelet nélkül dolgozik.

Nevelőnő: Elsősorban Nagy-Britanniában használatos terminus. Azokat hívják így, akik teljes körű képesítéssel rendelkeznek a gyermekgondozás és felügyelet területén. Lehet bentlakásos vagy külön élő alkalmazott, aki függetlenül dolgozik és teljes felelőséggel tartozik a gyermekért. Feladatai a gyermekek ellátásával és felügyeletével kapcsolatosak. A nevelőnő munkahete 50-60 órás. A képesítés mellett elismert hivatalos nevelőnői oklevéllel rendelkezik.

Házitanító: Hagyományos értelemben véve szakképzett és tanult személy, aki teljes munkaidőben otthon neveli, oktatja a gyerekeket. A házimunka vagy a kisebb gyerekek ellátása általában nem a feladata. A munkaidő megegyezés szerint alakul.
 A foglalkoztatási igény a képzett szakemberekre az EU-ban igen magas.


Jelentkezési lap