A "Kompetencia alapú tanítás-tanulás elterjesztése a nyugat-dunántúli térségben" HEFOP-3.3.2-05/1 projekt keretében  programcsomag- és tananyag-bemutató módszertani konferencia színhelye volt karunk szeptember 14-én, pénteken.

 

A Berzsenyi Dániel Főiskola és a Benedek Elek Pedagógiai Kar közös szervezésében lezajló rendezvény résztvevőit Dr. Katona György dékán, a projekt egyik koordinátora köszöntötte. A két szervező intézmény pedagógusképzésben való együttműködéséről Prof. Dr. Takáts Péter, a NYME rektor-helyettese szólt, majd Dr. Iker János projektmenedzser, a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója számolt be a projekt eddigi eredményeiről. A délelőtt további részében a projekt résztvevői és az érdeklődők előadásokat hallhattak a kompetencia alapú oktatatásról, nevelésről, a kooperatív tanulásról és a projekt keretében kidolgozott tananyagok alkalmazási lehetőségeiről a pedagógus képzésben.

 

A konferencia résztvevői: a projektben résztvevő szakemberek, az érintett intézményekben a pedagógia, pszichológia, valamint az idegen nyelvek és informatika módszertanosai, gyakorló iskolák igazgatói, gyakorlati képzésért felelős igazgató-helyettesei, egyetértettek abban, hogy a társadalmi változások – a fokozott versenyhelyzet, a változó munkaerő-piaci igények - új kihívás elé állítják az oktatási rendszert. Mind a diákok, mind a tanárok részéről hangsúlyossá válik az alkalmazkodni tudás képessége, előtérbe kerül a személyes és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése, az oktatási-nevelési folyamatok során. A hagyományos tartalomközpontú oktatásról a hangsúly áttevődik a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére, mivel főként ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.Karunk oktatóinak közreműködésével, a projekt keretében olyan kompetencia alapú oktatási programcsomagok készültek-készülnek, melyek digitális tartalmakban is megjelennek és alkalmazható tudást közvetítenek a hallgatók számára.

A délutáni szekcióüléseken történt a három kompetencia terület - Szociális és életviteli kompetenciák, Idegennyelvi kompetenciák,  IKT  (Informatikai - és médiahasználat) kompetenciák - újonnan kifejlesztett tananyagainak, programjainak bemutatása, a részletek megvitatása. A konferencia zárásaként, plenáris ülésen, a tananyagok, programcsomagok digitalizálásáról tartott előadást Dr. Balogh Imre intézetigazgató (BDF), a projekt szakmai vezetője.

 

A konferencia a későbbiekben újabb, egy napos módszertani konferenciával folytatódik, a gyakorló iskolai szakvezetők, vezető tanárok számára, gyakorlóiskolánként megszervezve.