Tanévnyitó a Benedek Elek Pedagógiai KaronElérkezett az ősz, a tanévkezdés ideje. Hagyományainkhoz híven, idén is ünnepélyes keretek között indult a tanév a NYME Benedek Elek Pedagógia Karán. Külsőségeiben és szellemében is illett az ünnepélyes jelző a kar Tanévnyitó Nyilvános Ünnepi Tanácsülésére, melyre a NYME Közgazdaságtudományi Karának újonnan átadott aulájában került sor szeptember 3-án délelőtt.

Elsőéves hallgatóink itt tették le a hallgatói esküt és fogadták meg szívükre helyezett kézzel: „Minden erőmmel azon leszek, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem”… „Törekszem arra, hogy a Benedek Elek Pedagógiai Kar névadójához méltó értelmiségivé váljak!”
Ezeket a gondolatokat 144-en mondták ki egyszerre, az első évfolyamon ugyanis idén 57 óvodapedagógia szakos, 14 óvodapedagógia szakos, német nemzetiségi szakirányos, 39 szociálpedagógia szakos és 34 csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szakos, nappali tagozatos hallgató kezdi meg tanulmányait a karon. A levelezős és esti tagozatos hallgatókkal együtt, összesen 325 elsőéves hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Számukra az évnyitón Dr. Katona György dékán kívánt tartalmas főiskolai éveket.

Hogy érdemes tanulni, érdemes a közösségért tenni, a leendő hallgatók számára mi sem bizonyítja jobban, mint két, az elmúlt tanévben végzett hallgató, Horváthné Czimmer Katalin szociálpedagógus és Grebenár Barbara óvodapedagógus példája, akiket kiemelkedő tanulmányi eredményükért és a karért végzett munkájukért, a legmagasabb hallgatói kitüntetésben - Alma Mater Emlékéremben – részesített az Egyetem Szenátusa. 

Idén az oktatási miniszter határozata alapján karunk három hallgatója részesült tanulmányi eredménye, szakmai és közösségi munkája alapján köztársasági ösztöndíjban. Hanicz Judit és Horváth Veronika IV. évfolyamos szociálpedagógus szakos hallgató, valamint Planicsek Szonja III. évfolyamos óvodapedagógus  szakos hallgató dékán úrtól vette át az oktatási miniszter elismerését, a köztársasági ösztöndíjat.A rendezvényen nyújtotta át Dr. Katona György dékán a vezetői és oktatói kinevezéseket is. Dr. Simon Tamás főiskolai docens, immár második ciklusú oktatási dékánhelyettesi kinevezését kapta kézhez. Az általános dékánhelyettesi teendők ellátására, az elkövetkezendő négy évre Dr. Patyi Gábor egyetemi docens kapott megbízást, aki a rendezvényen vette át a kari vezetés jelképeit, a dékánhelyettesi talárt és láncot.

Három, karunkon oktató kolléga is magasabb oktatói besorolásba került. A karon oktató kollégák közül Dr. Józsa Éva, Dr. Varga László és Dr. Bodnár Gabriella egyetemi docensi kinevezésben részesült.

A tanévnyitón került bejelentésre, hogy a kar Dékáni Hivatalának vezetője, Takács Tamásné az oktatás segítése érdekében magas fokú elhivatottsággal végzett 31 éves szakmai munkássága elismeréséül 2007. augusztus 20-án az Oktatási és Kulturális Minisztérium Trefort Ágoston-díját vehette át Budapesten. Állami kitüntetésben az idei évben egyedül ő részesült egyetemünkön.

A Burgenlandi Pedagógiai Akademia és a Benedek Elek Pedagógiai Kar közötti példaértékű szakmai együttműködés ápolásában és továbbfejlesztésében végzett munkájáért, kiemelkedő közéleti tevékenységét Nyugat-Magyarországi Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesült Johann Pehofer, az Eisentadtban működő Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland, kutatásért, nemzetközi kapcsolatokért és a fejlesztésért felelős professzora.

A kitüntetések, elismerések sorában az ünnepség meghitt, mosolyogtató pillanata volt a NYME Lewinsky Anna Gyakorló Óvoda óvodásainak táncos, verselős műsora, mely az 50, 60, és 65 évvel ezelőtt óvónői oklevelet szerzett kolléganők emlékdiplomájának átadását „fűszerezte”.
        
Végezetül nem csak a kisgyermekek nevelésében személyes példamutatással elöljáró idős pedagógusokhoz, de a leendő óvoda- és szociálpedagógusokhoz, csecsemő és kisgyermeknevelő gondozókhoz is szólt a tanévnyitót levezető, Takács Tamásné által elmondott idézet:

 

 „Aki az emberiséget a gyermekekben szereti, s az ő nevekedésének és kiműveltségének áldozza magát nagy ember az.
Neve fel van írva a mennyekben s tisztelettel említik az angyalok”

          (Sailer regensburgi püspök)